Proximus Torens in Brussel. Bron: Wikimedia Commons
Opinie, Economie, Politiek, België -

Hele telecomsector is solidair met collega’s bij Proximus, ongerustheid groeit

Afgelopen dinsdag waren wij getuige van een geslaagde actie van de werknemers van Proximus aan het hoofdkantoor van hun bedrijf in Brussel. Vakbondsmilitanten van andere telecombedrijven en externe contactcenters zijn solidair met hun actievoerende collega’s maar kijken ook met argusogen naar het verdere verloop van de onderhandelingen in de komende maanden.

vrijdag 18 januari 2019 16:59
Spread the love

In de eerste plaats valt het te hopen dat onze vrienden en collega’s van ACV-Transcom op basis van ‘ernstige besprekingen’ veel jobs kunnen redden. Zij kunnen en mogen rekenen op alle steun die wij kunnen bieden.

Ook bij de LBC-NVK, eveneens deel van het ACV, maken we ons zorgen. Wij horen dat de raad van bestuur bij Proximus ook plannen bestudeert die tewerkstelling bij externe contactcenters in gevaar kunnen brengen.

Werk naar het buitenland

Het is vandaag niet duidelijk welke afbouw Dominique Leroy, de ‘CEO’ van Proximus, voor ogen heeft als we praten over de ‘facilitaire contactcenters’. Diverse onafhankelijke bronnen vertellen ons dat Proximus een deel van deze ‘business’ naar het buitenland wil overbrengen. Heel opmerkelijk, want jaren geleden werd zoiets al eens geprobeerd; de sector stelde toen vast dat dit niet bepaald resulteerde in een ‘kwalitatieve verbetering’.

Als vakbond stellen wij ons verder de vraag in hoeverre een regering met de slogan ‘Jobs, jobs, jobs’, ook al is ze dan in lopende zaken, kan meegaan in dit soort denken. Kan deze regering aanvaarden dat er in het buitenland banen worden gecreëerd door hier veel jobs op de arbeidsmarkt op te offeren? Jobs van werknemers die al heel kwetsbaar zijn!

Telenet en Orange

Niet alleen de werknemers van de contactcenters maken zich zorgen. Er is ook ongerustheid bij de werknemers van de twee andere telecombedrijven in België, Telenet en Orange. De mogelijke komst van een vierde operator leidt tot zenuwachtigheid.

Wat zullen de gevolgen zijn op korte en middellange termijn voor de huidige operatoren? Niemand die het weet maar we kunnen niet ontkennen dat de telecommarkt aan het transformeren is. De digitalisering is nog maar ingezet en Europese beslissingen wegen op de resultaten van deze bedrijven. Iemand zal waarschijnlijk vroeg of laat de rekening gepresenteerd krijgen. De vakbond weet uit (trieste) ervaring dat het meestal niet de toppers in een bedrijf zijn die het gelag moeten betalen.

Solide sociaal overleg is nodig

De LBC-NVK is vragende partij om via gezond en solide sociaal overleg te zoeken naar oplossingen in het voordeel van de werknemers en de tewerkstelling in ons land. Momenteel hebben we de indruk dat wij voor de raden van bestuur en sommige bewindslieden eerder een deel van het probleem zijn. Dat klopt totaal niet. De vakbond kan en zal bijdragen tot een oplossing voor het probleem, op basis van correct overleg.

 

Robert Veekman is vakbondssecretaris bij de LBC-NVK, deel van het ACV

take down
the paywall
steun ons nu!