© Johanna de Tessières / Greenpeace

Oosterweel: saneringsplan en uitfasering PFAS blijven ontbrekende puzzelstukken

Met een nieuw rapport wilt de Vlaamse Regering tonen dat de PFAS-verontreiniging op de Oosterweelwerf ‘onder controle’ is. Toch blijven de olifanten in de kamer de noodzaak aan een uitfasering van alle PFAS in Vlaanderen en een concrete kalender voor het saneringsplan voor de wijde omgeving van 3M.

maandag 10 oktober 2022 14:49
Spread the love

 

PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken presenteerde vandaag een nieuw rapport, gemaakt door onderzoeksbureau VITO. Het rapport ‘Toepassing modelberekening impact grondwater op Oosterweel’ stelt dat de werken door Lantis geen bijkomende verontreiniging veroorzaken.

Dat zou uiteraard goed nieuws zijn voor de omwonenden, maar ook voor de bredere omgeving en de Schelde. Hoe toxisch het PFOS-goedje is, werd gisteren immers opnieuw bevestigd door onderzoek van de universiteit van Kopenhagen.

Alle risico’s op verdere verspreiding van de vervuiling via grondwater en lucht moeten daarom de komende decennia blijvend en nauwgezet gemonitord worden.

Saneringsplan blijft nodig

Het nieuwe VITO-rapport betekent echter niet dat alle problemen van de baan zijn. “Zwijndrecht en omstreken blijft de meest vervuilde PFOS-regio van de wereld. Die moet opgekuist worden. Punt aan de lijn.

De inwoners van de ruime regio moeten spijkerharde garanties krijgen dat ook hun tuintjes, akkers, natuurgebied en werfzone gesaneerd worden”, zegt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu.

Bond Beter Leefmilieu benadrukt dat 3M niet van haar saneringsplicht ontslagen is. Daarnaast mag Lantis een sanering niet in de weg staan door de werken. De verderzetting van de werken mag geen vrijgeleide zijn om ongewenste voldongen feiten te creëren.

Een beschrijvend bodemonderzoek is een eerste noodzakelijke stap voor een correcte sanering. En die moet er snel komen.

De Raad van State oordeelde ook dat de PFOS-gronden als afvalstof moeten worden gecatalogiseerd en dat een bodemsaneringsproject de werken moet voorafgaan. Deze eisen blijven tot op heden overeind.

Vermijd toekomstige milieurampen

De problemen moeten vooral ook aan de bron aangepakt worden. Voor Bond Beter Leefmilieu is een totale uitfasering van alle PFAS cruciaal. “We moeten de aanwezigheid van PFAS in lucht, water en bodem zo snel mogelijk naar nul brengen.

Dat betekent een concreet PFAS-uitfaseringsplan voor heel Vlaanderen en een sterk milieubeleid inzake vergunningen en zorgwekkende stoffen. We moeten ten allen tijde voorkomen dat een dergelijke milieuramp opnieuw gebeurt”, zegt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!