De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

10% MEER MOTORFIETSEN, 40% MINDER FILE! Twee oplossingen, want dat mobiliteitsbudget …

10% MEER MOTORFIETSEN, 40% MINDER FILE! Twee oplossingen, want dat mobiliteitsbudget …

zaterdag 1 juli 2017 15:56
Spread the love

“Ook Jef Van den Bergh (CD&V) blijft herhalen dat de ambitie hoger moet liggen. “Louter cash is het mobiliteitsbudget enkel… een budget. Wil men echt tot een volwaardig mobiliteitseffect komen, dan moet de focus absoluut op mobiliteit liggen, en niet op nettoloon.” De vakbonden zijn evenmin te spreken over ‘cash for car’. “Dit clasht met het unanieme advies van de sociale partners en dus met een visie op mobiliteit en klimaatinspanningen. Met dit voorstel gaan mensen een minder prestigieuze wagen aanschaffen die even vervuilend is. Het idee van de duurzame, multimobiele werknemer is helemaal weg”, zegt Mario Coppens van de liberale vakbond ACLVB.

Kortere files?

Of dit mobiliteitsbudget de files zal verkorten, valt te betwijfelen, klinkt het bij Touring. “Mensen worden nog altijd onvoldoende aangezet om te kiezen voor ándere manieren om zich te verplaatsen”, reageert woordvoerder Danny Smagghe. “We vrezen dat weinig mensen zullen kiezen voor extra loon in plaats van een bedrijfswagen. Want er zijn gewoon onvoldoende alternatieven om even comfortabel van thuis naar het werk te pendelen. Zeker wie van thuis geen vlotte aansluiting met het openbaar vervoer heeft, is nog altijd geneigd om met de auto naar kantoor te rijden.”

https://www.demorgen.be/binnenland/-dit-gaat-om-budget-niet-om-mobiliteit-b7c9c6d6/

https://www.febiac.be/public/content.aspx?FID=636

“10% MEER MOTORFIETSEN, 40% MINDER FILE! (NOVEMBER 2011)

Inderdaad! Indien 10% van de automobilisten op filegevoelige trajecten en piekmomenten zou kiezen voor een gemotoriseerde tweewieler, dan vermindert de file met 40%. Dat blijkt uit een recente studie die Transport & Mobility Leuven heeft uitgevoerd voor FEBIAC.

Maar het kan nog sterker: indien 25% van de autopendelaars een motorfiets of scooter zou nemen, dan is er van files al helemaal geen sprake meer…

M.a.w. ontsla 1 miljoen mensen, waardoor ze niet elke dag de weg op moeten en …

Toch beter andere oplossingen, niet waar?

Er zijn er misschien wel 20, en ik alleen heb inspiratie voor 10.

“In 2016 alleen al kwamen er 20.777 bij, goed voor een totale vloot van 445.419 wagens. Bovendien rijden mensen met een bedrijfswagen dubbel zoveel als wie er geen heeft: 30.000 kilometer per jaar gemiddeld mét bedrijfswagens, tegenover 15.000 kilometer per jaar met privé-auto’s. Met deze kanttekening: het aantal bedrijfswagens maakt ‘maar’ 7 procent uit van het totaal aantal auto’s die in België ingeschreven zijn. Al dient het ook gezegd: in de ochtend- en avondspits staan beduidend meer bedrijfswagens dan mensen die met hun eigen autootje naar kantoor tuffen.”

https://www.demorgen.be/binnenland/-dit-gaat-om-budget-niet-om-mobiliteit-b7c9c6d6/

 

“De totale maatschappelijke kost van het wegverkeer in België bedraagt op jaarbasis 15 miljard euro. Dat komt neer op 3.361 euro (bijna 135.000 frank) per Belgisch gezin. Een kilometer afgelegd in de file kost, louter aan tijdverlies 0,0069 euro. Worden daar ook de andere maatschappelijke kosten zoals milieuverontreiniging bij gerekend, dan kost een kilometer 0,087 euro. Dat blijkt uit een becijfering van minister van Begroting Johan Vande Lanotte (SP.A).”

In 2002, dus nu misschien wel de helft meer.

Wat als de wegentaks met 300 euro per personenwagen zou worden verhoogd, ten laatste in 2020? Opbrengst meer dan 1,5 miljard. Vervolgens jaarlijks rond dezelfde tijd de kilometerstand laten opmeten, of het zelf doorgeven maar een boete van 6000 euro in geval van bewuste misleiding.

Ieder die minder dan 15 000 kilometer aflegt dat jaar, 14 500 in 2021,  14 000 in 2022 … krijgt “automatisch” een “beloning” van 300 euro overgeschreven. Ieder die meer dan 15 000 “scoort” in 2020 maar 500 kilometer minder – gemiddeld een dag of 10 de wagen in de garage laten – minder aflegt in het  jaar na de invoering van dit reglement, 1000 in het tweede, 1500 in het derde jaar, …

Natuurlijk kunnen de “kilometerquota” minder of zelfs wat meer zijn, of de beloning nog half indien 250 kilometer minder, … En na een jaar of 6 is het gemiddelde mogelijk al gezakt naar 12 000 en 24 000 kilometer, en kan men de quota “bevriezen”.

Doelstelling: na enkele jaren gemiddeld 20 % minder kilometers – en dus 80 % minder files? – en dus misschien niet meer dan 1 keer per week met de fiets en/of het openbaar vervoer of meeliften met een collega of … –

 

—————————

De werknemers met bedrijfswagen “beloven” voortaan te mikken op 100 dagen per jaar naar het werk komen met andere middelen, en ontvangen 100 euro meer per maand. In ruil werken ze 1 uur minder op die 100 AT-dagen en 1 uur langer op de “wagendagen”.

http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/treinkaarten/halftijdse-treinkaart.aspx

 

“Het openbaar vervoer wordt voor een groot deel betaald door de overheid. In 2011 ging er 5 miljard aan belastinggeld naar bijvoorbeeld ProRail die het onderhoud van het spoor verzorgt en werd er het overige openbaar vervoer mee gesubsidieerd.[1] Per reizigerskilometer betaalt de treinreiziger zelf gemiddeld 8 cent en de overheid 16 en met de bus, metro of tram betaalt de reiziger zelf gemiddeld 11 cent en de overheid 32 cent. Ter vergelijking: een reiziger met de auto betaalt gemiddeld 22 cent en de overheid 4 cent per reizigerskilometer. (prijspeil 2007)”

“Wanneer een werknemer beroepsverplaatsingen maakt met de eigen wagen, kan hij van zijn werkgever terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. 

Ofwel bewijst de werknemer het precieze bedrag ofwel maakt hij gebruik van een forfait. Dit wordt door de overheid vastgelegd. n

De forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks aangepast op 1 juli. 

Voor 2017 werden ze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2017. 

Van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 is het nieuwe bedrag €0,3460 per kilometer.”

http://www.lexalert.be/nl/article/kilometervergoeding-1-juli-2016-tot-30-juni-2017

Het zou best kunnen dat het aan de ene kant wel beschikken over een bedrijfswagen maar anderzijds door hem jaarlijks de helft minder te verslijten, door lager verbruik en onderhoudskosten, … dit de werkgever gemiddeld 2400 of meer per jaar zou besparen? Dan kan die 100 per maand 200 worden.

take down
the paywall
steun ons nu!