Actievoerders eisen op 2 mei 2018 van het Antwerps gemeentebestuur een kernenergievrij gemeente. Foto: 11 maart-beweging
Opinie, Economie, Milieu, Politiek, Lokaal, Antwerpen - Marc Alexander, 11 maart-beweging

Antwerpenaren willen een kernenergievrije gemeente

Op woensdag 2 mei hielden actievoerders een actie aan de gemeenteraad van Antwerpen. Enkele partijen hadden op de gemeenteraad een tussenkomst gevraagd voor de verdediging van hun charter. Dit charter roept op geen nucleaire stroom af te nemen in de gemeente, maar zich toe te leggen op de verdere uitbouw van hernieuwbare energie. De actievoerders deelden ook het charter uit aan gemeenteraadsleden, en verzochten in een gesprek met hen om het charter mee te ondersteunen, zeker na het ernstig incident in Doel 1.

donderdag 3 mei 2018 13:21
Spread the love

Afspraak voor een nucleaire stop in 2025 niet veel te laat?

De actievoerders zijn erg ongerust over wat er zich in Doel afspeelt. En ze zijn niet alleen. Belgen en Nederlanders maken mee hoe slechts beetje bij beetje het verhaal verteld wordt over de gevaarlijke lek in Doel 1. De eerste dagen is er enkel een nazicht van het koelcircuit. Pas na vijf dagen erkent Electrabel dat er meer aan de hand is. Maar nog steeds winden ze met sussende woorden doekjes rond de waarheid.

Dag na dag blijkt de situatie ernstiger dan eerst gedacht. Vele mensen worden het grondig beu: ze willen dat de onveilige en onzekere reactoren onmiddellijk gesloten worden. Gemeenten zoals Bergen op Zoom, Roosendaal, Hulst vragen onmiddellijke maatregelen, aangespoord door ongeruste burgers uit hun gemeenten. Het is onbegrijpelijk hoe in België de toestand wordt geminimaliseerd, terwijl in Nederland eisen worden gesteld zoals het permanent controleren van het grondwater, want “er kan radioactief water in de Westerschelde terechtkomen” (Omroep Brabant Nederland, dinsdag 1 mei). Men vraagt zich daar af of de afspraak voor een nucleaire stop in 2025 niet veel te laat valt.

Politici leggen het charter ‘kernenergievrije gemeente’ voor aan de gemeenteraad

Op 2 mei hebben drie partijen een tussenkomst gedaan op de gemeenteraadszitting. Daarin vroegen ze aan de gemeenteraad om steun te verlenen aan de doelen vervat in dat charter. Het gaat om een aantal algemene steunverklaringen, zoals het respect voor een kernstop en de onmiddellijke sluiting van Doel 3 en Tihange 2.

Ook vraagt het charter om aandacht te hebben voor een sociaal rechtvaardige overgang naar hernieuwbare energie. Daarnaast gaat het om concrete vragen, door het nemen van gemeentelijke initiatieven. Dat gaat van maatregelen om hernieuwbare energie te helpen uitbouwen, tot maatregelen van bewustmaking en bescherming van de bevolking tegen een kernongeval. Immers, de Stad Antwerpen en de haven liggen in de gevarenzone bij een nucleaire ramp in Doel, dus roept de 11 maart-beweging de gemeenteraad op haar verantwoordelijkheid te nemen en te ijveren voor de sluiting van de kerncentrales. 

Hoe gaat Antwerpen reageren?

Bij het schrijven van dit artikel is nog niet geweten wat het Antwerpse gemeentebestuur zal doen. Gezien de uitlatingen van N-VA in verband met de kernuitstap, vrezen we dat de taaie aanhankelijkheid aan de kernlobby geen goede zaak is voor het aanvaarden van het charter voor een kernenergievrije gemeente.

Peter Mertens (PvdA) steunt de campagne: “Klimaatneutrale energie zonder kernenergie kan”. Dirk Van duppen steunt het charter vanuit het standpunt van de volksgezondheid. Wouter van Besien van Groen vindt kernenergie “economisch onverantwoord, zeker omdat er volop hernieuwbare alternatieven aanwezig zijn”. Vanuit sp.a is er steun voor het charter: “Ik geloof dat de gemeente impact kan hebben op de energietransitie.”

11 maart-beweging

http://kernenergievrijegemeente.be

take down
the paywall
steun ons nu!