Bron: Extinction Rebellion
Extinction Rebellion

Extinction Rebellion stelt Totals sponsoring van 20km van Brussel aan de kaak

Activisten van Extinction Rebellion Belgium hebben de woorden "TotalEnergies - Sponsors of Death" in bloedrode letters op het parcours van de 20km van Brussel gespoten. De actie hekelt de sponsoring van de race door het fossiele brandstofbedrijf Total Energies, een van de grootste boosdoeners van de klimaatverandering.

maandag 13 september 2021 21:56
Spread the love

 

Zondagochtend 12 september troffen de toeschouwers bij de start van de 20 km lange race in Brussel op de stoep van het parcours graffiti aan met daarop het logo van de oliemultinational, bebloed en vergezeld van de boodschap “TotalEnergies – Sponsors of Death“. Tijdens het evenement toonden de activisten een spandoek met de slogan “Human Energy – not Fossil Energy“. Met deze actie roept Extinction Rebellion de organisatoren van het evenement op om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het feit dat zij Total “een perfecte gelegenheid bieden om zijn imago op te poetsen en de aandacht af te leiden van de vernietiging die zij veroorzaken.”

Bron: Extinction Rebellion

Een dodelijke sponsor voor de 20km van Brussel

Volgens Xavier, woordvoerder van Extinction Rebellion, “is het kiezen van een sponsor als Total geen onschuldige daad. Met deze keuze neemt de 20km van Brussel deel aan greenwashing van de fossiele-brandstofindustrie en vertekent zo de publieke perceptie. Dit alles zonder de toestemming van de deelnemers.”

Extinction Rebellion is van mening dat, nu het recente IPCC-rapport duidelijker dan ooit is over de noodzaak van een onmiddellijke en massale vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, het volledig onaanvaardbaar is de lobby van fossiele brandstoffen toe te staan haar imago te vergroenen door sport- en culturele evenementen te sponsoren. “Het moet duidelijk zijn dat onze toekomst vrij moet zijn van fossiele brandstoffen, want anders hebben we helemaal geen toekomst.”

Bron: Extinction Rebellion

“Stelt u zich eens voor dat een handvol criminelen verantwoordelijk is voor vele doden in uw stad en uw hele gemeenschap in doodsgevaar brengt – zou u hen toestaan uw evenementen te sponsoren en hun activiteiten te promoten?”, vraagt Xavier.

De milieugroepering hekelt de hypocrisie van de fossiele-brandstofgiganten die beweren de energietransitie aan te sturen, terwijl ze hun destructieve activiteiten voortzetten. Het geval Total is exemplarisch. Hoewel de communicatie van het bedrijf suggereert dat het zich richt op nieuwe groene technologieën, is het merendeel van zijn activiteiten gericht op grote olie- en gasprojecten die onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de akkoorden van Parijs. Momenteel wil Total de Oost-Afrikaanse pijplijn voor ruwe olie (EACOP) aanleggen, ‘s werelds langste pijplijn, een project dat door activisten en ngo’s op grote schaal wordt bekritiseerd wegens de milieuschade en de schendingen van de mensenrechten die ermee gepaard gaan.

Fossiele brandstoffen horen niet thuis in sportsponsoring

Extinction Rebellion zegt dat haar actie gericht is tegen de sponsoring van Total, niet tegen het evenement zelf. “Wij houden van sport en daarom zijn wij tegen deze totaal misplaatste sponsoring. De 20 km race zit vol menselijke energie, en energie uit fossiele brandstoffen is dodelijk. Sport wordt – net als alles waar we om geven – bedreigd door de klimaatcrisis.”

Bron: Extinction Rebellion

Extinction Rebellion nodigt alle lopers uit om zich aan te sluiten bij hun beweging om samen vorm te geven aan een duurzame toekomst. “De klimaatverandering zal gevolgen hebben voor elke deelnemer van het evenement. Als we niet gezamenlijk eisen dat de grote vervuilers stoppen met het vernietigen van onze toekomst, zullen we een ramp niet kunnen afwenden.”

Wie is Extinction Rebellion?

Extinction Rebellion (XR) is een internationale beweging die geweldloze directe actie gebruikt om regeringen te dwingen in te grijpen in de klimaat- en ecologische crisis. Op 6 november organiseert Extinction Rebellion België in Brussel haar volgende grote nationale actie, “Time for Rage“, om te eisen dat een burgerraad zorgt voor een gecontroleerde overgang naar een rechtvaardige post-groeisamenleving.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!