Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

H. Michiel

Schrijft over:
De ondemocratische structuren en het asociaal beleid van de Europese Unie, het verzet daartegen of het gebrek daaraan, debatten daarover binnen links, ...

Bio

Geboren in 1951 in de ypriet-stad Ieper zakte ik in 1970 af naar Leuven om er wiskunde en natuurkunde te studeren. Ik werkte daarna in het onderwijs, aan de universiteit, bij IMEC en tenslotte bij Alcatel-Bell in Antwerpen. Daar leidde ik het dubbelleven van onderzoeker en vakbondsmilitant. Voor de socialistische bediendenbond BBTK was ik lid van de ondernemingsraad, het comité veiligheid en gezondheid en de Europese ondernemingsraad. Bij de n-de herstructurering stuurde Alcatel me als 52-jarige op brugpensioen. Mijn inkomen daalde, maar mijn vrijheid en vrije tijd stegen exponentieel. In 2005 nam ik met een aantal gelijkgestemden deel aan de campagne tegen de Europese grondwet. Later zou het contact met Nederlandse grondwet-Nee activisten leiden tot samenwerking in het Comité Ander Europa. Sinds 2011 is www.andereuropa.org een gezamenlijk Vlaams-Nederlands project, waar ik sindsdien nogal wat energie in steek. Door deelname aan allerlei initiatieven in Brussel (D19-20, solidariteit met de Griekse strijd, Alter Summit ...) heb ik ook regelmatig contact met franstalige linkse activisten.

Dag van de mensenrechten?

De tiende december is de ‘dag van de mensenrechten’. Op die dag werd in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Het is wel heel cynisch dat uitgerekend vandaag bekend werd dat Wikileaks-klokkenluider Julian Assange dan toch aan de Verenigde Staten mag uitgeleverd word...

De coulissen van fiscaal Europa

Wie al eens een theater bezocht langs de ‘verkeerde’ kant, die van de souffleurs, machinisten en artiesten, weet dat er een heel groot verschil is tussen wat je als toeschouwer ziet en wat er achter de gordijnen omgaat. Die indruk krijgt men ook als men – sporadisch – iets opvangt over de gang va...

Lessen trekken uit het Afghaans debacle

Taliban-manschappen paraderen in het presidentieel paleis in Kaboel, waaruit president Ashraf Ghani naar het buitenland gevlucht is. De grotendeels in de Verenigde Staten opgeleide professor en gewezen Wereldbank-medewerker staat symbool voor het fantoche-regime dat de Amerikanen in Kaboel instal...

Men kan het u niet kwalijk nemen als de afkorting FCAS u niets zegt. FCAS staat voor ‘Future Combat Air System’, en is een Frans-Duits-Spaans project om een ‘zesde generatie’ gevechtsvliegtuig te ontwikkelen, ter opvolging van de ‘vijfde generatie’. Onder deze laatste rekent men o.a. de Amerikaan...

Terwijl de meerwaarde van de Europese Unie bij de bestrijding van het coronavirus op zijn zachtst gezegd zeer bescheiden blijkt, mogen de wapenfabrikanten en de militaire lobby niet klagen over hun EU. Op nauwelijks vijf weken haalden ze tweemaal hun slag thuis! Op 22 maart werd de European Peace...

Wie wil een kern-Europa?

Kern-Europa? De term werd in het verleden al vaak gebruikt als het ging over een ‘Europa van de twee (of meer) snelheden’, een impliciete erkenning dat de ‘Europese integratie’ niet voor morgen is. De kern, dat waren de ‘gezonde’ euro-economieën, met alleszins Duitsland, de Benelux, Frankrijk, Fi...

Geen pottenkijkers op EU-onderonsje over subsidies voor militaire research

Ik had gehoopt dat ik de zonnige zomernamiddag van 24 juni in een Brusselse vergaderzaal zou doorbrengen. Niet zozeer omwille van de airco, maar om belangstellenden met informatie uit eerste hand te kunnen berichten over de subsidies die de Europese Commissie ter beschikking stelt van Future disr...

Eind november 2018 haalde Microsoft een contract ter waarde van 480 miljoen dollar met het Amerikaans leger binnen. Het gaat om de levering van prototypes van zogenoemde augmented reality headsets. Via een dergelijke headset krijgt een persoon additionele informatie over de situatie om hem heen. ...

Moedige Microsoft-werknemers tegen militaire opdrachten

Eind november 2018 haalde Microsoft een contract ter waarde van 480 miljoen dollar met het Amerikaans leger binnen; het gaat om de levering van prototypes van zogenoemde augmented reality headsets. Via een dergelijke headset krijgt een persoon additionele informatie over de situatie om hem heen. ...

Bedenkingen bij T. Decreus’ essay over het verwelkomen van migranten

Met zijn essay "Wie zijn wij om anderen welkom te heten?" levert Thomas Decreus een interessante bijdrage tot het migratiedebat, door het in een breed kader te plaatsen van bestaande machtsverhoudingen, witte dominantie, politiek versus ethiek, … Dat zou volgens de auteur eigenlijk maar een aanze...

Load More