Bron: Pamflet Hart Boven Hard
Oproep, Nieuws, Economie, Politiek, België, Lokaal, Brussel - Hart Boven Hard

Samen voor een goed werk, een goed pensioen en een goed leven!

Tijd is een kostbaar goed in een mensenleven. Elke dag spannen wetenschappers zich in om een mensenleven langer te laten duren. Ze kunnen al mooie resultaten voorleggen. Meer mensen worden ouder. Dat is goed nieuws, zou je denken. Nee hoor, de vergrijzing is naar het schijnt een heel groot probleem. Het zou de pensioenen en de gezondheidszorg onbetaalbaar maken. Dus moeten we langer werken voor minder pensioen. “Dat is pure wiskunde”, zegt onze minister van pensioen.

vrijdag 4 mei 2018 13:32
Spread the love

De geschiedenis spreekt dat tegen. De voorbije vijftig jaar produceerden we almaar meer in minder arbeidstijd. Waarom zouden we die klok nu terugdraaien? De strijd voor tijd loopt als een rode draad door de sociale geschiedenis. De 8-urendag, de 40-urenweek, de betaalde vakantie, het zwangerschapsverlof, … niets daarvan werd ons  in de schoot geworpen. Het gaat immers helemaal niet over “pure wiskunde”. Het gaat over de strijd voor een eerlijke verdeling van de opbrengsten van onze arbeid. Willen we een samenleving die gebaseerd is op solidariteit, of kiezen we voor een systeem van ieder-voor-zich?  

Hoeveel écht vrije tijd heb je, tijdens je loopbaan en daarna? Tijd om te genieten van de natuur, om te spelen met de (klein)kinderen, om te filosoferen, om muziek te maken, om je passioneel in te zetten voor een project waar je helemaal voor gaat. En wij als samenleving, hoeveel tijd nemen we om het samen-leven boeiend en verrijkend te maken, om voor elkaar te zorgen, om van onze planeet een fijne woonplaats te maken voor iedereen? Dat vraagt collectieve tijd en energie.

Onbetaald overwerk, Deliveroo-baantjes, zieke werknemers opjagen, langer werken voor minder pensioen, … het zijn stuk voor stuk aanslagen op onze gezondheid en op de kwaliteit van het samen leven. Die eigen tijd en die samen tijd hebben we nodig. Daar hebben we recht op.

Daarom roept Hart boven Hard enthousiast op om op 16 mei in Brussel mee op te stappen met de grote vakbondsbetoging voor het recht op een goed pensioen voor iedereen, ook voor de komende generaties.

Welke punten er met deze betoging precies op tafel worden gelegd lees je HIER.


Praktisch:

Stap je mee met Hart boven Hard?
We spreken af op 16 mei om 11.30u.
Ter hoogte van Pachecolaan 7, Brussel(Dat is aan het rond punt met de ‘scheve container’, klik hier voor de kaart

We hopen dat je erbij bent, als individuele burger of met je organisatie of vereniging.

take down
the paywall
steun ons nu!