Actie Extinction Rebellion bij Acelor Mittal Gent
Extinction Rebellion

Extinction Rebellion verstoort greenwashing-evenement van Arcelor-Mittal

Vandaag 8 december verstoorde een klimaatactivist van Extinction Rebellion de speech van Alexander de Croo tijdens de inhuldiging van een nieuwe ethanolfabriek in de haven van Gent. De activist stond op uit het publiek, onderbrak de premier en riep “This is not the future, this is a lock-in for decades of fossil fuel consumption to come. We need to Just Stop Coal to save our children.” Hiermee gaf hij aan dat de oplossing voor de klimaatcrisis niet ligt in technologisch oplossingen die veel te weinig en veel te laat effect hebben, en in tegendeel ervoor zorgen dat we vast blijven hangen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Hij werd door het veiligheidspersoneel overmeesterd en buitengewerkt.

donderdag 8 december 2022 12:26
Spread the love

 

Aan de ingang van de site van ArcelorMittal hadden de actievoerders spandoeken opgehangen met de boodschap “Haven Gent: Hoge Emissiezone” en “Just Stop Coal”. Hiermee hekelen ze de enorme uitstoot van de Gentse haven, die op een steenworp ligt van de lage emissiezone (LEZ) van de binnenstad van Gent.

De acties vonden plaats tijdens de plechtige inhuldiging van de Steelanol-plant bij Arcelor-Mittal in de haven van Gent. Op deze ‘hoogdag’ tekenen tal van ministers, de familie Mittal zelf (eigenaars van het ‘familiebedrijf’) en de beau-monde van de industrie en het zakenleven present voor de viering van de totstandkoming van een CCU-installatie (Carbon Capture and Usage) die de CO2-uitstoot van de grootste uitstoter van België ietwat zal verlagen. Dit is inderdaad een paradepaardje van onze industrie en technologische innovatie. Het zou de Gentse staalproducent op weg moeten zetten naar de productie van ‘groen staal’, op weg naar klimaatneutraliteit in 2050. Dat is wat Arcelor-Mittal ons wil doen geloven.

Maar wist u dat deze installatie amper 7,5% van de hoogovengassen van de site zal behandelen? Een peulschil dus.

Fossiel steenkool en andere vuiligheid tot na 2050

Het verdere klimaatplan van het bedrijf steunt op twee sporen. Enerzijds zal in de komende jaren één van de twee hoogovens van het bedrijf vervangen worden door een zogenaamde DRI, waar de Vlaamse overheid 350 miljoen euro aan meebetaalt. Deze draait dan niet meer op steenkool maar op aardgas en hopelijk ooit op groene waterstof. Als er ooit voldoende groene waterstof voorhanden zal zijn…

Anderzijds wordt de andere hoogoven verder bedreven op steenkool en in de toekomst mogelijks zelfs op huishoudelijk afval! Massale luchtvervuiling en klimaatverandering door fossiel steenkool of andere vuiligheid blijft dus aanhouden tot voorbij 2050. De CO en CO2 uit de rookgassen, zo beweert men, zullen dan allemaal afgevangen worden door CCU en CCS (opslag van CO2 in de ondergrond). Dit zijn echter technieken die nog niet beschikbaar zijn en waar zéér veel risico’s aan verbonden zijn.

Samengevat: Arcelor-Mittal, met 8% van de Belgische uitstoot de allergrootste uitstoter, doet ons met dit mediagenieke evenement geloven op weg te zijn naar productie van groen staal, maar houdt ondertussen gewoon vast aan hoogovens op dodelijk fossiel steenkool en CCS-technologie die nog niet bestaat en niet rendabel of veilig kan worden.

Extinction Rebellion zegt daarom: just stop coal. Stop nú met hoogovens op steenkool! Stop met de belastingbetaler te laten meebetalen aan projecten die het probleem niet oplossen.

Wij verstoren vandaag dit greenwashing-evenement om de luchtkwaliteit van de Gentenaars en werkomstandigheden van het bedrijf veilig te stellen, om werkgelegenheid te behouden in een toekomstig groen staalbedrijf en om de huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen allesverwoestende klimaatchaos.

Met de woorden van Célestin, activist bij Extinction Rebellion Gent: “Just stop coal! Verder staal produceren op basis van steenkool is crimineel en dodelijk. Onze kinderen en de komende generaties zullen ons daar zwaar op afrekenen.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!