Bron: Wikimedia Commons
Oproep, Economie, Politiek, België -

ABVV aanvaardt niet dat minderheidsregering Michel-II maatregelen neemt ten koste van ons allen

Het politieke circus en daarbij horende mediacircus dat de werknemers de jongste dagen hebben meegemaakt, kent eindelijk een ontknoping. De N-VA heeft de stekker uitgetrokken en verlaat een regering die al sinds 4 jaar zonder ophouden de meest fundamentele werknemersrechten schendt: het recht op een waardig pensioen, een menswaardig asiel- en migratierecht, het recht op een waardig inkomen en voldoende koopkracht, het recht op betaalbare zorg … ABVV roept iedereen op om massaal deel te nemen aan de nationale actiedag voorzien op 14 december.

maandag 10 december 2018 12:01
Spread the love

Ook al is die partij nu uit de regering verdwenen, toch kunnen de werknemers niet gerust zijn met de politieke vooruitzichten die hen voorgesteld worden. Zij kunnen geen genoegen nemen met de illusies die de regeringspartijen hen voorspiegelen.

Deze partijen zijn niet vies van trucjes en proberen nu een hold-up op de democratie te organiseren. Zij vertegenwoordigen slechts een minderheid van de Belgen, en vormen een oranje-blauwe minderheidsregering door zich te steunen op een parlementaire basis om op die manier toch nog hun beleid van sociale afbraak verder te zetten.

Optrekken van de leeftijdsvoorwaarde om toegang te hebben tot het brugpensioen, loonbevriezing door het afschaffen van de baremieke verhogingen en een zero-loonnorm, versnellen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen wat nog meer armoede veroorzaakt, legaliseren van gratis werken via het invoeren van een kader dat gemeenschapsdienst mogelijk maakt, invoeren van een bedrieglijk stelsel met betrekking tot zware beroepen wat een nieuwe aanval betekent op ons recht om te kunnen genieten van een waardig pensioen op een waardige leeftijd … Dit zijn de grote lijnen van de politieke actie die de (minderheids)regering ons wil opleggen.

Het ABVV veroordeelt deze dubbele hold-up op de democratie en op onze sociale rechten en doet een beroep op het respect voor de democratie en het sociaal overleg.

Het ABVV neemt ook akte van de wens van de werkgeversorganisaties om zelf de loon- en werkvoorwaarden rechtstreeks met de regering te onderhandelen, terwijl dit net een essentieel element is van interprofessioneel collectief overleg. Zij durven zelfs voorstellen om met de politieke wereld een oplossing te vinden om over een marge voor de loonevolutie te beschikken op voorwaarde dat de sociaal onrechtvaardige en onaanvaardbare maatregelen uit de jobsdeal doorgevoerd worden. Dergelijke onderhandelingen buiten het kader van onze sociale democratie zijn onaanvaardbaar.

Tegenover deze massale aanvalsplannen op onze democratie en op onze sociale rechten, roept het ABVV zijn leden en alle burgers op om massaal deel te nemen aan de nationale actiedag voorzien op 14 december.

Het ABVV is van mening dat het meer dan tijd is om de weg van de sociale vooruitgang in te slaan. Dat kan alleen met respect voor onze democratie, in een rechtsstaat en via collectief sociaal overleg. En niet in een halfslachtige situatie waar slechts één ding zeker is, namelijk dat de werknemers het doelwit zijn en blijven van gecoördineerde aanvallen vanwege bepaalde politieke partijen.

take down
the paywall
steun ons nu!