Actie ABVV voor meer koopkracht en voor gelijkheid

#Tijdvoorkoopkracht. In verschillende steden kwamen leden van het ABVV op straat. Volgens hen moet het thema van koopkracht veel hoger op de agenda van deze verkiezingen. "Reality check: 230.000 werkenden in armoede, 150.000 Belgen stellen doktersbezoek uit wegens te dure medicijnen, 1 op 7 kinderen in armoede", zegt algemeen secretaris Miranda Ulens. Een sfeerbeeld uit Antwerpen.

dinsdag 14 mei 2019 14:56
Spread the love
14 mei is overigens geen toevallige datum. ‘14’ staat volgens ABVV symbool voor de strijd voor hogere minimumlonen richting 14 euro per uur: de ‘Fight for Fourteen’. Op heel korte termijn moeten de sociale gesprekspartners in de Nationale Arbeidsraad afspraken maken over een substantiële verhoging van het interprofessionele minimumloon, aldus ABVV

Met deze mobilisatie wil het ABVV de eis naar voren schuiven om na de verkiezingen, ongeacht de partijen en coalities, van koopkracht een centraal thema te maken. 

De belangrijkste eisen zijn:

  • de verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur (of 2.300 euro per maand)
  • de verhoging van de minimumpensioenen naar 1.500 euro netto per maand
  • de optrekking van de minimumuitkeringen tot 10% boven de armoedegrens
  • een eerlijker model van herverdeling van de rijkdom via een ingrijpende belastinghervorming
  • de garantie van een aantal mechanismen die zorgen voor een rechtvaardige loonevolutie (index en barema’s)
  • een herziening van de loonwet (wet van ’96) zodanig dat onze lonen terug op een meer correcte manier kunnen stijgen
  • een juiste herfinanciering van de openbare diensten en van de sociale zekerheid

 

take down
the paywall
steun ons nu!