Sans papiers-vrouwen in hongerstaking in de Begijnhofkerk.
Opinie - Jongsocialisten VUB, Jongsocialisten Brussel

‘Een hongerstaking van sans papiers behandel je niet sans gêne’

woensdag 2 juni 2021 11:33
Spread the love

 

Beste mijnheer Mahdi, al sinds eind januari voeren de Sans-Papiers actie tegen de repressieve en mensonwaardige manier waarop zij vandaag in België worden behandeld. Om hun actie kracht bij te zetten, bezetten ze al maandenlang verschillende locaties in Brussel.

U weigert echter uw ogen te openen voor het falen van het huidige systeem. In plaats van een duurzaam beleid uit te werken, probeert de Belgische staat al jaren de problematiek achter gesloten deuren te houden. Zo sloot men recent de Begijnhofkerk af voor het publieke oog.

Het aantal sans papiers in België swingt de pan uit, volgens recente cijfers gaat het over een 150.000 tal mensen. Die mensen bevinden zich, onterecht, aan de rand van de maatschappij. Ze lijken wel de moderne slaven, werken aan hongerlonen en uitoefenen van jobs die niets of niemand wilt beoefenen. Taferelen zoals deze moeten stoppen, slavernij is verboden, meer nog, het Europees verdrag van de rechten van de mens erkent het recht op een menswaardig bestaan, sans papiers behouden geen menswaardig bestaan. Elke dag dat deze mensen met de rug tegen de muur gezet worden, schenden wij de rechten van medemensen. We zijn inhumaan en zijn vergeten waarvoor het begrip ‘solidariteit’ staat.

Mensen, die al jaren in België verblijven en hier een leven hebben opgebouwd en hun kinderen hebben opgevoed, wachten vaak onnodig lang op de afhandeling van hun dossiers. De procedure voor een asielaanvraag is daarenboven dusdanig voor interpretatie vatbaar, dat de onzekerheid over het al dan niet goedkeuren van een aanvraag extreem afhankelijk wordt van de ambtenaar in kwestie. Daarom vragen zij van u, staatssecretaris Mahdi, om tenminste met objectieve criteria naar voor te komen. U beloofde men het boegbeeld te worden van een menselijkere asiel- en migratieprocedure. Tot op heden blijft u echter halsstarrig vasthouden aan een beleid dat de naam christendemocratisch onwaardig is.

Hoe kan het dat we in een democratische staat, waarin we uitgaan van de waarde van élk individu en waarin iedereen onafhankelijk en objectief beoordeeld dient te worden, mensen 15 jaar of langer wachten in onzekerheid om uiteindelijk toch uitgewezen te worden?

Hoe is het mogelijk dat mensen, die zich in een uitzichtloze situatie bevinden, genoodzaakt zijn om over te stappen op drastische maatregelen zoals hongerstakingen? Waar zijn wij als samenleving mee bezig? Willen we echt de gezondheid van onze medemensen op het spel zetten?

Vandaag (maandag 31 mei) zijn we dag 9 van de hongerstaking, reeds 80 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis waaronder er zich vijf in kritieke toestand bevinden. Alsmaar meer mensen gaan er mentaal en fysiek onder door, dit in het bijzijn van kinderen. We zitten momenteel in een situatie die voor niemand wenselijk noch humaan is.

Daarbovenop wil de ULB de bezetting opzeggen op 1 juni, dit onder het excuus van renovaties. De ULB, voluit vertaald naar Université Libre Bruxelles, is een universiteit die doorgaans de waarden van humaniteit, diversiteit en respect hoog in het vaandel draagt. Geen van de drie is de voorbije 100 dagen, noch bij de universiteit, noch bij u te bespeuren geweest. Hoe kan het, dat mensen die zich in een uitzichtloze situatie bevinden, zichzelf genoodzaakt zien om tot een hongerstaking over te gaan en hiermee gezondheid en leven op de lijn zetten?

Een degelijk antwoord van u, mijnheer Mahdi, inclusief de wil om enkel van de eisen tegemoet te komen, zoals objectieve criteria voor de goedkeuring van asielaanvragen, is daarom essentieel en urgent.

Allen zijn bereid om te sterven voor een menswaardige behandeling. Maar u mijnheer Mahdi heeft uw prioriteiten al duidelijk gesteld. Principes boven mensenlevens, zo zei u het zelf op Twitter, toch? Een beschaving lees je af aan de manier waarop die met haar hulpbehoevenden omgaat. Je bent immers maar zo sterk als de zwakste in maatschappij, iets dat u als christendemocraat maar al te goed weet. Tijd dus dat we een eerlijke en fatsoenlijke asielprocedure uitbouwen, want de klokt tikt door. Geen papieren staat niet gelijk aan geen rechten, zoals wordt voorgeschreven zowel in mensenrechtenverdragen alsook de grondwet waarop u heeft gezworen. Een hongerstaking van sans papiers behandel je niet sans gêne, mijnheer Mahdi.

 

Jongsocialisten VUB

Jongsocialisten Brussel

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!