Bron: Wikipedia
Marc Alexander

Wat Doel kan leren van Californië

De Californische kerncentrale van Diablo Canyon sluit in 2025 en wordt omgevormd tot een duurzaam bedrijf. Waarom zou dat niet kunnen in Doel en Tihange?

zaterdag 20 februari 2021 12:17
Spread the love

Diablo Canyon had een uitbatingsvergunning tot 2025. Werknemers kwamen op straat: ze wilden hun job niet kwijt. Aanvankelijk vroeg de directie een verlenging van twintig jaar. Er kwam overleg. En een akkoord. Diablo Canyon sluit binnen vier jaar, zoals gepland. Maar… het wordt omgevormd tot een duurzaam bedrijf met hernieuwbare activiteiten en energiediensten. Het personeel wordt omgeschoold.

Electrabel zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Toekomstgerichte investeringen in Doel zouden een garantie voor tientallen jaren bieden. Maar in de plaats van aan zo’n ambitieus plan te werken zegt Electrabel: “Ofwel komt er een verlenging van Doel 4 ofwel komt er een gascentrale. En als er een gascentrale komt, dan niet in Doel.” Eigenlijk zegt het bedrijf zo aan zijn personeel: “Verdedig de kerncentrale of is het gedaan.” En aan de samenleving: “Het is fossiele energie of nucleaire energie.”

Dat is niet ernstig. Om te beginnen is het verlengen van vergunningen één zaak. Maar de reactoren moeten ook meewillen. Geen mens kan dat garanderen. Want hoe ouder kerncentrales worden, hoe groter de veiligheidsproblemen en hoe kleiner de betrouwbaarheid. Doel 4 en Tihange 3 zouden bij een verlenging dezelfde leeftijd bereiken als de bejaarde reactoren Doel 1 en Doel 2 nu. Electrabel erkent zélf dat een tweede verlenging van Doel 1 en 2 niet aan de verwachtingen voldoet. Sterker: die reactoren zijn verlieslatend. Bovendien bewijst Diablo Canyon dat toekomstgerichte installaties mogelijk zijn. Het slaat nergens op om kerninstallaties, met alle eraan verbonden civiele en militaire gevaren, te vervangen door fossiele centrales die meer broeikasgassen uitstoten.

Alle wetenschappelijke rapporten zijn duidelijk: we moeten niet enkel stoppen met het uitstoten van broeikasgassen, we moeten ze ook uit de atmosfeer weghalen en vastleggen. Het gaat om enorme hoeveelheden. Het IPCC spreekt over honderden miljarden tonnen. Een van de manieren is het industrieel afvangen en hergebruiken van CO2. Dat kunnen bepaalde soorten hernieuwbare energie wel doen. Kernenergie kan dat niet.

Toekomstgerichte investeringen in Doel moeten hiermee rekening houden. Zij moeten de overstap mogelijk maken naar energiebronnen voor het opwekken van stoom en herbruikbare warmte, waarbij deze installaties in hun hele keten netto CO2 kunnen vastleggen en (laten) hergebruiken als circulaire grondstof. Dan worden ze niet enkel klimaatneutraal (geen uitstoot van broeikasgassen) maar ook klimaatpositief (netto vastleggen en dus verminderen van broeikasgassen). Zo kan het verbranden van duurzaam biogas in nieuwe thermische eenheden in Doel de nodige stoom opwekken voor flexibele productie van elektriciteit, aanvullend op wind en zon. De CO2 die vrijkomt kan dan dienen als grondstof in de huidige Antwerpse chemiebedrijven, in plaats van fossiele grondstoffen.

Zo vangen we twee vliegen in één klap: we verduurzamen Doel, én we verduurzamen de Antwerpse chemie. Als dan ook de petroleumraffinaderijen zich toeleggen op de productie van circulaire groene gassen ontstaat er op een relatief kleine oppervlakte een samenhangende industriële ecologie tussen (ex-) petroleumraffinaderijen, (ex-) petrochemische bedrijven en de (ex-) kerncentrale. Wanneer dit soort installaties maximaal aangevuld worden met zon- en windenergie in en rond Doel, en de productie van groene waterstof, kan Doel evolueren van een controversiële nucleaire site naar een hernieuwbare en circulaire site van de toekomst.

Marc Alexander is lid van de 11 maartbeweging die ijvert voor een sociaal rechtvaardige en gedragen overgang van kernenergie naar hernieuwbare energie. Zopas publiceerde hij bij Mammoet (imprint van EPO) het boek Investeer in Doel 5. Alle info en bestellen via http://investeerindoel5.be/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!