Bron: Wikimedia Commons
Wereld, Milieu -

Klimaat treft ook de voortplanting van dier- en plantensoorten

De stijgende temperatuur kan diersoorten onvruchtbaar maken, waarschuwt een internationaal team van wetenschappers. Daardoor kunnen soorten eerder verdwijnen dan tot nog toe werd aangenomen.

dinsdag 5 februari 2019 22:58
Spread the love

Biologen en milieubeschermers proberen te voorspellen waar diersoorten zullen verdwijnen door de klimaatverandering, zodat er ingezet kan worden op locaties waar de soorten wel kunnen overleven. Ze gaan daarvoor vooral uit van de Critical Thermal Limit (CTL), de temperatuur waarop de soort niet langer kan overleven. Maar die limiet hield te weinig rekening met de voorplanting van de soorten, blijkt nu.

“Het risico bestaat dat we de effecten van de klimaatverandering op de overleving van diersoorten onderschatten”, stelt Tom Price, bioloog aan de Universiteit van Liverpool. “We hebben ons vooral geconcentreerd op de effecten die dodelijk zijn voor de organismen, eerder dan de temperatuur waarop de organismen zich niet meer kunnen voortplanten.”

Meer onderzoek

“De informatie waarover we nu beschikken toont aan dat dit een ernstig probleem vormt voor veel organismen”, zegt hij. “Maar welke soorten lopen het meeste gevaar? Zal de impact groot genoeg zijn om hele populaties uit te roeien? Of kunnen een paar vruchtbare exemplaren volstaan om de populaties te redden? Momenteel weten we het gewoon niet. We hebben meer data nodig. “

In het vakblad Trends in Ecology and Evolution pleiten Price en zijn Britse, Australische en Zweedse collega’s ervoor om naast de CTL ook een Thermal Fertility Limit (TFL) te bepalen: de temperatuur waarop voortplanting voor de soorten niet langer mogelijk is.

“We hebben wetenschappers nodig over de hele wereld, in heel verschillende ecosystemen van vis tot koraal tot bloemen, zoogdieren en insecten, die een manier vinden om te meten hoe temperatuur de fertiliteit van organismen beïnvloedt”, zegt Price. 

take down
the paywall
steun ons nu!