Foto: Helenka Spanjer
Interview -

“Betogen tegen betogingsverbod heeft effect niet gemist”

Na PS en Ecolo, heeft ook Groen laten weten het wetsvoorstel rond een betogingsverbod voor ‘amokmakers’ niet goed te keuren. Het wetsvoorstel is nog niet definitief van tafel, maar zonder de betogingsacties vanuit de vakbonden en het middenveld was het allang gestemd geweest. We vroegen enkele van de organisaties die gezamenlijk enkele maanden geleden de mobilisatie opstartten hoe ze naar deze eerste stap in de (mogelijke) overwinning kijken.

vrijdag 24 november 2023 19:04
Spread the love

“Dit is een eerste overwinning voor vakbonden én middenveld”

“Strijd loont”, laat Miranda Ulens, algemeen secretaris van ABVV, weten. “We hebben actie gevoerd, onze militanten zijn ervoor op straat gekomen en hebben er samen voor gezorgd dat sommige partijen binnen de Vivaldi-regering zijn gaan inzien dat dit wetsontwerp geen goed idee is. Dit is een eerste overwinning voor vakbonden én middenveld. Nu is het wachten op het moment waarop de drie bewuste artikelen effectief uit de wettekst worden gehaald. We blijven dus waakzaam. De recente veroordeling van actievoerders van Greenpeace door de rechtbank van Brugge bewijst dat een rechter een wet helemaal anders kan interpreteren dan oorspronkelijk bedoeld, ten nadele van fundamentele burgerrechten zoals het recht om te betogen.”

“Recente veroordeling van Greenpeace-actievoerders, bewijst dat rechter een wet anders kan interpreteren dan oorspronkelijk bedoeld” – (ABVV)

“Wetsontwerp-Van Quickenborne was nutteloos project”

“Het is niet in ons belang om relschoppers te hebben tijdens demonstraties”, aldus Thierry Bodson, vakbondsvoorzitter van FGTB. “De focus ligt dan op de schade die ze berokkenen in plaats van op de redenen van onze mobilisatie. Maar het wetsontwerp-Van Quickenborne was een nutteloos project. Binnen de Belgische wet is er al een juridisch arsenaal om zulke overtredingen te bestraffen. De regering vertelde ons: ‘de wet gaat niet over jullie’. We weten uit ervaring dat dit niet klopt. Kijk, ik ben persoonlijk veroordeeld geweest op basis van een strafrechtelijk artikel dat geacht werd ‘vakbondsleden niet aan te gaan’.”

“Onze juridische adviseurs en die van Amnesty en Greenpeace bevestigden dit. De Raad van State was het ook eens met ons. Dit ontwerp was gevaarlijk voor vakbonden en sociale bewegingen. Het tastte de fundamentele vrijheden aan die ons in staat stellen om ons als tegenmacht te uiten. Daarom was het essentieel dat dit er niet door komt.”

“Ik ben persoonlijk veroordeeld geweest op basis van strafrechtelijk artikel dat geacht werd vakbondsleden niet aan te gaan” – (FGTB)

“Onze acties wierpen dus zijn vruchten af. De progressieve leden van de regering-Vivaldi hebben naar ons geluisterd. Deze overwinning is de vrucht van een collectieve dynamiek tussen de vakbonden en het middenveld. We zullen zeker verder samen strijden.” 

“Onze betogingen hebben effect niet gemist”

Kati Verstrepen van Liga voor Mensenrechten: “Uiteraard zijn we bijzonder blij met de beslissing van Groen. Nu naast de PS en Ecolo ook Groen heeft aangegeven het betogingsverbod niet langer te steunen is de kans bijzonder klein dat de wet er ook effectief zal komen. Dit is echt een overwinning. Zonder de acties van het middenveld was dit verbod er ongetwijfeld wel gekomen. De betoging om een betogingsverbod te vermijden, heeft dus zeker het effect niet gemist.”

“Voorlopig regering verlamd in het dossier”

Joeri Thijs van Greenpeace België waarschuwt dat we nog wel voorzichtig moeten blijven: “Spreken over een definitieve overwinning is nog net iets te voorbarig. De situatie is nu zo dat er geen eensgezindheid is binnen de federale regering. Dit is een eerste overwinning, omdat dit een aantal maanden geleden er anders uitzag. Zonder ons protest zou het wetsvoorstel voor de zomer al zijn goedgekeurd. Dankzij onze mobilisatie en door in gesprek te gaan met politieke partijen hebben wij ervoor gezorgd dat er vragen werden gesteld bij het wetsvoorstel, en er wijzigingen werden aangebracht. Ook die wijzigingen zijn vervolgens opnieuw door de Raad van State afgeschoten en dat brengt ons in de situatie van vandaag. Er is geen eensgezindheid meer, de PS en de groenen verzetten zich tegen het betogingsverbod en voorlopig is de regering dus verlamd in het dossier.”

“Je weet maar nooit of men toch ergens een compromis gaat vinden dat even schadelijk kan zijn, dus we zijn voorlopig nog voorzichtig” – (Greenpeace België)

“Maar bilaterale gesprekken zijn nog steeds bezig. De progressieve partijen in de Vivaldi-regering hebben gezegd dat zoals het nu op tafel ligt het niet kan passeren, maar we houden een slag om de arm. Je weet maar nooit of men toch ergens een compromis gaat vinden dat even schadelijk kan zijn, dus we zijn voorlopig nog voorzichtig.”

“Vrij uniek dat dankzij mobilisatie standpunten in federaal parlement veranderen, terwijl wet in commissie al gestemd was”

“Uiteraard zien we dit als een verdere overwinning, maar we moeten voorzichtig zijn”, zegt ook Joke Callewaert van Progress Lawyers Network. “Het is heel goed dat Groen, PS en Ecolo ondertussen het standpunt hebben ingenomen dat dit wetsvoorstel niet deftig aangepast kan worden om te zorgen dat het op een correcte manier wordt uitgevoerd. Een betogingsverbod als straf in het wetsvoorstel invoeren is gevaarlijk, dit gaat in tegen het Europees Verdrag van Rechten van de Mens. Dus we zijn blij dat Groen nu ook een duidelijk standpunt heeft ingenomen. Maar ik wil eerst effectief zien dat de artikels waar het ons om gaat binnen het wetsvoorstel zijn weggehaald. Tot dan blijven we voorzichtig.”

“Ik wil eerst effectief zien dat de betreffende artikels uit wetsvoorstel zijn weggehaald” – (PLN)

“Al is het echt wel dankzij de strijd van het uitgebreid middenveld, dus zowel de vakbonden als middenveldorganisaties, dat de strijd tot zover gewonnen is. Het is vrij uniek dat over een wetsvoorstel dat al gestemd was in de commissie, de standpunten in het federaal parlement toch veranderen dankzij de mobilisatie.”

“En problematisch is dat wat wij aanklagen niet geweten was binnen het parlement. Voor het wetsontwerp van 400 pagina’s is geen enkele organisatie van het middenveld, die daar toch door geraakt zou worden, gehoord of de mening gevraagd. Ik ben akkoord dat het parlement volksvertegenwoordigers zijn, maar dat betekent niet dat ze alleswetend zijn en dat ze niet naar het middenveld hebben geluisterd, is een blijk van een tekort aan democratisch debat.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!