Bron: Gastivists Collective
Gastivists Collective

Gastivisten lanceren internationale guerrillacampagne met ‘eerlijke reclame’ over fossiel gas

“Nieuwe gascentrales? Geen lumineus idee”. Zo luidt één van de 100 spot-affiches die actievoerders in verschillende Europese steden ophingen om te protesteren tegen misleidende marketing van de fossiele gasindustrie. Zo ook rond de geplande gascentrales in België.

donderdag 1 april 2021 13:27
Spread the love

 

Actievoerders in Gent, Brussel en een dozijn andere Europese steden hebben gisteren meer dan 100 “guerrilla-advertenties” in bushokjes opgehangen. De klimaatactiegroepen vervingen conventionele reclameposters door eigen affiches die het greenwashen van fossiel gas bekritiseren. Hiermee willen ze gasbedrijven en hun lobbyisten aanklagen voor hun misleidende marketing en hun pogingen tot uitbreiden van klimaatvernietigende fossiele infrastructuur.

“Fossiele gasbedrijven proberen mensen om de tuin te leiden door te doen alsof ze zich inzetten voor een koolstofarme toekomst. Maar het tegendeel is waar: overal proberen ze nieuwe infrastructuur bij te bouwen. Om hun fossiele karakter te verbergen gebruiken ze steevast groene kleuren en ‘natuurlijke elementen’ die ecologische bezorgdheid suggereren”, meent Kamille, één van de actievoersters uit Gent.

Bron: Gastivists Collective

“De nieuwe posters tonen satirische slogans van Engie en Luminus die door vrijwilligers zijn bewerkt, maar daarmee zijn ze eigenlijk eerlijker dan het origineel”. “Gas is een klimaatvervuilende fossiele brandstof, die grotendeels bestaat uit methaan, een broeikasgas 86 keer sterker dan CO2, en dat verkopen ze dan als groene oplossing? Hun boodschap van ‘proper gas’ blijkt een vuile leugen”, aldus Kamille.

Bij de productie, het transport en gebruik van fossiel gas lekt veel methaan. Bovendien zorgt de verbranding van fossiel gas voor CO2. In Europa overtreft de klimaatimpact van fossiel gas die van steenkool. Globaal gezien draagt methaanuitstoot, waarvan het merendeel door de gasindustrie komt, voor een kwart bij aan de klimaatopwarming.

De campagne is gecoördineerd door collectieven van ‘gastivisten’ uit negen verschillende landen en vindt plaats in steden als Amiens, Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Brussel, Boedapest, Dublin, Gent, Kiel, Madrid, Milaan, Turijn en Rome. In België sloot Tegengas/Dé-gaze zich bij de actie aan.

Bron: Gastivists Collective

“In heel Europa en de rest van de wereld geeft de fossiele gasindustrie miljoenen euro’s uit om het idee te verspreiden dat ‘aardgas’ in een schone, groene energietransitie past. Helaas trappen politici, beleidsmakers en burgers in die greenwash. Maar het is een gevaarlijke fossiele brandstof: net zo “natuurlijk” als steenkool of ruwe olie, en net zo slecht voor ons klimaat”, deelt Kevin Buckland van het Gastivists Collective.

In Gent werd deze internationale boodschap specifiek gelinkt aan de geplande bouw van een nieuwe fossiele gascentrale op de Luminus-site in Wondelgem. Daarmee wijzen de actievoerders op de spreidstand die de stad Gent aanneemt: aan de ene kant pakken ze uit als ‘klimaatstad’ en tegelijkertijd geven ze positief advies aan een nieuwe fossiele gascentrale die evenveel zal uitstoten als 100.000 huishoudens. “Door grootvervuilers te steunen doet de stad haar eigen klimaatinspanningen teniet”, meent Kamille uit Gent.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!