Bron: Pixabay
Brett Wilkins, Common Dreams,

Lima is de eerste Latijns-Amerikaanse hoofdstad die non-proliferatieverdrag fossiele brandstoffen steunt

"Dit leiderschap is een welkome stimulans voor positieve verandering in Peru en in de regio in de richting van een rechtvaardige energietransitie weg van fossiele brandstoffen."

dinsdag 30 augustus 2022 14:51
Spread the love

 

Gemeenteraadsleden in Lima, Peru, hebben unaniem een motie aangenomen die oproept tot een Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty (FFNPT), een voorstel voor een wereldwijd mechanisme om de bron aan te pakken van de meeste broeikasgasemissies die een rol spelen in de klimaatverandering.

De gemeenteraadsleden van Lima stemden met 39-0 voor een FFNPT. Dit maakt van Lima de eerste Latijns-Amerikaanse hoofdstad die het voorgestelde verdrag onderschrijft.

Carlo André Ángeles Manturano, het gemeenteraadslid van Lima dat de motie indiende, zei dat de maatregel zijn “engagement toont om de noodzakelijke acties op lokaal, nationaal en internationaal niveau te blijven promoten om de klimaatverandering te bestrijden”.

“Nu wij als samenleving geconfronteerd worden met een echte noodsituatie, brengt het gebrek aan vastberaden actie van onze autoriteiten en onze regeringen ons steeds dichter bij onomkeerbare schade”, legde hij uit. “Het is noodzakelijk om krachtig op te treden tegen een van onze grootste bedreigingen, de proliferatie van fossiele brandstoffen, een industrie die naar verwachting 110% meer uitstoot zal produceren dan wat mag om de opwarming te beperken tot 1,5°C in 2030.”

“Het is noodzakelijk om krachtig op te treden tegen een van onze grootste bedreigingen, de proliferatie van fossiele brandstoffen.” (Carlo André Ángeles Manturano)

“Daarom,” voegde Ángeles eraan toe, “heb ik namens het stadsbestuur van Lima de motie ingediend om me aan te sluiten bij deze kruistocht en op te roepen tot de non-proliferatie van fossiele brandstoffen in de stad Lima, en verzoek ik de Peruaanse nationale regering ook het FFNTP te onderschrijven.”

Het FFNTP werd in 2020 gelanceerd en wordt gesteund door honderden groepen, duizenden wetenschappers en mensen van over de hele wereld, van jongeren tot grootouders. Het steunt op drie pijlers:

  • Het verhinderen van de proliferatie van kolen, olie en gas door het stopzetten van alle nieuwe exploratie en productie
  • Geleidelijke stopzetting van de bestaande productie van fossiele brandstoffen in overeenstemming met de 1,5°C-doelstelling vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs
  • Het versnellen van echte oplossingen en een rechtvaardige overgang voor elke werknemer, gemeenschap en land

Tal van steden en regionale overheden hebben het FFNTP onderschreven, waaronder Londen, Parijs, Los Angeles, Sydney, Toronto en de regering van Hawaii. Vorige maand werd Vaticaanstad de eerste natie ter wereld die het verdrag steunde.

“Genoeg is genoeg,” zei kardinaal Michael Czerny bij de aankondiging van de Vaticaanse steun. “Alle nieuwe exploratie en productie van steenkool, olie en gas moeten onmiddellijk worden stopgezet, en de bestaande productie van fossiele brandstoffen moet dringend worden afgebouwd. Dit moet een rechtvaardige overgang zijn voor de getroffen werknemers naar milieuvriendelijke alternatieven. Het voorgestelde non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen is een veelbelovende aanvulling op en versterking van het akkoord van Parijs.

Als reactie op de beslissing van de gemeenteraad van Lima, stelde Claudia Campero Arena, coördinator van de partnerschappen van de FFNTP: “We zijn verheugd dat Lima de eerste hoofdstad in Latijns-Amerika is geworden die het Non-Proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen heeft goedgekeurd.”

“Aangezien Lima de hoofdstad is van een divers land dat grote schade heeft geleden onder de winning van fossiele brandstoffen,” voegde ze eraan toe, “is dit leiderschap een welkome duw in de rug voor positieve verandering in Peru en in de regio naar een rechtvaardige energietransitie weg van fossiele brandstoffen.”

In februari kwamen meer dan 10.000 vaten ruwe olie in de Stille Oceaan terecht.

De kustgemeenschappen ten noordwesten van Lima voelen nog steeds de gevolgen van de ergste milieuramp die Peru ooit heeft gekend. In februari kwamen meer dan 10.000 vaten ruwe olie in de Stille Oceaan terecht, door een lek in een tanker van een raffinaderij van het Spaanse bedrijf Repsol. Hierdoor spoelden giftige zwarte golven over 27 mijl kustlijn.

De Peruaanse klimaatactivist Augusto Duran zei dat de motie van de gemeenteraad van Lima “een wraakzuchtig karakter heeft aangezien de kust van Lima en Callao getuige is geweest van de grootste ecologische ramp in recente tijden”.

“Het zal daardoor de druk vergroten op de uitvoerende en de wetgevende macht met betrekking tot de noodzaak van een sterker beleid voor klimaat- en milieustrijd,” voegde hij eraan toe. “Hoewel de motie als zodanig een symbolisch element is, versterkt zij dit pleidooi. Daarom willen we dat meer steden het verdrag onderschrijven.”

 

Dit artikel verscheen op Common Dreams. Vertaling Ann Dejaeghere.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!