© Johanna de Tessières / Greenpeace
Opinie - Naomi Izabela

“Stem jongeren nog niet gehoord in PFOS-dossier”

Voorzitster Antwerpse Jeugdraad Naomi Izabela (18) betreurt dat nu pas een onderzoek werd gepubliceerd over de PFOS-waarden van kinderen in de Antwerpse gemeente Zwijndrecht. “De overheid moet ook jongeren goed informeren. Dat is ze hen verschuldigd.”

vrijdag 29 april 2022 16:21
Spread the love

 

Onderzoek toont aan dat zes op de twintig kinderen in Zwijndrecht te hoge PFOS-waarden in hun bloed hebben. Drie kinderen op de twintig zitten zelfs in de hoogste categorie. Naomi Izabela vindt het jammer dat nu pas jongeren werden onderzocht.

Zij adviseert de overheid om ook jongeren goed te informeren op een laagdrempelige manier en te betrekken in het PFOS-dossier. “Dat is wat de overheid op dit moment kan doen, zeker naar kinderen en jongeren. De overheid is hen en alle inwoners van Zwijndrecht dat verschuldigd.”

Nieuw onderzoek op vraag van de PVDA toont aan dat ook kinderen die verder wonen van de 3M-fabriek in Zwijndrecht te hoge PFOS-waarden in hun bloed hebben. Izabela betreurt dat nu pas over de PFOS-waarden van kinderen vragen worden gesteld.

De overheid voerde in 2021 al een onderzoek uit op 800 volwassenen, maar niet op kinderen. “Ik kan me behoorlijk goed voorstellen dat na het uitkomen van dit recente onderzoek jongeren, kinderen en familieleden met enorm veel vragen en onzekerheden zitten. We weten op dit moment zeer weinig over de gezondheidssituatie van kinderen en jongeren in Zwijndrecht.”

Actie PFOS-vervuiling Antwerpen. Foto: Mirjam Henkens

Professor Nik Van Larebeke (UGent) zegt hierover: “Eens PFOS aanwezig is in het bloed, kan er bovendien niets gedaan worden om de waarden te doen dalen”. Voorzitster Izabela betreurt dat kinderen niet mee werden opgenomen in het eerste onderzoek. “Kinderen zijn onze kostbare bezit”.

In totaal werden twintig kinderen tussen 2 en 12 jaar getest. Uit deze steekproef blijkt dat zes van hen verhoogde PFOS-waarden hebben. De bloedwaarden van kinderen die eieren van eigen kippen eten, lagen het hoogst.

De problemen met PFOS-vervuiling door het bedrijf 3M in Zwijndrecht kwamen in 2021 aan het licht bij graafwerken aan de Oosterweeltunnel, waarvan het tracé door het oude fabrieksterrein loopt. De Amerikaanse chemiereus produceerde deze stof tot 20 jaar geleden, maar omdat ze niet afbreekbaar is, is het fabrieksterrein nog altijd zwaar vervuild. De Vlaamse overheid besliste toen om over deze PFOS-vervuiling niet te communiceren.

2.014 mensen hebben zich intussen gemeld voor een bloedonderzoek, volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid. In totaal komen echter tussen de 60.000 en 70.000 mensen in aanmerking voor medisch onderzoek. Nieuwe bloedafnames starten in het najaar maar moeten over meerdere jaren gespreid worden wegens de beperkte verwerkingscapaciteit van de medische labo’s.

Naomi Izabela adviseert de Vlaamse overheid om ook jongeren te informeren en hen actief te betrekken in het PFOS-dossier. Volgens haar wordt dit nu veel te weinig gedaan, wat ook blijkt uit het feit dat pas nu een steekproef werd gepubliceerd over PFOS-waarden van jongeren.

“We gaan geduld moeten hebben voor een grootschalig onderzoek. De overheid moet ondertussen erkennen dat enorm veel vragen onbeantwoord zijn gebleven, zeker bij kinderen en jongeren.”

Wegens deze situatie waarin jongeren nog lang moeten wachten op de resultaten van nader onderzoek, luidt de oproep van voorzitster Izabela aan de Vlaamse overheid: “Sta de jongeren goed bij, informeer ze op een laagdrempelige manier over het PFOS-dossier. Ook zij hebben recht op voldoende, verstaanbaare en duidelijke informatie over hun gezondheid. Dat is de Vlaamse overheid de jongeren en alle inwoners van Zwijndrecht verschuldigd.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!