Actie tegen blokkade van VS tegen Cuba in Brussel, 22 april 2023. Foto Cubanismo

Actievoerders eisen einde aan VS-blokkade van Cuba

Zaterdag 22 april beantwoorden actievoerders in Brussel de oproep van de Coördinatie Opheffing Blokkade tegen Cuba. Dit platform van 40 middenveldorganisaties roept president Biden op de relaties met Cuba te normaliseren en de economische blokkade op te heffen. De actievoerders reden per fiets in karavaan door het centrum van Brussel en hielden aansluitend een meeting op het Europakruispunt.

zondag 23 april 2023 08:58
Spread the love

 

De volgende maanden bieden president Biden een unieke kans om de relaties met Cuba te verbeteren. Zowel het ministerie van Buitenlandse zaken van de VS als het Cubaanse Ministerie Buitenlandse Relaties geven voorzichtige signalen om de vijandige relatie gecreëerd onder president Trump te vervangen door een meer constructieve verhouding.

De blokkade van de VS tegen Cuba is de belangrijkste belemmering voor de ontwikkeling van het land

Maar de tijd dringt. In de herfst van dit jaar komt de VS weer in verkiezingsmodus. Elke belangrijke politieke beslissing zal dan afgewogen worden op haar electorale wenselijkheid.

Foto: Wim Leysens

Alhoewel president Biden een herziening van de VS-houding tegenover Cuba had beloofd, heeft hij de eerste helft van zijn ambtstermijn weinig animo getoond om de 243 sanctiemaatregelen van zijn voorganger Trump ongedaan te maken. De voorbije maanden zien we echter een lichte kentering en hebben zowel Washington als Havana kleine stappen gezet om de spanningen te verminderen.

De economische en financiële blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba duurt nu al meer dan 60 jaar. Deze wurggreep is de belangrijkste belemmering voor de ontwikkeling van het land. Het eerste slachtoffer is de Cubaanse bevolking die geconfronteerd wordt met schaarste in de winkelrekken. De Cubanen hebben geen boodschap aan goede intenties, enkel aan daden. Zij vragen vrije toegang tot de internationale markten.

Foto: Cubanismo

Wat weerhoudt president Biden er nu van om als eerste stap alle verstrengde sanctiemaatregelen van zijn voorganger Trump onmiddellijk ongedaan te maken? Het volstaat om zijn presidentiële macht te gebruiken om met één pennentrek de oliebevoorrading van Cuba niet te verstoren en de economische handel en samenwerking tussen beide landen te versoepelen.

Wat weerhoudt Biden er van om alle verstrengde sanctiemaatregelen van Trump onmiddellijk ongedaan te maken?

Verder kan president Biden het Congres aanzetten om Cuba te schrappen van de lijst van landen die het terrorisme steunen en finaal om de blokkade tegen Cuba definitief op te heffen.

Dit is het moment voor president Biden om te tonen dat hij werk wil maken van de volledige normalisatie van de betrekkingen van zijn land met Cuba.

Foto: Cubanismo

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!