Foto: Michael Miller / Twitter

Australische media protesteren tegen censuur en vervolging journalisten en klokkenluiders

In Australië begint sinds kort het tij te keren tegenover Australisch burger Julian Assange. Een aantal parlementsleden wil dat de regering hem consulaire bijstand geeft. Bovendien protesteren de media tegen de toenemende repressie van journalisten die geheime deals van de regering ontmaskeren en daarvoor gerechtelijk worden vervolgd.

vrijdag 25 oktober 2019 09:12
Spread the love

Australisch parlementslid Andrew Wilkie verklaarde in het parlement dat Assange “ernstige schendingen van zijn mensenrechten riskeert, waaronder blootstelling aan een onbetrouwbaar proces. Dit heeft ernstige gevolgen voor vrijheid van meningsuiting en persvrijheid hier in Australië, want als wij toelaten dat een vreemd land een Australische burger vervolgt voor het uitbrengen van oorlogsmisdaden, dan kan geen enkele Australische journalist of uitgever er nog zeker van zijn dat dit hem niet zal overkomen. Eenvoudig gezegd, hij moet de toestemming krijgen om terug te keren naar Australië.”

Wilkie is een voormalig officier van de Australische inlichtingendiensten die ontslag nam omwille van de leugens over massavernietigingswapen in Irak voor de invasie van 2003. Hij wil een parlementaire onderzoekscommissie oprichten om te eisen van de regering dat ze de uitlevering van Assange aan de VS zal tegenhouden.

Your Right To Know

De media in Australië hebben altijd de lijn gevolgd van de Britse kranten en het grootste deel van de internationale media door elke steun voor Assange te weigeren. Daar lijkt nu verandering in te komen, al was het maar omdat de Australische overheid eigen journalisten begint aan te vallen wanneer die geheimen uitbrengen die zeer compromitterend zijn voor de regering, met andere woorden omdat ze doen wat Assange deed met WikiLeaks.

Foto: twitter @withMEAA

De Australische kranten The Sydney Morning Herald, Financial Review, The Daily Telegraph, The Australian, The Daily Examiner, The Advertiser, The Courier Mai, NT News; The Herald Sun, Chronicle, News Mail, Mercury, Cairns Post, The Bulletin, The Observer, The Daily Mercury en The Sunshine Coast Daily hebben op dezelfde dag 21 oktober gecensureerde frontpagina’s gepubliceerd, met een rode stempel ‘Secret – Not for release‘. Negentien mediaorganisaties en vakbonden van journalisten hebben zich verenigd in een ‘Right to Know‘-campagne (zie hier de website van de campagne).

Wat de Australische burger niet mag weten

Een aantal van de zaken die de overheid als top secret heeft geklasseerd zijn de rapporten over misbruiken in woonzorgcentra voor senioren, de plannen voor globale afluistering en spionage over alle burgers en de verkoop van Australische eigendommen en landerijen aan buitenlandse mogendheden.

Er loopt ook een proces tegen klokkenluider Richard Boyle die uitbracht dat de Australian Taxation Office zijn bevoegdheden overtreedt om de bankrekeningen van gewone Australiërs en kleine zelfstandigen te ledigen zonder dat de betrokkenen werden verwittigd of geïnformeerd waarom dat gebeurde.

Ook rapporten over het aantal minderjarigen die in maximum security gevangenissen worden opgesloten zonder vorm van proces bij gebrek aan opvangplaatsen voor minderjarigen werden geheim verklaard door de overheid. Zo gebeurde ook met een contract voor de uitbesteding van alle buitenlandse reizen van de overheid die werd toegekend zonder openbare aanbesteding aan een lid van de Liberale Partij (de partij van de eerste minister)

Aanleiding voor deze gemeenschappelijke actie van de Australische media is een incident in juni 2019 waarbij de federale politie van Australië een huiszoeking deed in de kantoren van de nieuwsdienst van de openbare omroep ABC en in de privé-woning van journaliste Annika Smethurst. Zij waren op zoek naar gelekte overheidsdocumenten over de plannen van de regering om een blanco toestemming te geven aan het Australian Signals Directorate van de inlichtingendiensten om alle burgers te spioneren. Een voormalig advocaat voor het leger en een aantal journalisten werden in staat van beschuldiging gesteld.

Op de website Your Right to Know werd een lijst gepubliceerd van 60 wetten en wetswijzigingen die over de voorbije 20 jaar de persvrijheid aan banden hebben gelegd. In een persmededeling verklaarde David Anderson, directeur van ABC daarover: “Australië loopt het risico de meest geheime democratie ter wereld te worden.”

 

Bronnen:

Australia’s newspapers go dark to protest censorship

You have a right to be ­suspicious and uneasy

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!