Foto: Bond Beter Leefmilieu
IPS

PFAS of niet? Deze app vertelt het je

Hoe weet je of er gevaarlijke chemische stoffen in je regenjas of voedselverpakking zitten? De nieuwe app Scan4Chem kan daarbij helpen.

donderdag 28 september 2023 11:10
Spread the love

 

Het PFAS-schandaal zette de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in dagelijkse voorwerpen hoog op de agenda. Maar PFAS zijn maar het topje van de ijsberg, zeggen experten: in alledaagse producten zijn ook heel wat andere “zeer zorgwekkende stoffen” (SVHC’s) terug te vinden, zoals hormoonverstoorders, kankerverwekkende chemicaliën of toxische stoffen. De app Scan4Chem maakt het makkelijker om rechtstreeks informatie over de aanwezigheid van die stoffen in gebruiksvoorwerpen en verpakkingen op te vragen aan producenten.

Transparantie

Onder de Europese wetgeving rond chemicaliën (REACH) heeft elke burger het recht om informatie op te vragen over zeer zorgwekkende stoffen. Leveranciers zijn verplicht om binnen de 45 dagen informatie te geven of er dergelijke stoffen aanwezig zijn. De app maakt het voor de gebruiker heel eenvoudig om zo’n verzoek in te dienen. En met de antwoorden is inmiddels een database van meer dan vijftigduizend producten opgebouwd.

De initiatienemers hopen dat de app niet alleen tot meer bewustzijn bij de consument leidt, maar dat ook producenten tot denken aangezet worden. “Hoe meer mensen deze app actief gebruiken, hoe meer info die zal bevatten”, zegt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu. “Tegelijk kunnen we tonen aan beleidsmakers en bedrijven dat we veilige producten willen voor onze gezondheid en het milieu.”

Duurzaam en veilig

De lancering is een samenwerking tussen de Federale Overheid en de milieu-organisaties Bond Beter Leefmilieu en écoconso. De app wordt al in negentien Europese landen gebruikt.

“De chemie van morgen moet duurzaam en dus ook veilig zijn voor mens en milieu”, zegt federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi. “Ik ijver al sinds het begin van de regeerperiode voor een verminderde blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen. Wetgevende initiatieven zijn daarbij bijzonder belangrijk, zoals een snelle en ambitieuze herziening van de Europese REACH-verordening. Maar ook bewustmaking is van belang, en daar kan deze app aan bijdragen.”

 

Scan4Chem kan je downloaden in de AppStore (IOS) of in Google Play Store (Android).

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!