Foto: Berg rugzakken voor arbeidsrechtbank Brussel. Foto: Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Belgische staat belemmert werking justitie, meer dan 700 individuele veroordelingen door niet toekennen van opvang

Talloze rugzakken, neergelegd voor de arbeidsrechtbank in Brussel. Zij staan symbool voor de honderden eenzijdige verzoekschriften van asielzoekers, ingediend bij deze rechtbank. Ze zijn noodzakelijk omdat Fedasil weigert deze mensen een opvangplaats toe te wijzen, hoewel dit een verplichting van de Belgische Staat is.

woensdag 1 juni 2022 16:03
Spread the love

 

Deze flagrante mensenrechtenschending blijft niet zonder gevolgen voor de rechterlijke macht. Het overstelpt de arbeidsrechtbank van Brussel. Ondanks een veroordeling van de Belgische staat en Fedasil in januari is er niets veranderd. Wekelijks hebben honderden mensen geen toegang tot het opvangnetwerk.

Voor het registratiecentrum van het Klein Kasteeltje in Brussel lijken de rijen van mensen die asiel willen aanvragen korter, maar niets is minder waar. Het probleem van de opvang blijft onverminderd voortduren.

In januari 2022 veroordeelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg de Belgische Staat en Fedasil. Ondanks deze veroordeling registreert niet altijd de Dienst Vreemdelingenzaken personen die niet als kwetsbaar worden beschouwd (mensen met een handicap, ouderen, gezinnen en vrouwen met of zonder kinderen, enz.).

Het resultaat is steeds hetzelfde: honderden mensen worden op straat achtergelaten, buiten elk wettelijk kader.

Daarnaast is deze groep niet prioritair bij de toewijzing van een opvangplaats in een Fedasil-centrum. Het resultaat is steeds hetzelfde: honderden mensen worden op straat achtergelaten, buiten elk wettelijk kader, terwijl zij een onmiddellijk recht op materiële opvang hebben, overeenkomstig de Europese richtlijnen en de nationale wetgeving.

Zo worden alleenstaande mannen die asiel aanvragen in een andere EU-lidstaat (de zogenaamde Dublin-gevallen) of een beschermingsstatus hebben in een andere EU-lidstaat, verzocht zich in te schrijven op een ‘wachtlijst’. Het is erg onduidelijk welke gevolgen aan deze wachtlijst zijn verbonden. De rechtbank van eerste aanleg oordeelde reeds dat deze wachtlijst niet voldoet aan de vereisten van het wettelijk kader.

Meer dan 700 individuele veroordelingen door het niet toekennen van opvang

Om hun rechten te doen gelden, rest er deze mensen maar één middel: een beroep doen op advocaten en zo snel mogelijk een eenzijdig verzoekschrift tegen Fedasil indienen bij de arbeidsrechtbank. Sinds januari wordt de arbeidsrechtbank overstelpt door deze verzoeken (meer dan 700 hebben betrekking op deze weigering van opvang), wat ernstige gevolgen heeft voor haar functioneren: andere geschillen op het gebied van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid zijn uitgesteld en de achterstand van deze zaken zal vermoedelijk nog groter worden.

De arbeidsrechtbank waarschuwde vorige week in een persbericht voor deze onhoudbare situatie en de enorme kosten hiervan. “Via deze rechtszaken, die de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel overstelpen, kan Fedasil slechts een paar dagen ‘winnen’ alvorens de asielzoekers opvang aan te bieden. Intussen put het gerecht zich uit, op kosten van de staat, om rechterlijke uitspraken te doen in zaken die de administratie niet behandelt of in de ijskast zet,” aldus het persbericht.

Schending van de rechtsstaat

Niet alleen komt de staat, via de federale regering, haar nationale en internationale verplichtingen inzake de opvang van asielzoekers niet na. Hierdoor schendt ze ook een uitvoerbare rechterlijke beslissing en schuift ze de administratieve last van de opvang door naar de reeds verzadigde arbeidsrechtbank.

Volgens de organisaties is het duidelijk dat de bijna permanente verzadiging van het opvangnetwerk waarvan vaak sprake is, in feite een heimelijke poging is om mensen ervan te weerhouden internationale bescherming in ons land te vragen.

Deze schending van het recht en de rechtsstaat, die wij sinds november 2021 onvermoeibaar via de rechtbank laten veroordelen, kan niet blijven voortduren.

Onze organisaties, die de Belgische Staat en Fedasil in november 2021 voor de rechtbank hebben gedaagd, zullen niet opgeven: wij overwegen om de procedure via de beslagrechter voort te zetten (aangezien meer dan 500.000 euro aan boetes moet worden betaald), de procedure ten gronde voor de rechtbank van eerste aanleg te voeren, en zelfs de zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te brengen om ervoor te zorgen dat onze regering eindelijk de wet en de rechterlijke uitspraken respecteert.

Deze actie wordt mee gedragen door:

  • ADDE – Association pour le Droit des Etrangers
  • CIRÉ
  • LDH – Ligue des Droits Humaine
  • Médecins du Monde
  • MSF – Médecins Sans Frontières
  • Nansen
  • Avocats.be
  • Plateforme Citoyenne
  • Saamo
  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!