Opinie - Peter Peene

Maak België eindelijk kernwapenvrij!

De voorbije maanden kwamen wij, zes gewone burgers van dit land, tot een onthutsende vaststelling

dinsdag 13 maart 2018 10:54
Spread the love

We waren ons aan het verdiepen in de houding van ons land ten aanzien van kernwapens. Dat deden we tijdens de voorbereiding van een vredeswake met als thema ‘JA aan politiek die investeert in VREDE’, de 11de in een reeks van 12 die de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog in een actueel perspectief plaatsen.

Wat is het geval? Vorig jaar kwam binnen de VN een historisch kernwapenverbodsverdrag tot stand: op 7 juli keurden 122 landen het verdrag goed. Tekenden niet: de kernwapenlanden, evenmin als de NAVO-landen – dus ook België niet. En wat erger is: ons land stuurde zelfs zijn kat naar de onderhandelingstafel.

In de aanloop naar de herdenkingsperiode kondigden onze politieke leiders met tromgeroffel aan dat ze in 2014-2018 vanuit dit getekende land een voortrekkersrol zouden spelen inzake vredeswerk. Bovendien stelde het federaal regeerakkoord van 2014 dat ons land zou “ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of een buitensporig effect op burgers.”

Mooie beloftes van een land waar de massavernietigingswapens van 100 jaar geleden meer dan 600.000 slachtoffers maakten. Maar als in die periode binnen de VN werk gemaakt wordt van een historisch verdrag dat de massavernietigingswapens van vandaag verbiedt, schitteren we door afwezigheid. We voelden plaatsvervangende schaamte.

Maar we besloten actie te ondernemen. We gingen aankloppen bij de 18 Westhoekburgemeesters. Zonder aarzelen gingen zij in op ons voorstel om een oproep te lanceren aan de federale regering. Daarin vragen ze om het VN-verdrag te ondertekenen en om België kernwapenvrij te maken. De burgemeesters weten waarover ze spreken: hier in Langemark, waar ze hun oproep op 3 maart plechtig ondertekenden, werd in 1915 voor het eerst gifgas gebruikt. Ze wisten zich daarbij aangemoedigd door Daniel Högsta, vertegenwoordiger van ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede won.

Een gelijkaardige oproep deed Högsta op zondag 4 maart samen met de meer dan 500 aanwezigen op de vredeswake. De video-opname van die oproep verovert de sociale media en zullen we, samen met de burgemeestersoproep, aan premier Michel bezorgen. In de motivatie voor het toekennen van de Nobelprijs, gaf het comité onder meer aan dat ICAN het kernwapendebat weer toevertrouwd heeft aan de democratie. Daniel Högsta toonde zich dan ook bijzonder verheugd over de manier waarop het burgerinitiatief ‘Wakker voor Vrede’ en de burgemeesters de handen in elkaar slaan. Samen hopen we nu op een sneeuwbaleffect en zullen we alle burgemeesters van dit land vragen om het voorbeeld van de Westhoek te volgen.

Bekijk en deel de video-oproep

www.wakkervoorvrede.be

Bart Demuynck

Joris Cools

Peter Peene (coördinator Wakker voor Vrede)

Ria Delaere

Rik Beernaert

Stefaan Decrock

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!