De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actie ‘Lumumba vanuit je bubbel’ in Halle
Dekoloniseer Halle

Actie ‘Lumumba vanuit je bubbel’ in Halle

donderdag 2 juli 2020 09:32
Spread the love

 

Ter gelegenheid van zestig jaar onafhankelijkheid van Congo werd in Halle door Dekoloniseer Halle de actie ‘Lumumba vanuit je bubbel’ georganiseerd waarbij uiteindelijk meer dan honderd mensen betrokken waren. Zo was er onder meer een re-enactment, dit is het herbeleven van een historische situatie, van de toespraken van koning Boudewijn door geschiedenisleraar Bart Legroux en premier Lumumba door student Eunice Yahuma.

De massa-actie om aan de slag te gaan met de legendarische speech van Lumumba vanuit je bubbel kreeg ruime navolging en weerklank. De vele en diverse reacties worden gebundeld en gepubliceerd op de Facebookpagina van Dekoloniseer Halle. Deze kunnen daar nog altijd worden bekeken.

Bron: Dekoloniseer Halle

“Dat dit initiatief enthousiast werd opgepikt heeft natuurlijk alles te maken met het momentum van het recente wereldwijde protest tegen racisme”, zegt Miguel Estrada. “Bovendien is de speech van Lumumba een cruciaal document om de recente Congo-brief van koning Filip te kunnen begrijpen.”

Hilde Rooselaer: “Volgens ons is de positieve respons ook een indicatie dat mensen graag ook ten gronde willen kennis nemen van onze eigen geschiedenis. De tijd is rijp om werk te maken van een brede herinneringspolitiek waarbij het koloniale verleden ook collectief kan worden verwerkt, zowel met het verstand als emotioneel.”

“De voorbije jaren werden in Halle ernstige inspanningen geleverd om tot een oprecht dekolonisatieproces te komen”, zegt Miguel Estrada. “Momenteel is er sprake van een stroomversnelling en is de discussie omtrent de omgang met ons koloniaal verleden weer brandend actueel.”

Bron: Dekoloniseer Halle

“In Halle werd door de gemeenteraad van juni 2020 een lokale consultatieronde hieromtrent aangekondigd. De basisgroep Dekoloniseer Halle wil hieraan meewerken vanuit het perspectief dat dekolonisering een diepgaand veranderingsproces is. Een lijst met concrete werk- en aandachtspunten werd opgesteld. Wie zich concreet hierrond wil engageren binnen Dekoloniseer Halle: geef gerust een seintje of stuur een mail naar dekoloniseerhalle@gmail.com.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!