Bron: Bond Beter Leefmilieu

24 organisaties en duizenden burgers vragen Vlaamse regering om gezondheid en leefmilieu opnieuw centraal te stellen

Een brede coalitie van milieu- en natuurverenigingen en gezondheids- en gezinsorganisaties heeft 28 aanbevelingen overhandigd aan de Vlaamse regering. Doel: een krachtdadiger milieu- en gezondheidsbeleid, zodat er nooit nog een PFOS-schandaal komt in Vlaanderen. Ook duizenden burgers onderschreven die boodschap.

zaterdag 26 maart 2022 14:18
Spread the love

 

Versterk milieu- en gezondheidsadministraties

Volgende week stelt de onderzoekscommissie PFAS-PFOS van het Vlaams Parlement de conclusies van haar onderzoeksrapport voor. Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu: “Hun onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de overheid de voorbije jaren tekortschoot in de vervulling van één van haar belangrijkste taken: de gezondheid van de Vlaming beschermen bij het vergunnen en controleren van industriële bedrijven.

“Alleen door nu actie te ondernemen kan de regering het vertrouwen van de burger herstellen en verzekeren dat dit nooit opnieuw gebeurt.”

We vragen de Vlaamse Regering met aandrang om de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie au sérieux te nemen en werk te maken van een vernieuwd industrieel milieubeleid: versterk de milieu- en gezondheidsadministraties opnieuw, verleen waterdichte milieuvergunningen en zorg dat de vervuiler betaalt. Alleen door nu actie te ondernemen kan de regering het vertrouwen van de burger herstellen en verzekeren dat dit nooit opnieuw gebeurt.”

Pas het voorzorgsprincipe en de kindnorm toe

De middenveldcoalitie onderstreept ook het belang van het voorzorgsprincipe en de kindnorm. Ann Gils van Kom op tegen Kanker: “De snelle groei van chemicaliën en plastic heeft een planetaire grens overschreden waardoor de aantasting van ecosystemen onomkeerbaar geworden is, zo stelden veertien Scandinavische wetenschappers recent nog in Environmental Science and Technology.

De impact van al die nieuwe chemische producten op onze gezondheid en onze hormoonhuishouding moet gecontroleerd worden vóór deze producten op de markt komen. Bij het vastleggen van de normen is het bovendien belangrijk dat de overheid kinderen als maatstaf neemt: hoe schadelijkheid zijn chemische stoffen voor kinderen? Want de negatieve effecten van milieuvervuiling en hormoonverstoorders zijn voor hen nog groter.”

Informeer en sensibiliseer burgers

Tot slot zijn ook preventie en bewustwording cruciaal om de burger beter te beschermen tegen de gezondheidsimpact van chemische stoffen.

“Later dit jaar wordt het nationaal actieplan voor hormoonverstoorders gelanceerd. Het is essentieel dat Vlaanderen meteen werk maakt van de uitvoering van dat plan. Want 62% van de Vlamingen heeft nog nooit van hormoonverstoorders gehoord. De burger beter informeren over de gezondheidsrisico’s ervan is een prioriteit. Zo kunnen mensen ook thuis blootstelling aan hormoonverstoorders verminderen”, besluit Maarten Peeters van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Breed draagvlak bij middenveld en burgers

De maatschappelijke vraag om na het PFOS-schandaal actie te ondernemen is zeer groot. Dat maakt de brede coalitie van 24 natuur- en milieuverenigingen, gezondheids- en gezinsorganisaties die deze oproep verspreiden duidelijk. Bovendien hebben ondertussen ook duizenden burgers de oproep versterkt met hun handtekening.

Lees de 28 speerpunten

Klik hier en lees de 28 speerpunten voor een ambitieus Vlaams industrieel milieubeleid die de gezondheidssector, milieubeweging en gezinsorganisaties samen geformuleerd hebben.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!