Foto Karina Brys

Voorzitter ABVV Antwerpen in beroep veroordeeld voor belemmering verkeer bij staking

woensdag 26 juni 2019 14:38
Spread the love

Het Hof van Beroep van Antwerpen heeft de principiële veroordeling van de voorzitter van ABVV-Antwerpen voor belemmering van verkeer tijdens een stakingsactie bevestigd. Het ging om nationale actie tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. In Antwerpen hielden enkele tientallen vakbondsmensen een stakingspiket in de haven. 

Het ABVV reageert ontgoocheld op de uitspraak van het hof van Beroep:

“Wij zijn ontgoocheld omdat deze uitspraak indruist tegen een eerdere rechtspraak van het Antwerpse Hof van beroep. Het Hof oordeelde in 2004 immers in een gelijkaardige zaak nog dat het uiteindelijke opzet van de actievoerders niet was het verkeer te belemmeren, maar wel ruchtbaarheid te geven aan syndicale eisen. Syndicale eisen, die net zoals in 2016, de optrekking van de wettelijke pensioenleeftijd als onderwerp hadden. Het Hof oordeelde toen ook dat wat geldt voor terroristische misdrijven ook geldt voor het voor deze veroordeling ingeroepen art. 406 van het Strafwetboek. Namelijk dat het artikel niet kan worden gebruikt om mensenrechten en fundamentele vrijheden, zoals het stakingsrecht en het recht van betoging, in te perken”

Bevestiging veroordeling ABVV-voorzitter voor belemmering verkeer tijdens staking!

Het Hof van Beroep bevestigt de veroordeling van ABVV-Antwerpen-voorzitter Bruno Verlaeckt voor de belemmering van het verkeer tijdens een stakingsactie. Dit is een gevaarlijk precedent, zegt advocaat Jos Vander Velpen. Het ABVV kan nog in cassatie gaan. “Deze veroordeling schrikt ons niet af maar sterkt ons net om krachtige en sociaal rechtvaardige maatregelen te eisen tegen de toenemende ongelijkheid", klinkt het bij het ABVV. #stakingsrecht #ABVV

Geplaatst door De Wereld Morgen op Woensdag 26 juni 2019

 

“We zijn verontrust omdat elke toekomstige vreedzame actie van vakbonden of het brede middenveld, riskeert strafbaar gesteld te worden. Terwijl een sterke democratie net gekenmerkt wordt door de ruimte die gegeven wordt om open en vreedzaam actie te voeren. Vreedzaam actievoeren strafrechtelijk veroordelen, is de democratie die broodnodige zuurstof ontzeggen.”

“Dat we deze veroordeling samen met onze advocaten diepgaand gaan analyseren, staat vast. Wat echter ook vaststaat, is dat deze veroordeling ons niet zal beletten om actie te blijven voeren. We zullen niet toelaten dat een veroordeling bepaalt hoe en wanneer we als ABVV, als vakbeweging, zullen actievoeren. Hoe en wanneer we opkomen voor een sociale en rechtvaardige samenleving, voor het recht op betere arbeidsomstandigheden, een zeker pensioen en voldoende hoge lonen. Het ABVV zet dan ook volop in om het strafwetboek te laten wijzigen. Art. 406 kan niet langer misbruikt worden om het stakingsrecht of recht van betoging, in te perken. Net zoals het geval is voor de bepalingen inzake terroristische misdrijven, moet verduidelijkt worden dat art. 406 van het strafwetboek niet van toepassing is op syndicale acties.”

“Het is overigens ook niet de eerste keer dat vakbondsleden veroordeeld worden. In het verleden werden al honderden, zo niet duizenden syndicalisten geconfronteerd met strafrechtelijke vervolgingen en represailles. Net zoals die veroordelingen nooit hebben voorkomen dat we als vakbond blijven vechten voor onze rechten, zal deze uitspraak dat ook niet doen.”

“Wij laten ons door deze veroordeling niet afschrikken. Ze sterkt ons integendeel net om krachtige en sociaal rechtvaardige maatregelen te eisen en om te zorgen dat de toenemende ongelijkheid weggewerkt wordt”, klinkt het bij het ABVV.

Foto: Karina Brys

 

Foto: Karina Brys

 

Foto: Karina Brys

 

Foto: Karina Brys

 

Foto: Karina Brys

 

Foto: Karina Brys

 

Foto: Karina Brys

 

Foto: Karina Brys

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!