Leuvense Vredesbeweging

Leuvense Vredesbeweging onthult standbeeld ‘Onbekende Oorlogsvrouw’

Op 11 november onthulde de Leuvense Vredesbeweging in Leuven het standbeeld van 'de Onbekende Oorlogsvrouw-Vrede heeft Vrouwen nodig'. Ongetwijfeld denkt bij de 'Onbekende Oorlogsvrouw' iedereen spontaan aan de 'Onbekende Soldaat', waarvan het standbeeld op menig stads- of dorpsplein prijkt. Het standbeeld van de Onbekende Oorlogsvrouw verwijst echter niet naar één of andere concrete oorlog, maar naar het ideaal van duurzame vrede.

vrijdag 12 november 2021 11:19
Spread the love

 

Vrouwen ervaren oorlogen en conflicten op een eigen manier die verschillend is van mannen. Omwille van hun bijzondere kwetsbaarheid voor geweld zijn ze ook de eerste belanghebbenden om te protesteren tegen oorlog en gebrek aan verdraagzaamheid. De geschiedenis leert dan ook dat vrouwen een eigen bijdrage leveren aan vrede en solidariteit – vrouwenmacht is vredesmacht – en dat ze onmisbaar zijn in het proces van duurzame vredesopbouw.

Dat vrouwen een enorme kracht kunnen ontwikkelen wanneer zij zich actief inzetten voor vrede, wil de Leuvense Vredesbeweging op 11 november, in de marge van de Nationale Vrouwendag , telkens opnieuw in de schijnwerpers plaatsen. Vrouwen vormen immers een te weinig aangeboorde kracht om aan conflictpreventie en vredesopbouw te werken. “Als een duidelijk teken van dit rijke gedachtegoed staat de Onbekende Oorlogsvrouw als een alter-ego naast de Onbekende Soldaat:  Vrede heeft vrouwen nodig”, zegt prof. em. Katlijn Malfliet namens de Leuvense Vredesbeweging.

Schepen van Diversiteit Lies Corneillie vindt het standbeeld een meerwaarde voor Leuven: “Leuven profileert zich de laatste jaren meer en meer als Vredesstad en de stad en de Leuvense Vredesbeweging werken positief en actief samen. De vele vrouwen, migranten, vluchtelingen, en buitenlandse studenten uit conflictgebieden die in het Leuvense verblijven, zullen zich herkennen in het standbeeld.  Dit kan bijdragen tot hun integratie en traumaverwerking, door het tonen van waardering en respect voor de lange weg die deze vrouwen hebben afgelegd, met of zonder hun gezin”.

Het standbeeld van de Onbekende Oorlogsvrouw  werd gebeeldhouwd door Liliane Versluys, woonachtig in het Leuvense, een pacifiste, feministe, advocate en ook beeldhouwster en schilderes. Zij wil bijdragen aan een betere wereld door onrecht te bestrijden en door met behulp van beelden vorm te geven aan het onuitsprekelijke.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!