De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onthaal ouder
BBTK

20 jaar sui generis-statuut voor onthaalouders: tijd voor het vervolg 

Op 1 april 2023 is het 20 jaar geleden dat het ‘sui generis’-statuut voor onthaalouders in het leven geroepen werd. Dit statuut zorgde voor een betere bescherming maar is nog onvoldoende. De BBTK voert daarom al jaren syndicale strijd om alle onthaalouders van een volwaardig werknemersstatuut te voorzien. Er zijn al enkele stappen in de juiste richting gezet maar er moet dringend werk gemaakt worden van een volledig uitdoofscenario. 

vrijdag 31 maart 2023 11:13
Spread the love

Werknemersstatuut voor 619 onthaalouders

Sinds 2015 loopt er in Vlaanderen een proefproject waarin 619 onthaalouders de overstap naar het werknemersstatuut maakte. Dat loopt nu af. De Vlaamse regering heeft beslist om het werknemersstatuut voor die 619 onthaalouders definitief te maken. Dit is een stap in de goede richting. De BBTK was altijd voorstander van dit proefproject en heeft hier actief aan meegewerkt.

Door de jaren heen hebben we tijdens onderhandelingen telkens opnieuw meer middelen gevraagd voor een volwaardig statuut. Onthaalouders zijn namelijk geen klassieke werknemers. Het sui generis-statuut zorgt ervoor dat zij toch een beperkte toegang krijgen tot de sociale zekerheid. De bedoeling was steeds om hier een tijdelijk statuut van te maken in afwachting van een volwaardig werknemersstatuut. Ondanks een paar stappen in de goede richting (zoals het proefproject) stellen we vast dat dit ‘tijdelijk’ statuut bijna 20 kaarsjes kan uitblazen.

Kantelpunt

Er kwam een belangrijk kantelpunt in de discussie toen de Nationale Arbeidsraad (NAR) met een historisch advies (waar onder andere de BBTK aan meewerkte) kwam en samen met de vakbonden pleitte voor een uitdoofscenario van het sui generis-statuut. Dit advies werd overgemaakt aan de politiek.

Nu liet Vlaams minister van Zorg en welzijn, Hilde Crevits, weten vanaf 2024 budget te willen vrijmaken om jaar na jaar alle onthaalouders (die willen) te laten overstappen naar een volwaardig werknemersstatuut. Vanaf 2025 zouden alle nieuwe onthaalouders automatisch werknemer zijn. Dit is geen dag te vroeg want in Wallonië is al langer gekozen om alle nieuwe instromers in de sector het werknemersstatuut te geven. De BBTK rekent erop dat ook de volgende Vlaamse regering deze belofte vervult.

Onze inspanning heeft dus geloond en het gevolg is significant. Met een volwaardig werknemersstatuut krijgen onthaalouders een betere toegang tot de sociale zekerheid maar ook een stabiel inkomen. Nu is het zo dat onthaalouders inkomen verliezen als een kindje bv. niet kan komen omdat het ziek is. Bovendien is het arbeidsrecht dan van toepassing, wat een betere algemene bescherming biedt.

Kortom, het werknemersstatuut zou een tastbare verbetering van de loon-en arbeidsvoorwaarden van de onthaalouders zijn. De BBTK vindt dat zij eindelijk de erkenning moeten krijgen die ze verdienen. Het is onder andere dankzij de goede zorgen van onthaalouders dat ouders kunnen gaan werken in andere sectoren van onze economie. Hun bijdrage aan de maatschappij is dan ook niet te onderschatten. Wij zijn alvast tevreden dat de politiek dit nu ook lijkt te erkennen en dat op tafel blijven kloppen resultaat zal opleveren.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!