De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

12 mythes over migratie doorprikt

12 mythes over migratie doorprikt

maandag 26 december 2016 18:13
Spread the love

Migratiebeleid, krijgen wat men wil verhinderen, of de ironie van politiek beleid en vooringenomenheid. Loop van de bevolking van Belgen en Vreemdelingen, en alles wat je al had willen weten over migratie nu in enkele tabellen en grafieken ter beschikking voor allen:

Tabel: Loop van de bevolking 1989-2015, Belgen                  
Tabel: Loop van de bevolking 1989-2015, Vreemdelingen       
Tabel: Loop van de bevolking 1989-2015, Totale bevolking     
Tabel: Vergelijking loop bevolking Belgen en Vreemdelingen  

 
1. Men wil de democratie versterken maar beperkt de Belgwording en zo de deelname aan de democratie
  2. Men beperkt de immigratie maar de volg- en huwelijksmigratie stijgt (terug)
  3. In Molenbeek vermindert het aantal kinderen bij Belgen én Vreemdelingen, maar wat zegt de schepen?
  4. Belgen emigreren meer en de immigratie van buitenlanders stijgt (terug)
  5. Het aantal asiel-erkenningen is met staatssecretaris Francken tot ongekende hoogten gestegen
  6. Vermindering van asielaanvragen is een internationale zaak, geen gevolg van lokaal beleid
  7. Wallonië vangt in verhouding tot de nieuwkomers meer erkende asielvragers op, zie BuG 344 
  8. Antwerpen heeft haar asielaanvragers op drie jaar tijd tot 1/3 verminderd, een record.
  9. Erkende vluchtelingen vormen in 2015 maar 9% van de inschrijvingen van vreemdelingen in de
      burgerlijke stand, geboorten bij vreemdelingen 12% en de ‘gewone’ immigratie 79%.
10. Het aantal ambtelijke schrappingen is in 2015 verminderd, ondanks de enkele geschrapte Syriëgangers
11. Sinds 1999 evenveel nieuwkomers uit Europa als uit niet-Europa, detail per nationaliteit zie BuG 345
12. Migratie zal het voortdurende geschenk uit de hemel voor België blijven, zie artikel BuG 292  

Men kan zich afvragen bij het nauwkeurig doornemen van de loop van de bevolking, nu ook met onderscheid tussen Belgen en vreemdelingen, waar Francken, N-VA en andere partijen mee bezig zijn. Zij krijgen voortdurend wat ze willen verhinderen en roeren daar de grote trom over.

Opinies en analyses, sociale media inbegrepen, hebben maar 0 tot 5% impact op de werkelijkheid, de werkelijkheid integendeel heeft 95 tot 100% invloed op het denken en analyses ervan. Zaak is dus deze werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk te kennen, in beeld te brengen, sprekend te maken zodat de ideeën erover, de analyses en de opinies er zo synchroon mogelijk mee samenlopen.

Zodus. Voor de tweede maal, maar nu meer doorwrocht en ter zake de loop van de bevolking onderscheiden voor Belgen en Vreemdelingen en dit in een evolutieperspectief van 01/01/1989 tot 01/01/2016, dwz in een periode van 27 jaar. Voor de laatste vijf jaar worden ook de asielerkenningen meegenomen. En dit alles gedetailleerd per gemeente met opgave van alle cijfers en gelardeerd met 36 grafieken voor de Vreemdelingen, 24 voor de Belgen en 36 voor de vergelijking Belgen en Vreemdelingen.

Voor elke gemeente, arrondissement, provincie, gewest en het Rijk kan eenvoudig nagegaan worden hoe de loop van de bevolking is geëvolueerd sinds 1989. In de tabel dient enkel in kolom C de gemeente of lokaliteit geselecteerd te worden en klaar is kees.

Echt iets voor deze als donker aangevoelde tijden waarin soms meer tijd te verdoen is in ledigheid dan anders.

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

take down
the paywall
steun ons nu!