Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

H. Michiel

Schrijft over:
De ondemocratische structuren en het asociaal beleid van de Europese Unie, het verzet daartegen of het gebrek daaraan, debatten daarover binnen links, ...

Bio

Geboren in 1951 in de ypriet-stad Ieper zakte ik in 1970 af naar Leuven om er wiskunde en natuurkunde te studeren. Ik werkte daarna in het onderwijs, aan de universiteit, bij IMEC en tenslotte bij Alcatel-Bell in Antwerpen. Daar leidde ik het dubbelleven van onderzoeker en vakbondsmilitant. Voor de socialistische bediendenbond BBTK was ik lid van de ondernemingsraad, het comité veiligheid en gezondheid en de Europese ondernemingsraad. Bij de n-de herstructurering stuurde Alcatel me als 52-jarige op brugpensioen. Mijn inkomen daalde, maar mijn vrijheid en vrije tijd stegen exponentieel. In 2005 nam ik met een aantal gelijkgestemden deel aan de campagne tegen de Europese grondwet. Later zou het contact met Nederlandse grondwet-Nee activisten leiden tot samenwerking in het Comité Ander Europa. Sinds 2011 is www.andereuropa.org een gezamenlijk Vlaams-Nederlands project, waar ik sindsdien nogal wat energie in steek. Door deelname aan allerlei initiatieven in Brussel (D19-20, solidariteit met de Griekse strijd, Alter Summit ...) heb ik ook regelmatig contact met franstalige linkse activisten.

Marc Botenga werd verkozen op de lijst van de PTB, de Franstalige vleugel van de Belgische PVDA, voor de Europese verkiezingen van 2019. Het was de eerste maal dat een radicaal linkse Belg verkozen werd voor het Europees Parlement. Vandaag is hij opnieuw kandidaat, en de verwachting is dat er een...

Hypocrisie lost ook niks op, meneer De Croo, om Israel’s oorlog te stoppen

  België, of beter gezegd: de Belgische regering, wordt door nogal wat buitenlandse commentatoren in positieve of negatieve zin voorgesteld als kritisch voor de Israëlische regering en haar oorlog tegen Palestina. België gaat wel niet zo ver als Spanje, Ierland of Noorwegen die de Palesti...

  Er wordt algemeen verwacht dat extreemrechts er flink zal op vooruitgaan bij de komende Europese verkiezingen. Met ‘extreemrechts’ bedoelt men twee parlementaire fracties, ID en ECR. ID staat voor ’Identiteit en Democratie’, en herbergt de bekendste extreemrechtse partijen zoals het Vla...

Migratiepact: Fort Europa krijgt parlementaire zegen

  Een historische stemming, dat is de algemene teneur bij politici en media over de goedkeuring op 10 april door het Europees Parlement van een reeks wetsvoorstellen bekend als het asiel-en migratiepact.   Goedgekeurd door … “Hervorming goedgekeurd niettegenstaande uiterst-r...

Een nieuwe stap in de militarisering van de EU

Op 5 maart pakte de Europese Commissie uit met een nieuw wetgevend voorstel ter versterking van de Europese wapenindustrie: EDIP, het Europees Defensie-Industrie Programma. Natuurlijk wordt dit weer in het kader geplaatst van de oorlog in Oekraïne. Commissaris Vestager had het in de persconferent...

Poëzie over Gaza

  Poëzie hoort poëtisch te zijn, hoe kan er dan over het actuele Gaza poëzie geschreven worden? Het gedicht van Zeina Azzam dat we hier brengen toont dat het kan, ook al smaakt de poëzie naar bloed en tranen. Ze laat ons misschien beter begrijpen dan welk verslag ook wat in Gaza aan het gebeur...

Dat voor het Westen Israël tot ‘ons kamp’ behoort en bijgevolg met alle middelen moet in bescherming genomen worden is de laatste weken maar weer eens al te duidelijk gebleken. Een terroristische aanval zoals die van Hamas op 7 oktober wordt door Israël beantwoord met het inzetten van een hypermo...

Europees Parlement stemt in recordtempo voor gesubsidieerde munitieproductie

  Op 3 mei stelde eurocommissaris Breton  het ASAP-plan voor, wat staat voor  ‘Act in Support of Ammunition Production’. Met een Europese subsidiepot van 500 miljoen € wil de EU de Europese munitieproducenten ondersteunen om zo snel mogelijk de productie van munitie (granaten, raketten) t...

Boekbespreking: Paul Goossens, “De ongelijkheidsmachine, Een verborgen Europese geschiedenis”

  Voor de iets oudere Vlaamse lezer zal de naam Paul Goossens niet onbekend zijn, en herinneringen oproepen aan de roerige sixties in Vlaanderen, meer bepaald de studentenrevolte in Leuven. Goossens was een van de studentenleiders van een beweging bekend als ‘Leuven Vlaams’, die ontstond ...

Europees Parlement mee in het militariseringsbad

  “De Europese Unie bevindt zich in oorlogsmodus”, zei Josep Borrell, de ‘hoge vertegenwoordiger voor het buitenland- en veiligheidsbeleid van de EU’ op de veiligheidsconferentie van München in februari 2023. De man sprak de waarheid, want de Europese Unie ondernam tot nog toe geen enkele...

Load More