Fotograaf: Damien Charles
Boerenforum, FIAN Belgium

Genoeg is genoeg: boerenbeweging voert actie tegen Europees beleid

Vandaag plaatsten de Belgische boerenbeweging en hun bondgenoten op het Schumanplein meer dan 200 lege laarzen van de boeren die door toedoen van het Europees beleid zijn verdwenen. Ze hekelen het EU-Mercosur handelsakkoord en het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) die de duurzame landbouw benadelen en in strijd zijn met de Europese klimaatambitie. 

woensdag 9 december 2020 00:00
Spread the love

 

Het netwerk ter ondersteuning van de boerenlandbouw (RéSAP), Voedsel Anders, Agroecology in Action, Youth for Climate en een vijftiental andere organisaties kwamen in Brussel bijeen om het gebrek aan samenhang tussen het landbouw-, handels- en milieubeleid van de Europese Unie aan te klagen. Meer dan 200 paar laarzen werden neergezet voor de Europese Commissie. Ze staan symbool voor de boerderijen die de afgelopen jaren massaal zijn verdwenen in België. Sinds 2009 verloor Vlaanderen gemiddeld 12 landbouwbedrijven per week.[1] Het zijn vooral de kleine bedrijven die moeten stoppen zodat er een voortdurende schaalvergroting plaatsvindt [2]. Voor de beweging is dit niet minder dan een sociale en ecologische noodsituatie.

Na de intensieve lobby van COPA-COGECA, dat de belangen van de industriële landbouw verdedigt, blijven de GLB-subsidies gebaseerd op de omvang van de landbouwbedrijven, zonder rekening te houden met de werkgelegenheid of het al dan niet duurzame karakter van de productiemethoden.[3] Het GLB grijpt naast de kans om middelen te voorzien voor maatregelen en instrumenten die een antwoord bieden op de klimaatuitdaging en de biodiversiteitscrisis en die in lijn liggen met de Europese Green Deal en Biodiversiteitsstrategie.  Guy Franck (zie foto’s), een veehouder die het woord nam in naam van Fairebel was duidelijk: “Wij hebben genoeg van de lobbyisten die de Europese politiek in de verkeerde richting sturen.”

Daarnaast zal het EU-Mercosurverdrag leiden tot een toename van de internationale handel in landbouwproducten en de concurrentie tussen producenten. Dit beleid bevordert een grootschalige, exportgerichte industriële landbouw, ten koste van de biodiversiteit, het klimaat en de kwaliteit van de werkgelegenheid in de landbouw. Omgekeerd verdwijnt de kleinschalige en agro-ecologische landbouw, die zorg draagt voor het milieu en kwalitatief voedsel produceert. Volgens de organisaties moet de Europese Unie deze landbouw steunen om haar eigen klimaatdoelstellingen te bereiken.  Marie-Hélène Lefèvre (zie foto’s), van de ngo FIAN Belgium legt uit: “De situatie is bijzonder frustrerend, aangezien er oplossingen bestaan die landbouw en milieu combineren en hun waarde al bewezen hebben. Die oplossingen krijgen  echter geen kans omdat de Europese Unie de voorkeur geeft aan steun voor de agro-industrie.

Tijs Boelens (zie foto’s), boer en kernlid van Boerenforum richtte zich direct tot de Europese politci: “Waar zijn jullie op het moment dat boerinnen en boeren één voor één het onderspit delven? Wij zijn verdrietig, wij zijn teleurgesteld.”

Bronnen:

[1] https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/land-en-tuinbouwbedrijven

[2] https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/gr_201807_lara2018_samenvattingtom.pdf

[3] https://corporateeurope.org/en/2020/10/privileged-access-copa-cogeca-and-industry-dg-agriculture

Met de steun van: Boerenforum, Mouvement d’Action Paysanne, FUGEA, MIG, CSA-netwerk, Agroecology in Action, Voedsel Anders, Youth for Climate, FIAN Belgium, 11.11.11, Wervel, Broederlijk Delen, Solidagro, BOS+, Oost-West centrum, European Coordination Via Campesina (ECVC). Oxfam – Magasins du Monde, SOS Faim, Quinoa, Greenpeace, Rencontre des Continents, Début des Haricots, Réseau des Consommateurs Responsables, Cense Equi’voc, Entraide et fraternité, Autre Terre, Terre en Vue, Réseau des GASAP, CNCD-11.11.11, Attac Bruxelles 2

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!