(foto CC by  ian mcwilliams en  Daniel Flickr photostream )
Ricardo Petrella, Other News,

De nieuwe koloniale verovering van het leven is begonnen

Ricardo Petrella ziet een nieuw bijkomend gevaar opdoemen voor het leefmilieu. Grote bedrijven willen de natuur zelf vercommercialiseren, onder meer door van water een speculatief financieel marktproduct te maken, concreet onbeperkt watergebruik voor de grote bedrijven, en onbetaalbaar drinkwater voor de gewone mensen.

dinsdag 30 november 2021 11:54
Spread the love

Een perverse ‘revolutie’

De particuliere onderneming ‘Chicago Mercantile Exchange’ beheert de beurs van Chicago. Op 7 december 2020 kondigde ze aan dat ze in Californië een speculatief financieel product, een ‘futures’, wil openstellen voor water. Water voor menselijk gebruik is vandaag een steeds schaarser wordende, vitale natuurlijke hulpbron. Die schaarste zet de particuliere financiële wereld aan om er zich mee te bemoeien.

Naar eigen zeggen willen financiële conglomeraten het watertekort gaan ‘beheren’. Zij willen er ervoor zorgen dat grote bedrijven die veel water verbruiken (landbouw, wijnbouw, producenten van zoete/koolzuurhoudende dranken, …) altijd over water zullen kunnen beschikken. Die garantie willen zij bieden door de gebruiksmogelijkheden te reguleren via prijsstellingen van water (zoals dat al het geval is voor olie, goud, tarwe, …).

Half oktober 2021, voor het begin van de COP15 over biodiversiteit en natuurbehoud, en enkele dagen voor de COP26 over klimaat en milieu, lanceerden de beheerders van de beurs van Wall Street in New York een nieuwe klasse van financiële activa op alle elementen van de natuur. Hetzelfde doel, dezelfde bewering.

Zij beweren dat de particuliere financiële wereld omwille van de aantasting van de natuur, de drastische vermindering van de biodiversiteit, en de risico’s van een verdere massale verdunning van de natuurlijke ‘hulpbronnen’, de rol van ‘redder’ moet spelen voor de economie en de ‘economische groei’. Dat willen zij doen door zelf de verantwoordelijkheid op te nemen voor een efficiënt en duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Naar hun zeggen kan dat het best via een particuliere toe-eigening en ‘ver-gelding’.

Net als voor water, zit achter het besluit om de monetarisering van de hele natuur te op te leggen het machtigste particuliere beleggingsfonds ter wereld, ‘BlackRock’. BlackRock wordt geleid door Larry Fink en beheert momenteel 9,5 biljoen dollar.

Na de VS en China is BlackRock wereldwijd de derde financiële grootmacht. Samen zouden de drie machtigste beleggingsfondsen ter wereld (BlackRock, Vanguard – waarvan BlackRock de grootste aandeelhouder is – en State Street) de belangrijkste eigenaars van de aarde kunnen worden of hun huidige positie als ‘heersers der aarde’ kunnen versterken.

De ‘ver-gelding’ van de natuur. Wat kost de natuur?

Black Rock stelt voor om 30% van de natuurlijke wereld tegen 2030 om te vormen tot ‘beschermde natuurgebieden’, waarmee ze bedoelen dat die gebieden moeten gekocht en beheerd worden door financieel grootkapitaal. Dat zou een massale ‘gelegaliseerde’ campagne betekenen met de bedoeling uitgebreide landregio’s van de planeet in te pikken.

Op die manier zullen de hierboven genoemde investeringsfondsen en de grootste banken en verzekeringsmaatschappijen ter wereld over enkele decennia de hele natuurlijke wereld reduceren tot financieel kapitaal. De bedrijven die de ‘beschermde natuurgebieden’ zouden beheren, krijgen de naam NAC’s (Natural Asset Companies) opgeplakt.

Hun doel is onbeperkte winsten halen uit ‘hun’ natuurlijke rijkdommen en – uiteraard – ze te gelde maken. De eerste en voornaamste slachtoffers zijn in dat geval de inheemse volkeren die hun land beschouwen als een voorouderlijk, niet-overdraagbaar erfgoed. Individuele en collectieve levensrechten zouden zo overal ter wereld en onbeperkt met voeten kunnen worden getreden.

De natuur ‘ver-gelden’ is een schande

Een prijs zetten op de natuur zal de machtigste spelers van de mondiale oligopolistische, financiële wereld in staat stellen de hele natuurlijke wereld van de Aarde (de menselijke soort inbegrepen) te veranderen in een gigantische extractie- en accumulatiemijn voor ‘monetaire rijkdom’; een financiële rijkdom die de weelde aan leven op de planeet volkomen zal vernietigen, en hun macht en geweld over de menselijke economie (een almaar kunstmatiger economie, gedomineerd door de logica van ongelijke verrijking en uitsluiting) uit te breiden tot die van de hele economie van de natuurlijke wereld.

De mensen van BlackRock schatten dat de natuurlijke wereld vier quadriljoen dollar waard is, oftewel 4.000 biljoen dollar. Ter vergelijking: het wereldwijde BBP werd in 2020 op 84,5 triljoen dollar geschat en dat van Duitsland op 3,8 triljoen dollar.

Medeplichtigheid van de overheid

De overheden zijn medeplichtig. De meerderheid van de democratisch verkozen parlementen en de oligarchische regeringen staat aan de kant van de dominante sociale groepen. Zij geloven in de ‘Heren van het Geld’. Noch in het specifieke maar beslissende geval van water, noch in het geval van de speculatieve ‘ver-gelding’ van de natuur, hebben zij gereageerd waardoor ze in feiten hun fiat hebben gegeven.

De toekomstige uitverkoop van de natuur werd voor het eerst goedgekeurd op de derde VN Wereldmilieutop in 2012. Tot vandaag is dat een van de belangrijkste factoren waardoor de COP’s over klimaat en milieu (waaronder de COP26) geen oplossing hebben kunnen vinden in het belang van alle levende soorten die de aarde bevolken. Dit standpunt van de verkozen vertegenwoordigers van het volk is zowel politiek als ethisch onfatsoenlijk en onaanvaardbaar.

Andere Agenda

Zoals we weten is het discours van de dominante machtsgroepen over ‘duurzame ontwikkeling’ sinds 1987 (het rapport van de VN-Commissie Brundtland) een schaamteloze bedriegerij. Vandaag hebben we daar de onweerlegbare bevestiging van.

De uitdaging die de geldbeluste roofdieren vormen voor het leven op deze planeet is immens. De geldwolven maken geen grapjes; wat ze plannen is geen blabla. Ze handelen, ze koloniseren, ze onderwerpen, ze vernietigen. De financiële roofdieren zijn misdadigers.

De ervaringen van de laatste twintig jaar tonen aan dat burgers zich niet kunnen en mogen beperken tot smeekbedes. Zij moeten het gevecht aangaan om de geschiedenis om te keren en te ijveren voor een ‘andere agenda voor de wereld’ en zij moeten dat doen in naam van de Mensheid en van het Leven op Aarde.

Voor enkele voorstellen in die richting, verwijs ik naar mijn artikel ‘La Moneta al Servizio della Vita’ (Geld ten Dienste van Het Leven) van 29 oktober 2019. In het bijzonder refereer ik aan het deel ‘Ont-gelding’ van Gemeenschappelijke Goederen en Diensten die Essentieel zijn voor het Leven’.

De arbeiders hebben de algemene staking uitgevonden. Ze haalden er meer mee binnen dan dat ze eraan verloren. Het wordt tijd dat de mensen van deze aarde het juiste gereedschap vinden. De nieuwe koloniale verovering van het leven is begonnen.

 

Riccardo Petrella (1941) is de oprichter van het Internationaal Comité voor het World Water Contract, professor emeritus in globalisering aan de Katholieke Universiteit Leuven en lid van het Wetenschappelijk Comité van de WPF, Italië. Artikel toegestuurd aan Other News door de auteur. Vertaling met toestemming van de auteur.

‘The New Colonial Conquest of Life has Begun’ door Riccardo Petrella verscheen eerder al op Other News (18 november 2021) en werd vertaald door Jan Reyniers.

Bronnen:

Ellen Brown, Wall Street’s Latest Scheme Is Monetizing Nature Itself
Whitney Webb, Wall Street’s Takeover of Nature Advances with Launch of New Asset Class

Foto: Ryan Howerter , Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!