Bron: BTB-ABVV
Nieuws, Wereld, Politiek, België - BTB-ABVV

DHL Express Turkije weigert vakbondsdelegatie te ontvangen

In Turkije zijn een aantal leden van transportvakbond Tümtis al 256 kalenderdagen in staking. De reden hiervoor is dat hun werkgever, DHL Express, hun vakbond weigert te erkennen. Het piket voor het bedrijf houdt ondertussen al meer dan 8 maanden stand.

donderdag 29 maart 2018 17:44
Spread the love

De voorzitter van BTB, Frank Moreels, tevens voorzitter van de Europese transportvakbond ETF, vroeg een onderhoud aan met de HR verantwoordelijke van DHL Express.  Het doel van dit gesprek was om aan te tonen dat vakbondserkenning de sociale dialoog net bevordert, in plaats van die te bemoeilijken, zoals DHL Express blijkbaar denkt.

Deze morgen zou  BTB- voorzitter Frank Moreels in Istanbul ontvangen worden door de directie van DHL Express in Turkije! Deze afspraak ging niet door omdat ook Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt als waarnemer aanwezig zou zijn bij dit onderhoud. DHL weigerde om die reden de delegatie te ontvangen.

Turkije moet de vakbondsrechten respecteren

De ETF-missie in Turkije heeft een dubbele doelstelling: druk zetten op DHL-Deutsche Post om transportvakbond Tümtis te erkennen en solidariteit uitdrukken met de vele vakbondsleden die momenteel in Turkse gevangenissen zitten, vaak om ongegronde redenen.Bron: BTB-ABVV

Op een persconferentie in Ankara verklaarde Frank Moreels dat ETF de vrijlating vraagt van de onterecht opgesloten syndicalisten in Turkije, en meer bepaald van Nurettin K?l?çdo?an en zijn vier collega’s van transportvakbond Tümtis: “Nurettin deed gewoon wat elke syndicalist eender waar ter wereld dagelijks doet: praten met zijn collega’s, hun rechten uitleggen, hen aanmoedigen om zich aan te sluiten bij de vakbond en samen op te komen voor betere arbeidsomstandigheden. Dat is geen misdaad. Toch werd Nurettin midden in de nacht gearresteerd en na een oneerlijk proces veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.”

Aan het stakingspiket bij DHL Express in Istanbul bracht Frank Moreels hulde aan de moed van de vakbondsmilitanten die al 8 maanden lang actie voeren:  “DHL-Deutsche Post gedraagt zich als een kameleon. In landen waar ze (wettelijk) verplicht zijn om vakbonden te erkennen (zoals bijvoorbeeld in België) doen ze dat ook. Vaak verloopt de sociale dialoog daarbij voortreffelijk.  Daar waar ze vakbonden buiten spel kunnen zetten (zoals in Turkije), doen ze dat zonder scrupules.”

Wil Turkije lid worden van de EU …

… dan zullen ze mensen- en vakbondsrechten moeten ter harte nemen. Op de top tussen de EU en Turkije in Varna begin deze week bevestigde president Erdogan dat het op politiek-strategisch vlak immers nog steeds de ambitie van Turkije is om tot de Europese Unie toe te treden. De president zou moeten weten dat het Europees lidmaatschap ook samengaat met bepaalde verplichtingen en met het naleven van de Europese wetgeving.

Deze reglementering garandeert ook vakbondsrechten en sociale dialoog. Vakbondsmilitanten omwille van hun syndicaal werk opsluiten in de gevangenis is onaanvaardbaar voor elke lidstaat of kandidaat-lidstaat.

DHL – Deutsche Post draagt een verpletterende verantwoordelijkheid

Ook DHL-Deutsche Post moet hier verantwoordelijkheid nemen. Frank Moreels: “Het is onaanvaardbaar dat een bedrijf zoals DHL, waarvan de Duitse staat aandeelhouder is, op die manier met vakbondsrechten omspringt.  Duitsland, waar vakbonden net zeer betrokken worden in de bedrijfsvoering, zou hier een voorbeeld kunnen stellen in positieve zin.”Bron: BTB-ABVV

Wat heeft DHL-Deutsche Post in Turkije te verbergen? Wat motiveert haar weigering om te praten met een Europees Parlementslid en een vakbondsdelegatie? Of is het gewoon schaamte wegens het niet erkennen van de vakbond?

take down
the paywall
steun ons nu!