Overstroming van de rivier Ahr in Duitsland in 2021. Foto: Martin Seifert, CnndrBrbr, Wikipedia / CC0

VN: We stevenen af op meer dan één grote ramp per dag

Het aantal rampen waarbij menselijke activiteiten aan de basis liggen, neemt sterk toe over de hele wereld. Klimaatverandering en ontoereikende risicoanalyses door beleidsmakers zijn de grote boosdoeners, volgens een nieuw VN-rapport.

donderdag 28 april 2022 17:31
Spread the love

 

In de voorbije twee decennia gebeurden wereldwijd 350 tot 500 grote rampen per jaar, gaande van natuurbranden tot chemische explosies. In de periode 1970 tot 2000 waren er jaarlijks maar 90 tot 100 rampen van die omvang. Dat betekent dat we op schema zitten om tegen 2030 meer dan 560 grote rampen per dag mee te maken – een gemiddelde van 1,5 per dag.

Onderschatting

Dat zijn de voornaamste bevindingen van het Global Assesment Report van het VN-Bureau voor Rampenrisicovermindering (UNDRR). Volgens de onderzoekers is de spectaculaire opmars van rampen te wijten aan beleidsmakers die risico’s slecht inschatten.

Door “optimisme, onderschatting en een gevoel van onoverwinnelijkheid” wordt er beleid gevoerd dat bestaande kwetsbaarheden verergert en mensen in gevaar brengt, stellen de onderzoekers. Vooral bij het financieren van economische ontwikkeling wordt te weinig rekening gehouden met potentiële risico’s, aldus het rapport.

“De wereld moet meer doen om rampenrisico’s op te nemen in onze manier van leven, bouwen en investeren, want die brengen de mensheid nu in een spiraal van zelfvernietiging”, zegt Amina J. Mohammed, vicesecretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Ontwikkelingslanden harder getroffen

Rampen treffen ontwikkelingslanden disproportioneel hard, zowel op menselijke als economisch vlak. Zijn verliezen gemiddeld één procent van hun bbp per jaar aan catastrofes, vergeleken met minder dan 0,3 procent in ontwikkelde landen.

Dat komt onder meer door een gebrek aan een sociaal vangnet en een goed uitgebouwd verzekeringsstelsel. Wanneer herstelinspanningen niet gedekt worden door verzekeringen, worden de langetermijneffecten van rampen erger, aldus het rapport. Sinds 1980 was wereldwijd slechts 40 procent van de door rampen veroorzaakte verliezen verzekerd. In ontwikkelingslanden ging dat cijfer vaak onder de 10 procent, en soms schuurde het zelfs tegen de nul aan.

“Wereld financiert eigen vernietiging”

Een groeiend risicogebied betreft de meer extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering. Het rapport roept op om de inspanningen op vlak van adaptatie – aanpassingen om de impact van een veranderend klimaat te verzachten – te versnellen.

“Door opzettelijk risico’s te negeren en ze niet te integreren in de besluitvorming, financiert de wereld in feite haar eigen vernietiging”, zegt Mami Mizutori, topvrouw van UNDRR. Cruciale sectoren, gaande van de overheid tot ontwikkeling en financiële diensten, moeten dringend heroverwegen hoe ze rampenrisico’s waarnemen en aanpakken.

“Het goede nieuws is dat menselijke beslissingen de grootste bijdrage leveren aan het risico op rampen. Dat betekent dat het binnen onze mogelijkheden ligt om de bedreigingen voor de mensheid, en vooral de meest kwetsbaren onder ons, aanzienlijk te verminderen.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!