foto XR

G7: Extinction Rebellion confronteert stem van zij die het meest lijden onder ecologische crisis met onzichtbare lobbymacht

Vandaag organiseert Extinction Rebellion (XR) in de omgeving van de Europese wijk in Brussel verschillende Rebellion of One acties als onderdeel van een internationale golf van dergelijke acties. Op verschillende plaatsen zullen rebellen van XR in hun eentje de openbare ruimte verstoren. Zij zullen de onzichtbare macht van de zakenlobbies confronteren, die een grote invloed hebben op de beslissingen van de G7.

vrijdag 11 juni 2021 10:34
Spread the love

De internationale actiegolf Rebellion of One is in het bijzonder gericht op de G7-top in Cornwall, waarop ook de leiders van de Europese Unie aanwezig zullen zijn. Op de agenda van de top staat het‘groene herstel’ van de economie na de pandemie. Dat er een bijzonder grote kloof is tussen woord en daad, onthulde The Guardian recent.Dat er sinds de start van de pandemie miljarden meer werden geïnvesteerd in fossiele brandstoffen in plaats van in hernieuwbare energie, hoeft niet te verwonderen als je naar de invloed van grote zakenlobbies kijkt.

Blackrock, Goldman Sachs et BusinessEurope>

Met deze reeks acties in de Europese wijk bij gebouwen waar deze lobbies als BlackRock, Goldman Sachs en BusinessEurope (vaak onzichtbaar) zetelen, zendt XR België een bericht aan de Europese leiders in Cornwall. De groep stelt haar aanpak van de ecologische noodsituatie aan de kaak. Die aanpak is niet alleen bedrieglijk en ontoereikend, hij werkt ook wereldwijd sociale onrechtvaardigheid in de hand. De ecologische voetafdruk en economische politiek van de Europese landen richt vandaag nog steeds grote verwoestingen aan in de meest kwetsbare gebieden op aarde. Het is een van de belangrijke redenen voor internationale migratie.

“Westerse landen dragen een historische verantwoordelijkheid voor de huidige ecologische noodtoestand. Waarom blijven zij de wereldagenda dicteren op dit soort topontmoetingen?” vraagt Sé bastien Hendrickx zich af, woordvoerder van XR België. “De leiders van de G7 spreken nu de taal van de urgentie, maar zien groene groei als de oplossing. Dat is een illusie. Volgens XR België zal hun beleid alleen een economisch systeem in stand houden dat de belangen van multinationals beschermt en de ongelijkheid in de wereld nog doet toenemen.

Titanic

Hendrickx: “De wereld is een Titanic die al stukloopt op de ijsschots van de ecologische crisis. In het benedendek zitten de mensen uit het Globale Zuiden; in het midden zitten wij, inwoners van westerse landen; bovenaan bevinden zich de G7-leiders en de zakenmensen wier belangen zij dienen. De mensen op het bovendek verzekeren zich van reddingssloepjes, terwijl de ramp zich voltrekt en het orkest doorspeelt.”

De verschillende acties zullen worden uitgevoerd door individuen XR-rebellen in hun eentje (bijgestaan door een klein ondersteuningsteam dat zich op de achtergrond houdt). Ze zullen gebouwen waar lobbies zijn gevestigd verstoren. Ze zullen daarbij korte boodschappen dragen, geschreven door mensen die in de gebieden wonen die het meest getroffen zijn door ecologische en klimaat instorting in de wereld. We ontvingen deze berichten persoonlijk uit verschillende delen van de wereld. Het doel is ook om de bevoorrechte positie van de Belgische leden van Extinction Rebellion te gebruiken om deze boodschappen tot in het hart van de Europese Unie te brengen.

“De rijkste landen zouden beter niet langer spreken in termen van hulp, bijstand of ontwikkeling. Ze moeten ophouden met het subsidiëren van destructieve ontginningsindustrieën en in plaats daarvan de zwaarst getroffen mensen en regio’s financieel steunen. Dat is geen kwestie van liefdadigheid, maar van sociale rechtvaardigheid. G7-leiders, stop met luisteren naar de stem van de zakenlobbies en begin met luisteren naar de stemmen van de meest getroffen personen,” zegt Hendrickx nog.

foto XR

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!