foto: Petya Obolensky

Actievoerders Begijnhofkerk: ‘Staatssecretaris Mahdi breekt zijn woord. Dit is verraad zonder weerga’

Op woensdagmorgen 3 november om 9 uur gaven vier vertegenwoordigers van de actievoerders aan de Begijnhofkerk in Brussel een persconferentie. Pater Daniël Alliet, Alexis Deswaef, Mehdi Kassou en Marie-Pierre de Buisseret spraken vernietigende woorden over staatssecretaris voor migratie Sammy Mahdi (CD&V): 'Mahdi is de eerste die zijn woord breekt. Wij werden bedrogen. Dit is verraad zonder weerga.'

woensdag 3 november 2021 12:55
Spread the love

 

Op de persconferentie van 3 november voor de Begijnhofkerk namen Alexis Deswaef, Marie-Pierre de Buisseret, Mehdi Kassou, woordvoerder van het Burgerplatform en Daniel Alliet, priester in de Begijnhofkerk het woord.

Zij zijn de vier personen die aanwezig waren op de gesprekken van 21 juli met Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi, waarbij Dirk Van Den Bulck, directeur van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en Freddy Roosemont, Directeur van de federale Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) aanwezig waren. Die gesprekken hebben toen geleid tot het beëindigen van de hongerstaking in de Begijnhofkerk.

Beloftes voor criteria aanvaarding blijken waardeloos

De dag ervoor hadden zij urenlang gesproken met Van Den Bulck en Roosemont over de praktijk van de regularisaties en de regularisatie-aanvragen van de hongerstakers, een samenkomst die een mislukking werd en geen oplossing bood voor het beëindigen van de crisis.

Ten gevolge van deze mislukking hebben de vier woordvoerders besloten de inhoud van deze gesprekken openbaar te maken. De kern van het probleem is volgens hen het gebrek aan vertrouwen in de manier waarop de DVZ de dossiers van de stakers behandelt. Zij verwijten de betrokken administratie het ontbreken van duidelijke criteria voor de behandeling van de dossiers en de willekeur die voortvloeit uit deze afwezigheid van criteria.

Veel persbelangstelling. Screenshot Facebook Riet Dhont

Zij wezen er toen op dat de overgrote meerderheid van de hongerstakers reeds meerdere jaren in België verblijven, een goede integratie hebben aangetoond, op werkaanbiedingen hebben geantwoord en een actief sociaal en maatschappelijk leven leiden. Vermits de DVZ blijft weigeren met deze criteria rekening te houden konden zij onmogelijk naar de hongerstakers gaan met het voorstel om hun actie te beëindigen.

Staatssecretaris Mahdi had op deze samenkomst beloofd dat de hongerstakers die ‘reeds een aantal jaren in België wonen’, die ‘goed geïntegreerd zijn’ en ‘het bewijs kunnen leveren van die integratie, hun aanvraag moeten indienen en de staking moeten stoppen omdat ze zich in een situatie bevinden die zou kunnen leiden tot regularisatie’. Directeur Roosemont heeft deze toezegging toen bevestigd.

Interne nota met negatief advies zonder argumenten

Later bleek echter dat Roosemont in een interne nota toch negatief advies gaf aan zijn administratie voor regularisatie zonder enig element aan te halen dat tegen regularisatie kon pleiten. In de praktijk blijkt dat in werkelijkheid de aanvragen onontvankelijk worden verklaard en niet ten gronde worden behandeld, zonder rekening te houden met de door de staatssecretaris beloofde criteria voor goedkeuring van regularisatie. De staatssecretaris deed tijdens deze bijeenkomst nog meer concrete beloften waar uiteindelijk nooit rekening mee werd gehouden.

Vermits de staatssecretaris sinds 21 juli zowat alle beloften heeft verbroken hebben de actievoerders beslist hun actie te hervatten en de inhoud van de toenmalige gesprekken openbaar te maken. Zij stellen immers vast dat de reeds geweigerde regularisaties voldeden aan de door de staatssecretaris beloofde criteria.

Pater Daniël: ‘Sammy Mahdi respecteert de woorden niet die hij zelf heeft uitgesproken. Het is een schande voor ons allemaal en een menselijke tragedie voor de honderden mensen zonder papieren.’

Alexis Deswaef: ‘Ik de afgelopen 20 jaar ben ik gevraagd om op te treden voor het beëindigen van verschillende hongerstakingen van sans-papiers en be ik zo in dialoog geweest met 4 verschillende ministers. Sammy Mahdi is de eerste die zijn woord breekt! We werden bedrogen, dit is een verraad zonder weerga. We hebben geen andere keuze dan deze gang van zken openbaar te maken.’

Screenshot Facebook Riet Dhont

Marie-Pierre de Buisseret: ‘Wij hebben de woorden van de staatssecretaris en de houding van de directeur van de DVZ niet uitgevonden. We waren met 4 en hoorden allemaal hetzelfde. Dit is een politiek schandaal met onmetelijke menselijke gevolgen.’

Mehdi Kassou is verbijsterd over de genomen beslissingen: ‘Het is een echte schande voor alle leden van de regering die deze gesprekken direct of indirect hebben bijgewoond. Laat de regeringspartijen die ermee dreigden de regering te verlaten in geval van een overlijden, niet wachten op een nieuwe hongerstaking om de houding van de staatssecretaris te ondervragen. Zonder enige reactie van hen zou dit betekenen dat ze aanvaarden dat we geïnstrumentaliseerd werden door een lid van de regering waartoe zij behoren’.

Verder voegde hij daar nog aan toe: ‘Dit ondermijnt radicaal het vertrouwen dat het maatschappelijk middenveld en de burgers in de regering en politieke wereld kunnen hebben. Het is niet ongebruikelijk dat er informele fora worden opgericht om uitzonderlijke situaties aan te pakken.’

‘Maar de beslissingen die op deze plaatsen worden genomen, zijn bijna uitsluitend gebaseerd op het vertrouwen en de bereidheid van iedereen om oplossingen te vinden in het algemeen belang. Hier wordt het vertrouwen geschonden en worden honderden levens gebruikt voor politieke doeleinden. Onze democratie kan niet anders dan er zich zorgen over te maken.’

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!