Bron: PxHere
Opinie, Economie, Politiek, België - ACV Bouw - Industrie & Energie

Gelijk loon voor gelijk werk, ook voor gedetacheerde werknemers

Vandaag keurde het Europees Parlement in Straatsburg de herziening van de detacheringsrichtlijn goed. Hiermee is een belangrijke werf voor een socialere interne markt afgerond. ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) feliciteert bij deze Europees Commissaris Marianne Thyssen met haar niet aflatende inzet. Hoewel de richtlijn zeker een aantal positieve elementen bevat, is er nog een lange weg af te leggen als men komaf wil maken met de misbruiken.

dinsdag 29 mei 2018 20:02
Spread the love

De belangrijkste verwezenlijking is dat gedetacheerde werknemers in Europa vanaf nu evenveel moeten verdienen als hun collega’s. Dit wil zeggen niet alleen het minimumloon, maar de lonen zoals die van toepassing zijn in de sector. Hetzelfde geldt voor overuren, premies, enz. Daarnaast brengt de richtlijn ook meer duidelijkheid over de reis – en verblijfkosten, die ten laste zijn van de zendende werkgever.

Lidstaten krijgen ook meer bevoegdheden om criteria op te leggen over de voorwaarden van de accommodatie waarin gedetacheerde werknemers verblijven. “Een goede zaak”, vindt Patrick Vandenberghe, voorzitter van ACVBIE. “We zullen dit onderwerp op de agenda van het sociaal overleg plaatsen en contact opnemen met de bevoegde diensten zodat er een einde komt aan de schrijnende praktijken waarbij buitenlandse werknemers moeten logeren in afgeleefde huizen of barakken, samenwonen met tien en huisjesmelkers moeten betalen per matras”, aldus Vandenberghe.

Het akkoord is echter een compromis, wat betekent dat lang niet alle punten gerealiseerd konden worden. Tom Deleu, internationaal secretaris van ACVBIE, betreurt dat het voorstel van het Europees Parlement om detacheringsconstructies te verbieden die lopen via meerdere landen en waarbij uitzendbureaus worden gebruikt, de eindtekst niet gehaald heeft. 

De herziening van de detacheringsrichtlijn zal voor België niet veel veranderen. Ons land heeft altijd een ruime benadering van de loon – en arbeidsvoorwaarden toegepast. Detachering zal ook in de toekomst een aantrekkelijk model blijven voor malafide ondernemingen. Het is dan ook ongepast om vandaag hoera te roepen. 

Op dit moment wordt ook de Europese regelgeving over sociale zekerheid voor gedetacheerde werknemers aangepast. ACVBIE eist dat de sociale zekerheidsbijdragen in het werkland betaald worden en pas na controle worden doorgestort. De inspectiediensten van het werkland moeten meer middelen en meer bevoegdheden verkrijgen.

ACVBIE roept de regering op om de herziening van de detacheringsrichtlijn aan te grijpen om een veel meer doortastend controle – en sanctioneringsbeleid te voeren. Waar blijven de 100 extra inspecteurs? 

ACVBIE en de Belgische bouwvakkers verwachten meer ambitie van de Europese en nationale politieke leiders. De situatie in de bouwsector is en blijft schrijnend!

take down
the paywall
steun ons nu!