ontwikkelingshulp
Foto: Flickr
11.11.11

Rijke landen besteedden in 2021 onvoldoende aan ontwikkelingssamenwerking

Een verslechterende voedselcrisis door de oorlog in Oekraïne, wereldwijde armoede die voor het eerst terug steeg en talloze mensen op de vlucht. Terwijl internationale solidariteit zich meer en meer opdringt, blijven de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking ver onder de reële noden. Dat blijkt uit cijfers die vandaag werden bekendgemaakt door de OESO. De Belgische uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking blijven onder het Europees gemiddelde.

woensdag 13 april 2022 09:51
Spread the love

 

11.11.11 vraagt om een versnelling hoger te schakelen.

De OESO, de club van de rijkste landen, besteedde in 2021 net als in 2020 0,33 procent van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan ontwikkelingssamenwerking, goed voor 179 miljard dollar. Dat blijkt uit cijfers die de organisatie van 30 industrielanden vandaag bekendmaakt.

Het gaat in reële termen om een stijging ten opzichte van het jaar voordien met 4,4 procent. Dit is vooral te wijten aan de donaties van vaccins, die vaak in de eerste plaats voorzien waren voor het binnenlands gebruik van rijke landen. Zonder dit is de groei slechts 0,6 procent.

De rijke landen spenderen minder dan de helft van wat meer dan vijftig jaar geleden beloofd is aan ontwikkelingssamenwerking.

De rijke landen blijven hoe dan ook minder dan de helft van wat meer dan vijftig jaar geleden beloofd is, spenderen aan ontwikkelingssamenwerking.[1] De globale uitdagingen zijn nochtans enorm.

Het conflict in Oekraïne zou volgens de VN het jaarlijkse financieringstekort van 3.600 miljard dollar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen nog verder kunnen vergroten en de schuldenlast in veel economisch armere landen verergeren.

“In 2021 verdubbelde het aantal mensen dat nood heeft aan bescherming. Extreme armoede stijgt opnieuw voor het eerst in twintig jaar en de voedsel- en prijzencrisis swingt wereldwijd de pan uit”, stelt 11.11.11-directeur Els Hertogen.

“Die impact laat zich wereldwijd voelen, maar treft lage- en middeninkomenslanden des te harder. Ontwikkelingssamenwerking moet deel uitmaken van het antwoord hierop.”

België blijft ver beneden verwachtingen

In absolute cijfers steeg de Belgische officiële ontwikkelingssamenwerking met 2,3 procent ten opzichte van 2020. 11.11.11 betreurt dat dit vooral ligt aan de toegenomen uitgaven voor de opvang van vluchtelingen in België zelf: goed voor 10 procent van de totale Belgische officiële ontwikkelingssamenwerking.

“Het is cruciaal dat mensen waardig worden opgevangen”, klinkt het bij 11.11.11. “Maar officiële ontwikkelingssamenwerking dient om voor structurele verbeteringen te zorgen in lage en middeninkomenslanden.”

“Extreme armoede stijgt opnieuw voor het eerst in twintig jaar en de voedsel- en prijzencrisis swingt wereldwijd de pan uit.”

Ook in ons land zorgen de donaties van vaccins voor een verhoging van de totale Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het gaat om vaccins die in de eerste plaats voor eigen binnenlands gebruik waren besteld en die mede geleid hebben tot vaccinatieongelijkheid wereldwijd.

Net als de opvang van vluchtelingen in eigen land geeft dit een vertekend beeld van wat rijke landen werkelijk doen op vlak van internationale solidariteit. Landen als Nederland, Luxemburg en de Verenigde Staten bewijzen dat het ook anders kan. Zij beslisten om deze uitgaven niet mee te tellen.

In 1970 beloofden de lidstaten van de OESO om 0,7 procent van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Dat doel blijft in België, in tegenstelling tot landen als Duitsland, Luxemburg en Zweden, veraf. Ons land gaat er zelfs op achteruit en eindigt op 0,46 procent, tegen 0,48 procent in 2020.[2]

We zitten daarmee onder het Europese gemiddelde van 0,49 procent. Het federale regeerakkoord formuleerde nochtans de ambitie om via een groeipad de norm van 0,7 procent te bereiken tegen 2030.

“In tijden van crisis is het niet enkel cruciaal om het vuur te blussen, maar ook de daadwerkelijke brandhaard aan te pakken.

“We verwachten dat de partijen van de federale regering die afspraak nakomen”, stelt 11.11.11directeur Els Hertogen. “In tijden van crisis is het niet enkel cruciaal om het vuur te blussen, maar ook de daadwerkelijke brandhaard aan te pakken.

Naast ontwikkelingssamenwerking moet tegelijkertijd worden gegarandeerd dat rijke landen met andere beleidsdomeinen zoals handel, klimaat en fiscaliteit zelf geen olie op het vuur gooien. Via internationale solidariteit moeten we oorzaken van crises maximaal kunnen aanpakken.”

 

Notes:

[1] Op 24 oktober 1970 beloofden de rijke landen om 0,7 procent van hun bruto nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking te besteden.

[2] Het officiële Belgische budget voor ontwikkelingssamenwerking bedroeg 2,6 miljard dollar in 2021. Het gaat om een stijging van 2,3 procent, oftewel 54 miljoen dollar, ten opzichte van 2020 (tegen prijzen en wisselkoersen van 2020). Volgens de OESO zou de nominale waarde van de ODA (official development aid) in 2021 met 2,1 procent zijn gedaald indien de kosten voor de opvang van vluchtelingen in België niet als Belgische ODA waren meegerekend.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!