De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

1,7 miljoen Nederlanders met een beperking, dus circa 1 miljoen Belgen?

1,7 miljoen Nederlanders met een beperking, dus circa 1 miljoen Belgen?

dinsdag 9 mei 2017 17:31
Spread the love

“Als we het hebben over mensen met een beperking wordt al gauw gedacht dat het om een kleine groep gaat. Niets is minder waar: In Nederland hebben ruim 1,7 miljoen kinderen en volwassenen een matige of ernstige beperking. Dit betekent 1 op de 10 Nederlanders! Mensen met een beperking sporten en bewegen minder vaak dan mensen zonder beperking. Zij moeten vaak letterlijk en figuurlijk drempels overwinnen”.

https://www.allesoversport.nl/artikel/feiten-en-cijfers-over-het-aantal-mensen-met-een-beperking/

 Bron: (On)beperkt Sportief 2013

Ja, veel hé? Ik hoorde dat op TV; 800 000 van hen zouden een uitkering krijgen.

Als die allen, en de kinderen hun ouders, nu eens elk 1 euro zouden over hebben voor een drukkingsgroep …

Een twintigtal personeelsleden x 33 000 euro, 250 000 voor werkingsmiddelen zoals huur en website, en 80 x 10 000 euro om scholen, gemeenten, … te belonen voor een of ander drempelverlagend initiatief.

België: idem, maar dan 15, 250 000, 25 x 10 000. Met schenkingen kan dat meer zijn.

“Het artikel bevat een oproep om radicale maatregelen te overwegen om meer mensen met een handicap aan het werk te krijgen. En daarvoor kijkt deze partij naar de overheid. Die heeft een voorbeeldrol.

Op alle beleidsniveau’s bestaan streefcijfers. We maakten in  juni 2016 een oplijsting van de bestaande systemen. De CD&V wil van streefcijfers naar quota, want de situatie is absoluut ontoereikend. Geen enkele overheid haalt de bedoelde streefcijfers. In Vlaanderen haalt de overheid 1,3%. De federale overheid haalt iets meer dan 1,3%. Terwijl de streefcijfers voor beide niveau’s op 3% liggen. De lokale besturen halen, op basis van een recente peiling in de zomer van 2016, allemaal samen wel hun doelstelling van 2% maar er zijn enorme verschillen, zowel in positieve als in negatieve zin.”

http://www.gripvzw.be/werk/1161-quota-streefcijfers-of-wachten.html

Eén van mijn beperkingen: ik kan geen domme taalfouten zien staan, of ik krijg er stress van. Hoe moeilijk is dat iets zo logisch te onthouden wat elkeen in de lessen Nederlands geleerd zou moeten hebben? Iglo’s, ski’s, menu’s, … maar bureaus en niveaus, keuzes, … wegens geen uitspraakproblemen.

 Zou de schrijver ervan een universitair diploma hebben?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!