Duitse vakbonden tegen NATO-eis meer militaire uitgaven

Duitse vakbonden tegen NATO-eis meer militaire uitgaven

donderdag 17 mei 2018 12:49
Spread the love

DGB, de koepel van Duitse vakbonden die zowat 6 miljoen leden vertegenwoordigt, houdt van 13 tot 17 mei zijn congres in Berlijn. Er werd onder andere een standpunt goedgekeurd dat overal in Europa navolging verdient: DGB spreekt zich uit tegen de NATO-eis voor verhoging van de militaire budgetten tot 2% van het BBP, en tegen de militarisering van de Duitse buitenlandpolitiek. 

Ander Europa vertaalde het congresbesluit naar het Nederlands:

 

#No2Percent – Vrede is iets anders

 Het bondscongres van DGB beslist:

 De plannen van de NATO om de bewapeningsuitgaven tot 2% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) te verhogen zou voor Duitsland bijna een verdubbeling betekenen. De 2% eis van de NATO, sterk verdedigd door de regering Trump, bevordert niet de vrede, maar leidt tot een nieuwe bewapeningswedloop.

Twee procent van het BBP voor bewapeningsuitgaven, dat zou 30 miljard euro betekenen, geld dat ontbreekt voor civiele uitgaven zoals onderwijs, scholen en hogescholen, kinderdagverblijven, sociale woningbouw, gemeentelijke en digitale infrastructuur, voor een ecologische en sociale invulling van de transitie op gebied van verkeer en energie en voor ouderdomsvoorzieningen en meer sociale zekerheid.

Duitsland heeft nood aan een meer civiele vredesstrategie, die werkt aan de oorzaken van oorlog en conflict. Daartoe behoort in de eerste plaats een eerlijker wereldhandel, een rechtvaardiger verdeling van de rijkdom op de wereld en sociaal en ecologisch verantwoorde projecten voor ontwikkeling en klimaatbescherming.

De DGB en zijn aangesloten vakbonden zetten zich in voor een sterkere en betere controle op wapenexporten. Wij wijzen wapenexporten naar crisis- en conflictgebieden en aan dictatoriale of autocratische regimes fundamenteel van de hand. Duitsland mag niet langer wapens leveren aan staten en conflictpartijen die oorlog, geweld en onderdrukking als politieke instrumenten beschouwen.

De DGB en zijn aangesloten vakbonden wijzen gewapende interventies zonder UNO-mandaat af.

De DGB en zijn aangesloten vakbonden roepen alle verkozenen van de Bundestag op om zich in te zetten tegen de doelstelling van 2% van het BBP voor bewapeningsuitgaven.

De DGB en zijn aangesloten vakbonden eisen in de plaats daarvan een versterking van de initiatieven voor ontwapening en reconversie van de wapenindustrie, en ondersteunen derhalve de petitie “Ontwapenen in plaats van bewapenen” [Abrüsten statt Aufrüsten].

De DGB en zijn structuren zullen hun samenwerking met vredesinitiatieven en hun engagement en informatieverspreiding voor vrede, ontwapening en oplossing van internationale conflicten verder versterken, om te voorkomen dat de 2%-doelstelling voor bewapeningsuitgaven werkelijkheid zou worden.

take down
the paywall
steun ons nu!