Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

H. Michiel

Schrijft over:
De ondemocratische structuren en het asociaal beleid van de Europese Unie, het verzet daartegen of het gebrek daaraan, debatten daarover binnen links, ...

Bio

Geboren in 1951 in de ypriet-stad Ieper zakte ik in 1970 af naar Leuven om er wiskunde en natuurkunde te studeren. Ik werkte daarna in het onderwijs, aan de universiteit, bij IMEC en tenslotte bij Alcatel-Bell in Antwerpen. Daar leidde ik het dubbelleven van onderzoeker en vakbondsmilitant. Voor de socialistische bediendenbond BBTK was ik lid van de ondernemingsraad, het comité veiligheid en gezondheid en de Europese ondernemingsraad. Bij de n-de herstructurering stuurde Alcatel me als 52-jarige op brugpensioen. Mijn inkomen daalde, maar mijn vrijheid en vrije tijd stegen exponentieel. In 2005 nam ik met een aantal gelijkgestemden deel aan de campagne tegen de Europese grondwet. Later zou het contact met Nederlandse grondwet-Nee activisten leiden tot samenwerking in het Comité Ander Europa. Sinds 2011 is www.andereuropa.org een gezamenlijk Vlaams-Nederlands project, waar ik sindsdien nogal wat energie in steek. Door deelname aan allerlei initiatieven in Brussel (D19-20, solidariteit met de Griekse strijd, Alter Summit ...) heb ik ook regelmatig contact met franstalige linkse activisten.

J’agis, puis je réfléchis

Degenen die het voor het zeggen hebben in Europa kunnen van geluk spreken dat opiniemakers en journalisten hen zo goed gezind zijn en hen nauwelijks een relevante vraag stellen. Over de sancties tegen Rusland bijvoorbeeld. Elk nieuw pakket maatregelen werd, door de Europese leiders maar ook...

Wat een ‘geopolitieke’ Europese Commissie betekent

Bij het aantreden van de nieuwe Europese Commissie eind december 2019 bevestigde haar voorzitter Ursula von der Leyen de ambitie om een ‘geopolitieke’ commissie te worden. Het was niet langer verantwoord dat een economische grootmacht geen eersterangsrol zou spelen op het wereldtoneel. De EU zou ...

  De Russische journaliste Marina Ovsyannikova heeft er een zwaar offer voor over om uiting te geven aan haar afschuw voor de oorlog die haar land voert tegen buurland Oekraïne. Het is meer dan persoonlijke afschuw voor geweld; ze waarschuwt haar medeburgers ook voor de leugenachtige beri...

  Regimes die in een militair conflict betrokken zijn zorgen niet alleen voor wapens en munitie, maar ook voor een voorstelling van de situatie die het gelijk helemaal in het eigen kamp situeert, en de leugens en verdraaiingen in het andere. Het ‘ideologisch offensief’ richt zich naar de ...

Het Europees ministerie voor beleidsmanipulatie

Hoe kun je op Europese schaal het best hervormingen doordrukken die via democratische weg moeilijk realiseerbaar zijn? Dat is mijn vrije vertaling van Understanding the Political Economy of Reforms: Lessons from the EU , een recente publicatie van het directoraat-generaal voor economische en fina...

Dag van de mensenrechten?

De tiende december is de ‘dag van de mensenrechten’. Op die dag werd in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Het is wel heel cynisch dat uitgerekend vandaag bekend werd dat Wikileaks-klokkenluider Julian Assange dan toch aan de Verenigde Staten mag uitgeleverd word...

De coulissen van fiscaal Europa

Wie al eens een theater bezocht langs de ‘verkeerde’ kant, die van de souffleurs, machinisten en artiesten, weet dat er een heel groot verschil is tussen wat je als toeschouwer ziet en wat er achter de gordijnen omgaat. Die indruk krijgt men ook als men – sporadisch – iets opvangt over de gang va...

Lessen trekken uit het Afghaans debacle

Taliban-manschappen paraderen in het presidentieel paleis in Kaboel, waaruit president Ashraf Ghani naar het buitenland gevlucht is. De grotendeels in de Verenigde Staten opgeleide professor en gewezen Wereldbank-medewerker staat symbool voor het fantoche-regime dat de Amerikanen in Kaboel instal...

Men kan het u niet kwalijk nemen als de afkorting FCAS u niets zegt. FCAS staat voor ‘Future Combat Air System’, en is een Frans-Duits-Spaans project om een ‘zesde generatie’ gevechtsvliegtuig te ontwikkelen, ter opvolging van de ‘vijfde generatie’. Onder deze laatste rekent men o.a. de Amerikaan...

Terwijl de meerwaarde van de Europese Unie bij de bestrijding van het coronavirus op zijn zachtst gezegd zeer bescheiden blijkt, mogen de wapenfabrikanten en de militaire lobby niet klagen over hun EU. Op nauwelijks vijf weken haalden ze tweemaal hun slag thuis! Op 22 maart werd de European Peace...

Load More