Deliverookoeriers in protest in Gent in 2019.
Bron: KoeriersCollectief
ACV United Freelancers, BTB-ABVV

ACV United Freelancers en BTB-ABVV roepen Deliveroo koeriers op om zich aan te sluiten bij rechtsvordering

Na een onderzoek van twee jaar oordeelt het Openbaar Ministerie dat Deliveroo in overtreding is. De koeriers zouden als werknemers beschouwd moeten worden. Deliveroo zou hen bijgevolg als dusdanig moeten aangeven. En dus sociale zekerheidsbijdragen betalen. En een loon dat overeenkomt met de barema’s en voordelen die van toepassing zijn voor de transport- en logistieke sector.

vrijdag 24 januari 2020 12:34
Spread the love

De vordering van het auditoraat is een ‘algemene’ rechtsvordering: elke koerier moet zelf een ‘vrijwillige tussenkomst’ doen opdat de uitspraak (met de daaruit voortvloeiende voordelen) op zijn persoonlijke situatie wordt toegepast. Om te vermijden dat elke koerier zijn eigen advocaat moet nemen en betalen, heeft ACV-United Freelancers samen met het BTB-ABVV, twee advocaten de opdracht gegeven om al wie zich bij de zaak wil aansluiten, te vertegenwoordigen. Geïnteresseerde (ex-)koeriers hoeven alleen maar contact met United Freelancers op te nemen (www.unitedfreelancers.be).

Het doel van de rechtsvordering die op 20 januari aanving, is dat de Arbeidsrechtbank het besluit van het auditoraat bevestigt. United Freelancers juicht de vordering van het auditoraat toe, dit ligt in de lijn van waar we samen met het Koerierscollectief al drie jaar voor strijden. Het was ook al lang een eis van de koeriers. De koeriers doen hun werk graag, maar ze verdienen minstens een verloning volgens de sectorale barema’s. Met inbegrip van de wachttijd, die momenteel niet vergoed wordt. Hun werk zou ook sociale rechten moeten openen: pensioenen, gezondheidszorg, invaliditeitsuitkeringen, arbeidsbemiddeling, werkloosheidsuitkeringen, enz.

De gerechtelijke termijnen zijn jammer genoeg zo lang dat we tot eind 2021 moeten wachten op een uitspraak van de rechtbank. Dat komt door de omvang van het dossier en het aantal betrokken partijen. We betreuren ook dat Deliveroo in de pers dreigt met een afbouw of stopzetting van zijn activiteiten als de koeriers als werknemers moeten worden beschouwd. Koeriers behandelen als echte en volwaardige werknemers is niet onmogelijk; een concurrent van Deliveroo doet het wel. Het is schokkend dat Deliveroo de overheid voorstelt om de wetgeving aan te passen aan zijn bedrijfsmodel of dat het bedrijf anders het land verlaat.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!