Stefaan Decock presenteert nieuwe naam en logo van vakbond LBC-NVK. Bron: ACV Puls
ACV Puls

Vakbond LBC-NVK heet voortaan ACV Puls

zaterdag 18 mei 2019 01:20
Spread the love

De vakbond LBC-NVK heeft vandaag, 17 mei 2019, zijn nieuwe naam gelanceerd op zijn militantencongres in Mol. “Voortaan gaan we als ACV Puls door het leven”, vertelt een tevreden algemeen secretaris Stefaan Decock. “De nieuwe naam staat symbool voor het vernieuwingsproces dat onze vakbond aan het doorlopen is. ACV Puls moet een sterke merknaam worden waarmee we meer uitstraling geven aan het échte vakbondswerk waar we voor staan.”

‘Samen voor Meer’ was het centrale thema van dit Congres van LBC-NVK (voortaan ACV Puls). Samen voor meer democratie, meer solidariteit, meer impact en meer dienstverlening. Na 85 jaar LBC-NVK is het tijd om met de bediendenvakbond een nieuwe weg in te slaan.

Nieuwe naam en logo van vakbond LBC-NVK. Bron: ACV Puls

Toekomstgerichte naam

Stefaan Decock: “De nieuwe naam dekt beter de lading maar moet vooral meer uitstraling geven: aan het veel te onzichtbare authentieke vakbondswerk, aan een dienstverlening die we aanpassen aan maatschappelijke ontwikkelingen, aan de manier waarop we met ons vakbondswerk inspelen op uitdagingen in ondernemingen, in sectoren en op de arbeidsmarkt. Als vakbond focussen we op nieuwe segmenten van de arbeidsmarkt, nieuwe doelgroepen, nieuwe generaties.”

“We willen onze energie beter spreiden en de focus wat verplaatsen, van ‘vertegenwoordigend vakbondswerk’ naar meer ‘participerend vakbondswerk’. Dit alles moet ook de erg éénzijdige beeldvorming over vakbondswerk bijstellen. Wij zijn een organisatie die mensen verenigt, versterkt, begeleidt, organiseert. We zullen uiteraard een strijdbare vakbond blijven maar wanneer er alleen een beeld wordt opgehangen van een stakende, strijdende vakbond die overal tegen is, dan gaat dit toch voorbij aan de veel grotere realiteit van militanten die dag na dag aan de slag zijn in bedrijven en instellingen.”

“Als vakbond willen we werknemers een centrale plaats geven. Samen met hen de loopbaan doorlopen, als team. Vakbondswerk is één en al mensenwerk waarbij dagelijkse zorgen én vreugdevolle momenten met elkaar worden gedeeld. Wij willen werknemers laten groeien, vaak in samenspraak met werkgevers, met als enige doel: werkplezier en werkgeluk mogelijk maken.”

‘Mindswitch’

“De vernieuwing van onze organisatie vergt ook een mindswitch in de geesten van ons personeel en onze militanten”, stelt Decock. “Dit is een proces dat je niet zomaar met een aan-en-uit-schakelaar kan bedienen. Uiteraard blijven we de strijdbare vakbond die in actie schiet wanneer werknemers niet worden gerespecteerd of in de verdrukking komen; maar die kant van ons vakbondswerk krijgt vaak wel de nodige aandacht in de media.”

We staan kort voor de politieke verkiezingen en dus is het ook een goed moment om onze standpunten helder te verwoorden. Ook daar dienen congressen voor.

Ander beleid is mogelijk

“Na 4 jaar zeer rechts en liberaal regeringsbeleid valt er voor werknemers en mensen met een uitkering heel wat recht te zetten, bij te sturen en te herstellen. Er zal veel nodig zijn om te herstellen wat is kapot gemaakt en om proactief nieuwe, positieve lijnen uit te zetten”, aldus Decock.

Samen met het hele ACV verdedigt de LBC-NVK met overtuiging de stelling dat ‘een ander beleid mogelijk is’. “Wij hopen dat de regionale, federale en Europese verkiezingen van 26 mei dit andere beleid zullen mogelijk maken. Een warm, sociaal en rechtvaardig beleid waardoor iedereen mee kan. De sociale zekerheid versterken wordt één van de voornaamste uitdagingen en dat kan onmogelijk met een nieuwe Zweedse coalitie.”

Actiepunten

“Als vakbond vinden wij dat we sterker moeten inzetten op loonbarema’s en dat de lonen moeten zijn gekoppeld aan de werkelijke levenskosten”, licht Decock toe. “De minimumlonen moeten stijgen en worden omgevormd tot volwaardige brutolonen. Jongeren hebben, net als iedereen, recht op vaste en voltijdse arbeidscontracten. We willen niet weten van kortingen en cadeaus die onze sociale zekerheid in de uitverkoop zetten. Er moet een einde komen aan het problematiseren van oudere werknemers. We pleiten voor faire afspraken over landingsbanen, SWT en pensioen. 65 jaar moet opnieuw de wettelijke pensioenleeftijd worden. En jongeren hebben recht op volwaardige brutolonen.”

En er is méér. In het licht van digitalisering en automatisering moet het lukken om arbeid anders te organiseren. Een kortere werkweek (32u) moet ‘het nieuwe voltijds’ worden, met volwaardige sociale rechten. In de strijd tegen de klimaatverandering pleit de vakbond voor een duurzame transitie naar een koolstofarme economie. “Duurzaamheid moet wél sociaal rechtvaardig zijn”. Samen met het middenveld en diverse politieke partijen eisen we ook fiscale rechtvaardigheid, wat onder meer neerkomt op een progressieve belasting op grote fortuinen en de volledige opheffing van het fiscaal bankgeheim.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!