Foto: Christophe Vander Eecken, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
IPS

Universiteit Gent wil besparen ten koste van groen beleid

De Universiteit Gent overweegt om in het kader van besparingen ook zijn eigen Green Office op te doeken. Uit een gelekte nota blijkt dat de universiteit wil besparen op alles wat niet tot haar kerntaken behoort.

donderdag 23 maart 2023 16:04
Spread the love

 

Uit de ‘kerntakennota 2.0’ die nieuwswebsite Apache kon inkijken, blijkt dat de afdeling Green Office op de lijst staat met projecten die mogelijks geschrapt zullen worden vanwege besparingen. “Als de Raad van Bestuur dit goedkeurt, is het niet duidelijk hoe prominent duurzaamheid nog aanwezig zal zijn in het beleid van UGent”, reageert Green Office in een persbericht.

Europees model

Elke Vlaamse universiteit heeft een Green Office, een afdeling waar het duurzaamheidsbeleid vorm krijgt. De Green Office van UGent bestaat sinds 2015, is gebaseerd op het internationale Green Office Model en is het centrale aanspreekpunt voor duurzaamheid.

Maar UGent moet 22,4 miljoen euro besparen, onder meer een gevolg van de energiecrisis en de stijgende lonen door inflatie. De besparingen die ze wil doorvoeren staan beschreven in de gelekte kerntakennota. Daaruit blijkt dat voorrang wordt gegeven aan wat de universiteit onderscheidt als haar drie kerntaken: onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

Maatschappelijke rol

Meer concreet wil UGent de positie van de Green Office herbekijken en het personeel, goed voor 2,5 voltijdse betrekkingen, ontslaan of heroriënteren. In een reactie zegt Green Office dat dit voorstel moeilijk te rijmen valt met de maatschappelijke rol die de universiteit als kennisinstelling heeft.

“Als de Green Office verdwijnt, zal de UGent veel projecten en beleidsvoorbereidend werk moeten herverdelen of laten uitdoven”, klinkt het. “Aansturen op een duurzaam reisbeleid, het vergroenen van campussen, besparen op water en energie, alsook het opstarten en ondersteunen van (proef)projecten maken allemaal deel uit van haar takenpakket. Gezien de grote besparingen op de centrale administratie is het onzeker in welke mate de universiteit haar huidige duurzaamheidsbeleid kan verder zetten, laat staan verbeteren.”

De Green Office afschaffen in haar huidige vorm zou een jaarlijkse besparing opleveren van zo’n 120.000 euro, een eerder klein bedrag in het geheel van 22,4 miljoen. Ook op de besparingslijst staan het invoeren van een betalend parkeerbeleid (ca. 120.000 euro), energiebesparende maatregelen (ca. 500.000 euro) en efficiënter ruimtegebruik, “zaken waar de Green Office jarenlang op heeft aangedrongen en het beleidsvoorbereidend werk voor heeft verricht”, laat de afdeling nog fijntjes weten.

De 28 maart neemt de Raad van Bestuur een beslissing en zal blijken of ze hier gehoor aan geeft.

Op onze vraag om een reactie, is UGent niet ingegaan.

IPS

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!