Vluchtelingen van kleur die aangaven te studeren in Oekraïne werden in de ondertitels van een VTM-reportage van maandag 28 februari aan de grens van Oekraïne prompt omgeturnd tot 'vluchteling uit Marokko'. Screenshot VTM Nieuws
Open brief - Studentenverenigingen over de taalgrens heen

Open brief aan de Afrikaanse en Europese autoriteiten 

"De racistische behandeling van Afrikaanse studenten in Oekraïne en buurlanden laat ons niet onberoerd." Studentenverenigingen Binabi, WedecolonizeVUB, Kilimandjaro, Umoja Gent, BOMOKO, AYO Belgium, CEAA, Karibu Leuven en Imara besloten, over de taalgrens heen, een open brief uit te brengen om deze mensonwaardige behandeling te veroordelen.

vrijdag 4 maart 2022 12:24
Spread the love

 

Wij, studenten, betreuren de situatie van de Oekraïense bevolking in deze tijd van oorlog. 

Wij zijn ons bewust van de onmenselijke, vernederende en discriminerende behandeling van Afrikaanse studenten in Oekraïne en in de buurlanden waar zij hun toevlucht trachten te zoeken. 

Wij herinneren eraan dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren, zoals is bepaald in artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

In de 21e eeuw is dit soort gedrag tegenover toekomstige Afrikaanse leiders niet langer tolereerbaar, vooral nu de wereld zich opmaakt voor grote uitdagingen waarvan Afrika de spil is. 

Wij zijn ingenomen met de verklaring van de Afrikaanse Unie van maandag 28 februari 2022 in Addis Abeba over de mishandeling van Afrikanen die Oekraïne trachten te verlaten. 

Wij juichen alle inspanningen toe die elk Afrikaans land zich getroost om zijn onderdanen uit deze situatie te bevrijden. 

Wij roepen de landen die bij de oorlog betrokken zijn op om: 

  • de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te eerbiedigen.
  • het Internationaal Humanitair recht te eerbiedigen.
  • de 4 Verdragen van Genève en de aanvullende protocollen te eerbiedigen, met name het Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd, dat door Oekraïne en Rusland is ondertekend.

Wij roepen de Afrikaanse landen op druk uit te oefenen op hun Europese tegenhangers om onmiddellijk een einde te maken aan de onmenselijke of vernederende behandeling van burgers, met name Afrikaanse burgers die duidelijk het slachtoffer zijn van racisme en vreemdelingenhaat van de Oekraïners en de Polen. 

U die deze brief leest, help alstublieft om uw stem te laten horen op de volgende manier: 

  • Stuur deze brief naar al uw contacten.
  • Gebruik uw sociale netwerken en elk ander communicatiekanaal dat u kunt vinden.
  • In het Tijdperk van digitale technologie, kan één muisklik een student redden.

“Twijfel er nooit aan dat een kleine groep van bewuste en toegewijde mensen de wereld kan veranderen. Het is nooit anders geweest” – Marguerite Mead 

 

Ondertekend door:

Cercle Biso na Bino (BINABI) en alumni, ULB

WeDecolonizeVUB, VUB

Cercle Kilimandjaro de l’Université Saint-Louis, ULB

Umoja Gent, UGent

Associaon des étudiants congolais de l’Université catholique de UCLouvain (BOMOKO), UCLouvain AYO Belgium, UAntwerpen

Cercle des Étudiants Africains et Amis (CEAA), l’Université de Liège

Karibu Leuven, KULeuven

Imara, VUB

 

Lees ook: ‘Racistische berichtgeving over Oekraïense vluchtelingen bereikt nieuw dieptepunt op VTM’

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!