Opinie - BioForum Vlaanderen, Voedsel Anders

“Nieuwe veldproef mag niet ontsnappen aan ggo-wetgeving” 

Naar aanleiding van een geheime veldproef met genetisch gemodificeerde maïs vraagt Voedsel Anders, een netwerk van 24 organisaties, om de geldende ggo-regelgeving volledig toe te passen op de nieuwe ggo-technieken.

dinsdag 24 juli 2018 12:24
Spread the love

Gisteren raakte bekend dat het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) sinds 2017 een veldproef met genetisch gemodificeerde maïs heeft uitgevoerd, in het geheim en zonder enig wettelijk toezicht.

De nieuwe veldproef werd vrijgesteld van de ggo-richtlijn door een merkwaardig advies van de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB). De beweging Voedsel Anders, waar ook de sectororganisatie BioForum Vlaanderen deel van uitmaakt, vraagt om de geldende ggo-regelgeving volledig toe te passen op de nieuwe ggo-technieken.  

Nieuwe gentechnieken = ggo’s

Woensdag publiceert het Europees Hof van Justitie een uitspraak dat wellicht meer duidelijkheid zal geven over de vraag of nieuwe gentechnieken zoals CRISPR/Cas9 moeten worden gereguleerd als genetische modificatie of niet.

De leden van de beweging Voedsel Anders stuurden eerder al een brief naar de Vlaamse, Waalse en federale minister van Leefmilieu om te verduidelijken waarom bestaande én nieuwe ggo-technieken volgens hen onder de Europese ggo-regelgeving moeten vallen: “We willen benadrukken dat er nood is aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw en voedingssector, die onze gezondheid en het leefmilieu beschermt en de keuzevrijheid van consumenten garandeert.

Veldproef: veiligheid onvoldoende bewezen

De veldproef waarbij maïsplanten werden gewijzigd op basis van deze nieuwe CRISPR/Cas9-techniek werd toegelaten, omdat onze overheid meende dat deze techniek buiten de ggo-wetgeving zou vallen.

Alleen zijn er ggo-technieken gebruikt voor deze maïs, en dus zijn de EU-regels duidelijk: zo’n proefveld moet een vergunning hebben op basis van de ggo-regelgeving.

De uitspraak van het Europees Hof, en de beslissingen daarna door Europa, kunnen dus resulteren in een illegale situatie. Het is daarnaast de vraag of boeren in de omgeving van het veld wel op de hoogte gesteld zijn. En dat terwijl de proef ook gewoon onder de huidige GGO-regels had kunnen worden uitgevoerd.

De veiligheid van deze nieuwe gentechnieken is nog niet voldoende bewezen: volgens recent wetenschappelijk onderzoek richt de CRISPR/Cas9-methode veel diepgaande ongewenste mutaties en DNA-schade aan, iets wat eerder onderzoek ook al suggereerde. Bij problemen kunnen organismen die niet onder de ggo-regels vallen niet meer uit de voedselketen of het milieu weggehaald worden.

Meer info: 

De open brief ‘Noodzaak om de geldende GGO-regelgeving toe te passen op de nieuwe veredelingstechnieken’ vind je hier.  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!