Glazenwassers. Afbeelding via Pixabay
Judd Legum, Tesnim Zekeria, Popular Information

Immigranten redden de Amerikaanse economie

Net als eerder zet Donald Trump in zijn huidige verkiezingscampagne autochtone Amerikanen tegen immigranten op. Soms wordt dit geuit door regelrechte dweperij. Trump heeft herhaaldelijk beweerd dat niet-gedocumenteerde immigranten "het bloed van ons land vergiftigen," een zin met een duistere geschiedenis.

donderdag 16 mei 2024 15:40
Spread the love

 

In andere gevallen doet Trump meer specifieke beweringen over de impact van immigranten op de Amerikaanse economie. Tijdens een campagnes in februari in Michigan vertelde Trump de menigte dat immigranten die het land binnenkomen “jullie banen zullen innemen.”

Tijdens zijn presidentschap legde Trump aanzienlijke beperkingen op aan legale immigratie, waarbij hij betoogde dat nieuwe migranten de Amerikaanse werknemers verdringen en lonen verlagen.

Nieuwe gegevens bevestigen echter dat deze beweringen onwaar zijn. Immigranten hebben juist de opmerkelijke heropleving van de Amerikaanse economie na de schok van de pandemie mogelijk gemaakt.

In 2023 groeide de Amerikaanse economie met een snelheid van 2,5%, “sneller dan alle andere geavanceerde economieën.” De VS liggen op koers “om dit opnieuw te doen in 2024.” Dit is alleen mogelijk vanwege een aanzienlijke toename van immigratie.

Sinds februari 2020 is er geen netto baancreatie geweest onder autochtone Amerikanen. Een reden hiervoor is dat de autochtone beroepsbevolking stabiel is of krimpt. Babyboomers gaan met pensioen en het geboortecijfer blijft laag. Maar er is aanzienlijke banengroei geweest in de VS sinds februari 2020 omdat meer immigranten aan het werk zijn.

Er is aanzienlijke banengroei geweest omdat meer immigranten aan het werk zijn

Een nieuw onderzoek gepubliceerd door het ‘National Bureau of Economic Research’ (NBER) onthult dat in tegenstelling tot de heersende opvatting, de immigrantenarbeidskracht in Amerika voordelig is voor autochtone werknemers. Het onderzoek concludeerde dat “immigranten lonen verhogen en de werkgelegenheid van in de VS geboren werknemers stimuleren.”

Dit geldt vooral voor autochtone werknemers met minder opleiding. Het onderzoek constateerde dat “immigratie, dankzij de autochtoon-immigrant complementariteit en het opleidingsniveau van immigranten, een positief en significant effect had tussen +1,7 tot +2,6% op lonen van minder goed opgeleide autochtone werknemers, gedurende de periode 2000-2019, en geen significant looneffect op hoogopgeleide autochtonen.”

Giovanni Peri, een van de auteurs van het onderzoek, legde dit fenomeen uit. Volgens Peri, “wanneer immigranten werken in handarbeid-jobs, specialiseren Amerikanen zich vaak,” en gaan ze naar banen met hogere lonen.

De ‘complementaire eigenschappen’ van immigranten betekenen dat ze vacatures vervullen in sectoren met arbeidstekorten, zoals de gezondheidszorg en de horeca, waardoor de aanwerving van autochtone werknemers in die sectoren tegen hogere salarissen wordt vergemakkelijkt.

Een vergelijkbaar punt werd gemaakt door voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, tijdens een interview met CBS’ 60 Minutes in februari 2024:

 

Interviewer Scott Pelley: Waarom is immigratie zo belangrijk voor de economie?

JEROME POWELL: “De Amerikaanse economie heeft al jarenlang baat bij immigratie. En, eerlijk gezegd, een groot deel van het verhaal van de arbeidsmarkt die weer in evenwicht komt, is immigratie die terugkeert naar niveaus die meer typisch waren voor het tijdperk vóór de pandemie.”

Het land had de werkers nodig.

“Dat had het. En dus, dat is wat er gebeurd is.”

Verder merkt Peri op, “immigranten zijn niet alleen werknemers maar ook consumenten.” Met immigranten die bijdragen aan het totale aantal consumenten, is er “een grotere vraag naar arbeid en dus hogere lonen en werkgelegenheid in de economie.”

De mogelijkheid van immigranten om over het algemeen groei te stimuleren, verklaart waarom immigratie “een positief effect op de werkgelegenheid heeft voor de meeste autochtone werknemers,” volgens de NBER-studie. Met andere woorden, immigranten nemen geen banen af van inheemse werknemers, zoals Trump beweert. Ze stimuleren economische groei en creëren meer banen voor iedereen.

Hoe immigranten helpen inflatie onder controle te houden

Het duw-en-trek van economisch beleid is dat als de groei te snel gaat, en dit inflatie kan veroorzaken, wat leidt tot een hele reeks andere problemen. Immigranten kunnen een economie helpen bij het bereiken van gestage groei zonder overmatige inflatie.

Mark Regets, een econoom bij de ‘National Foundation for American Policy’, legde aan ‘Forbes’ uit dat “het vergroten van ons vermogen om te produceren door het vergroten van het aanbod van arbeid de minst pijnlijke manier is om inflatie onder controle te houden.” De autochtone beroepsbevolking groeit niet, dus immigratie is de enige manier om het aanbod van arbeid aanzienlijk te vergroten.

Schrijvend in de Wall Street Journal in mei 2023 stelde econoom Justin Gest dat sterk verminderde immigratie tijdens de regering-Trump heeft bijgedragen aan hoge inflatie naarmate de pandemie uit het collectieve bewustzijn verdween.

Zeer lage aantallen immigranten – samen met meer mensen die besloten te verhuizen binnen de VS – “creëerden grote onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt.” Deze arbeidsonevenwichtigheden kunnen leiden tot snelle loonstijgingen die uiteindelijk worden doorberekend aan consumenten. Een stabiel immigratietempo helpt echter “arbeidsmarkten responsiever te maken op lokale veranderingen in vraag en aanbod.”

Hoe immigratie vooroordelen vermindert en buitenlandse investeringen verhoogt

Het leven in de buurt van mensen uit verschillende landen kan ook helpen bij het verminderen van vooroordelen en negatieve stereotypen, blijkt uit recent onderzoek. Een eerder dit jaar gepubliceerde studie vond dat “langdurige blootstelling aan een grotere populatie uit een bepaald land leidt tot meer vrijgevigheid naar die groep.”

Volgens de studie, die zich richtte op gedrag ten opzichte van Arabische moslims, waren witte Amerikanen “minder impliciet en expliciet bevooroordeeld” tegen Arabische moslims en meer op de hoogte van de islam als ze in gebieden woonden met een groter percentage Arabische moslims. Witte bewoners waren ook minder voorstander van beleid gericht tegen Arabische moslims, zoals Trump zijn moslimban, zeiden onderzoekers.

Immigratie kan ook helpen bij het aantrekken van buitenlandse investeringen. In 2016 verzamelden onderzoekers 130 jaar aan immigratiedata op provincie-niveau en ontdekten dat provincies “die historisch gezien meer migranten uit een bepaald land ontvingen, aanzienlijk meer kans hadden om later investeringen uit dat land te ontvangen.” Specifiek observeerde de groep dat “het verdubbelen van het aantal inwoners met voorouders van een ander land de waarschijnlijkheid voor investeringen met 4% verhoogd.”

 

Dit artikel verscheen op Popular Information. Vertaling Yaïr da Paixão

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!