De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

1 fietsdode om de 5 dagen: Is dat het nieuwe normaal?
Opinie - Fietsersbond

1 fietsdode om de 5 dagen: Is dat het nieuwe normaal?

Minder doden en gewonden op onze wegen tijdens de eerste 9 maanden van het jaar, zo kopt de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van VIAS vandaag. Minder verkeer door de lockdown speelt zeker een grote rol. Positief, toch? Niet als we naar de cijfers voor de fiets kijken. “In Vlaanderen valt vooral op dat er tijdens de zomermaanden meer fietsdoden waren. Er vielen 17 fietsdoden in het derde trimester, het hoogste aantal sinds 2014.”

dinsdag 24 november 2020 14:09
Spread the love

 

17 fietsdoden op 3 maanden tijd. Om de 5 dagen kwam een fietser om in het verkeer. De oorzaken weten we niet. Wat we wel weten, is dat daar dringend verder onderzoek over nodig is, dat het aantal fietsers zal blijven stijgen de komende jaren en dat er dus versnelde investeringen nodig zijn in veilige fietsinfrastructuur. Wanneer volgt er nu eindelijk een echt concreet fietsveiligheidsplan in Vlaanderen?

Bron: Fietsersbond

Vlaanderen heeft nood  aan een echt concreet fietsveiligheidsplan

Op dit moment kan niemand echt verklaren wat de oorzaken zijn van de verschillende dodelijke fietsongevallen. Alweer moeten we het stellen met wat algemene tendensen: heel mooi en zacht weer in september, meer fietsers na de lockdown, dus meer blootstelling aan gevaar. Maar wat de echte oorzaken zijn, dat kunnen we pas met zekerheid zeggen na bijkomende onderzoeken. Een prioriteit volgens de Fietsersbond. En een noodzaak voor een beter onderbouwd fietsveiligheidsbeleid.

Dat fietsveiligheid niet meer met stip op 1 staat op de onderzoeksagenda van het Vlaams Forum Verkeersveiligheid, vinden we blijkbaar normaal.

Aantal fietsers stijgt en zal blijven stijgen in de komende jaren

De Vlaming fietst meer, en zeker ook voor de functionele verplaatsingen. Om de modal split te behalen die in het Vlaams Klimaatakkoord staat, zullen er nog meer fietsers nodig zijn. Bovendien merken we duidelijk met de opkomst van de elektrische fiets dat fietsers ook langer blijven fietsen. Opnieuw hier meer blootstelling aan gevaar doordat er meer fietsers zijn.

De eisen van de Fietsersbond

Voor de Fietsersbond is het duidelijk:

  • Zet fietsveiligheid als topprioriteit in de onderzoeksagenda.
  • Geef organisaties als Fietsberaad een duidelijke opdracht om verder onderzoek te doen naar oorzaken van ongevallen. Zeker als ze volgend jaar een project uitwerken rond fietsen in landelijk gebied.
  • Zet fietsveiligheid centraal in de herziening van de rij opleiding.
  • Zet echt in op handhaving, niet alleen federaal, maar zeker ook lokaal. Op die plaatsen waar iedereen weet dat er te snel gereden wordt, dat er zwaar verkeer gecombineerd wordt met fietsverkeer.
  • Maak versnel werk van de beloofde fietsinfrastructuur.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!