Bron: Bond Beter Leefmilieu
Opinie - Greenpeace België, Natuurpunt Waasland

Milieubeweging: Onderzoekscommissie PFOS is noodzakelijke stap, maar wat met graafwerken Oosterweel?

Volgende week stemt het Vlaams Parlement over een parlementaire onderzoekscommissie. Dit is één van de noodzakelijke stappen om de PFOS-problematiek op te helderen. Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace & Natuurpunt Waasland vragen daarnaast ook naar de toekomst te kijken en oplossingen te voorzien. Ze vragen de Vlaamse Regering strikte voorwaarden op te leggen voor het verdere verloop van de graafwerken aan de Oosterweel.

maandag 14 juni 2021 20:01
Spread the love

 

Woensdag pleitte minister Zuhal Demir in het Vlaams Parlement voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. Als minister van Leefmilieu nam Demir haar politieke verantwoordelijkheid door tegen de posities van de meerderheidspartijen in toch door te duwen, woensdag wordt hierover gestemd.

Ondertussen, na een crisisoverleg, is er in de Regering al een compromis uit de bus gekomen: de OVAM moet tegen maandag de historiek van 20 jaar PFOS afleveren aan de Vlaamse Regering.

“Wij roepen het Vlaams parlement op om voor een onderzoekscommissie te stemmen. De kwalijke traditie om industriële milieuvervuiling op de maatschappij af te wentelen, stopt hier”, zegt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu.

Quid Oosterweel?

De milieubeweging vraagt zich – net als iedereen – af hoe het zover is kunnen komen. Belangrijker echter is nu te kijken naar de toekomst. BBL en Greenpeace vragen duidelijkheid over de graafwerken van de Oosterweeltunnel, om de situatie absoluut niet erger te maken dan ze al is.

Strengere maatregelen in het kader van het voorzorgsprincipe zijn noodzakelijk. Gezien het voortschrijdend inzicht in de risico’s van PFOS voor de gezondheid, zijn gezondheidsnormen de voorbije jaren terecht strenger geworden en ook de OVAM heeft haar toetsingskader al aangepast. De vergunning voor de graafwerken van Oosterweel is echter nog gebaseerd op het oude normenkader.

“Wij vragen om de voorwaarden van de milieuvergunning bij te stellen op basis van de nieuwe gezondheidsnormen”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace. “Er zijn ook strikte voorwaarden nodig voor de aannemer en bouwheer alvorens de grote graafwerken van start kunnen gaan. Zo moet er minstens volledige duidelijkheid zijn over: of en waar de gronden verplaatst worden, of en hoe die tijdelijk kunnen worden opgeslagen, of het bedekken met folie wel afdoende bescherming biedt en of sanering realistisch is.”

We moeten ook vooruitblikken

Een parlementaire onderzoekscommissie zal zorgen voor een volledige opheldering van de historiek van het dossier. Maar we moeten ook kijken naar de toekomst, de gezondheidsproblemen en de situatie voor de omwonenden.

Nu de gezondheidsfeiten meer en meer doordringen en er adviezen worden gegeven om geen eieren van eigen kippen meer te eten, komt de vervuiler in het vizier: 3M.

Eind april riep de milieubeweging al op tot een structurele oplossing voor de PFOS-vervuiling nadat activisten aan de alarmbel trokken. Er moet zo snel mogelijk klaarheid komen voor de gedupeerden en over de aanpak van vervuilde gronden in Zwijndrecht en omstreken. “Wie gaat dit boeltje opkuisen? Hoe worden de omwonenden gecompenseerd voor geleden schade? De overheid moet stappen zetten om vervuiler 3M en niét de belastingbetaler te laten opdraaien voor de saneringskosten en andere maatschappelijke kosten”, besluit Van Hauwaert.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!