Bron: Wikipedia
Politiek -

Amnesty trekt eretitel van Aung San Suu Kyi in

Amnesty International kondigt aan dat Aung San Suu Kyi niet langer titularis is van de Ambassador of Conscience Award, de hoogste eretitel die de mensenrechtenorganisatie jaarlijks uitreikt. De mensenrechtenorganisatie is van oordeel dat de Myanmarese regeringsleider verraad pleegt aan de waarden die ze ooit vertegenwoordigde.

maandag 12 november 2018 22:32
Spread the love

Op zondag 11 november liet Amnesty’s secretaris-generaal Kumi Naidoo aan Aung San Suu Kyi weten dat de eretitel die haar in 2009 werd toegekend, niet langer van toepassing is op haar. Kumi Naidoo is teleurgesteld dat Aung San Suu Kyi halverwege haar ambtstermijn en exact acht jaar na haar vrijlating uit huisarrest haar politieke en morele autoriteit nog altijd niet heeft aangewend om op te komen voor mensenrechten, rechtvaardigheid en gelijkheid. De gruweldaden die het Myanmarese leger plegen en de toenemende onderdrukking van de vrije meningsuiting laten haar ogenschijnlijk koud.

“Wij hadden verwacht dat je als Gewetensambassadeur van Amnesty International jouw morele autoriteit zou inzetten om te strijden tegen onrecht waar ook, en niet in het minst in Myanmar zelf”, schreef Kumi Naidoo in zijn brief aan Aung San Suu Kyi.

“We zijn diep geschokt dat je niet langer hoop, moed en mensenrechtenstrijd symboliseert. Amnesty International kan jouw status als Gewetensambassadeur niet langer verantwoorden. We zijn bijzonder droef dat we de eretitel moeten intrekken.”

Aanhoudende mensenrechtenschendingen

Aung San Suu Kyi werd in april 2016 de facto leider van de burgerregering in Myanmar. Al die tijd is de regering betrokken bij het plegen of bestendigen van mensenrechtenschendingen.

Amnesty International heeft herhaaldelijk aangeklaagd dat Aung San Suu Kyi zich niet uitsprak tegen misbruiken gepleegd door het leger tegen de Rohingya in de provincie Rakhine. Deze bevolkingsgroep gaat in Myanmar al jaren gebukt onder een apartheidssysteem met systematische segregatie en discriminatie. Tijdens een golf van geweld tegen de Rohingya heeft het Myanmarese leger duizenden mensen gedood, meisjes en vrouwen verkracht, jongens en mannen gefolterd en opgesloten, en honderden huizen en dorpen platgebrand. Meer dan 720.000 Rohingya moesten naar Bangladesh vluchten. In een rapport heeft de VN opgeroepen om hooggeplaatste militairen te vervolgen voor genocide.

De burgerregering heeft geen controle over het leger, maar Aung San Suu Kyi en haar kabinet hebben de veiligheidstroepen beschermd tegen aansprakelijkheidsclaims door mensenrechtenschendingen te minimaliseren of ontkennen, en door internationaal onderzoek naar de schendingen te belemmeren. Bovendien heeft de regering zelf haat aangewakkerd tegen de Rohingya door hen te labelen als “terroristen” en hen te beschuldigen van het platbranden van hun eigen huizen en van “faken van verkrachting”. Intussen publiceerden staatsmedia opruiende artikels die de Rohingya beschreven als “walgelijke menselijke vlooien” en “doornen” die verwijderd moesten worden.

“Het stilzwijgen van Aung San Suu Kyi over dit onrecht is één van de redenen waarom we haar status als Gewetensambassadeur niet langer kunnen rechtvaardigen”, zegt Kumi Naidoo.

“Ze ontkent de ernst en schaal van de gruwel. Er is dus weinig toekomstperspectief voor de honderdduizenden Rohingya in Bangladesh of de honderdduizenden die nog in Rakhine achterbleven. Zolang de regering de ernst van de misdaden niet erkent, kan ze onmogelijk de Rohingya beschermen tegen toekomstige misdaden.”

Amnesty International heeft eveneens de situatie in Kachin en noordelijk Shan aangeklaagd. Aung San Suu Kyi heeft haar morele autoriteit niet gebruikt om misbruiken door het leger in deze provincies aan te klagen. Ze heeft niet gepleit voor rekenschap voor oorlogsmisdaden en heeft het niet opgenomen voor etnische minderheden die het slachtoffer zijn van de conflicten. Alsof dat niet genoeg is, heeft de burgerregering de toegang tot humanitaire hulp ernstig beknot. Zo verergerden ze het lijden van meer dan 100.000 mensen die de gevechten ontvlucht zijn.

Aanvallen op de vrije meningsuiting

Het Myanmarese leger heeft veel macht, maar er zijn wel degelijk mensenrechtendomeinen waarop de burgerregering aanzienlijke impact kan hebben, vooral wat betreft vrije meningsuiting en het recht om zich te verenigen en om vreedzaam te demonstreren. Maar tijdens het bewind van Aung San Suu Kyi de afgelopen twee jaar, werden mensenrechtenverdedigers, vreedzame activisten en journalisten gearresteerd en opgesloten. Anderen werden bedreigd en geïntimideerd.

Aung San Suu Kyi is er niet in geslaagd om repressieve wetten in te trekken. Daarbij zijn ook wetten die ingezet werden om haar en anderen die strijden voor democratie op te sluiten. Ze heeft zelfs actief dergelijke wetten verdedigd, meer in het bijzonder toen twee journalisten van Reuters opgesloten werden omdat ze het bloedbad door het leger aan het documenteren waren.

Aung San Suu Kyi kreeg de Ambassador of Conscience Award toegekend in 2009 omdat ze op geweldloze wijze streed voor democratie en mensenrechten. Op dat ogenblik stond ze onder huisarrest. Acht jaar geleden werd ze vrijgelaten. Toen ze in 2013 de Award eindelijk in ontvangst kon nemen vroeg ze aan Amnesty om “te blijven toezien op Myanmar en het land te helpen tot hoop en geschiedenis in elkaar vloeien”.

“Amnesty heeft die oproep ter harte genomen. Nooit zullen wij wegkijken van mensenrechtenschendingen in Myanmar. We zullen blijven strijden voor gerechtigheid in het land”, besluit Kumi Naidoo.

take down
the paywall
steun ons nu!