Bron: Flickr
Opinie, Economie, Politiek, België - ACOD Onderwijs

ACOD Onderwijs: “Waarom de cao een goede zaak is”

Cao 11 bevat twee krachtlijnen: meer koopkracht voor alle personeelsleden en een betere start voor beginnende leerkrachten. Dat voor andere noden geen oplossing wordt geboden, heeft te maken met het loopbaandebat: we hebben ervoor gekozen de cao en het loopbaandebat gescheiden te houden. Wij zijn fier op het resultaat van onze onderhandelingen. Jammer genoeg kan één partij, die nochtans mee aan de onderhandelingstafel zat, het niet laten zich te profileren ten koste van dit schitterende resultaat.

dinsdag 27 februari 2018 15:59
Spread the love

In juni 2017 heeft ACOD Onderwijs een eisenpakket voorgelegd. Daarin stonden vier eisen die uitsluitend met koopkracht te maken hadden. Deze zelf gekozen beperking tot koopkrachteisen had alles te maken met de studie over de taakbelasting en de opdracht van de leerkracht. Als we items over de opdracht van de leraar in ons eisencahier hadden opgenomen, dan was er deze legislatuur geen cao gekomen. Wij hebben er altijd op gehamerd dat we wel degelijk beseffen dat in onze sector ook andere pijnpunten zijn. 

Bij de opstart van de onderhandelingen zijn wij ingegaan op het verzoek van de minister om ook maatregelen voor de startende leraars op te nemen. De nood is immers hoog: de onderwijssector moet veel zorgzamer omspringen met zijn startend personeel. Om de twee jaar een lichting tijdelijken inwisselen voor een nieuwe, is onaanvaardbaar. Deze zorg leeft al lang bij de personeelsleden. Wij wilden dit kost wat kost in deze cao aanpakken.

Koopkracht

In het interprofessioneel loonakkoord (’17-’18) werd een loonnorm afgesproken van 1,1 procent. Als je als sector er niet in slaagt om minstens de marktevoluties te volgen, dan neemt men je niet meer au sérieux. Ook dit heeft te maken met waardering voor het onderwijswerk. Wij konden dus niet anders dan dit akkoord te vertalen naar de onderwijscontext.

Een marktconform loon moet toelaten competente en gemotiveerde personeelsleden aan te trekken en te behouden. Daarbij mag je niet uit het oog verliezen dat we in het onderwijs alleen ons loon hebben en niets meer. We krijgen geen voordelen in natura, zoals een salariswagen, maaltijdcheques, een hospitalisatie¬verzekering, enz.. ACOD Onderwijs vraagt die dingen ook niet en vindt ze zelfs belastend voor onze samenleving en funest voor onze sociale zekerheid.

Daarom is ook het logisch dat we, om onze koopkracht op peil te houden, alles hebben ingezet op looneisen. Het was een minister van de Open-VLD die de riante parlementaire weddes op deze manier verantwoordde: ‘If you pay peanuts, you get monkeys’. Wij spreken dit principe niet tegen, want het gaat ook op voor het ons beroep.

Startende leraren

Even belangrijk voor ons is de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de
werkzekerheid van de startende leerkracht. Dat nu én meer én sneller benoemd zal worden, kunnen we historisch noemen. Deze regering stemt in met een verdere verankering van de vaste benoeming in onze sector. In deze tijden en met deze coalitie is dat een zeer belangrijk signaal.

Wie deze maatregelen – een lerarenplatform, sneller recht op TADD, meer en snellere vaste benoemingen,… – negeert of politiek tracht te recupereren, is ofwel van zeer slechte wil ofwel gewoon onbekwaam. Het extra budget dat door deze maatregelen vrijkomt, dient voor de verbetering van de aanvangsbegeleiding, zodat er meer startende leerkrachten in onze sector blijven.

De vele gezichten van de N-VA 

Blijkbaar weet men het bij de N-VA niet meer goed. Of men kan op z’n minst vaststellen dat ten huize N-VA de neuzen niet allemaal in dezelfde richting wijzen. Enerzijds heb je de N-VA die in de Vlaamse regering zit en een cao mee goedkeurt. Daarnaast is er de N-VA die in het Vlaams parlement zetelt en kritiek begint te geven op diezelfde cao: “De loonsverhoging is de personeelsleden wel gegund, maar er zijn toch andere noden!” Terwijl het net die N-VA-parlementsleden zijn die alles doen om de toename van het onderwijsbudget tegen te houden. “Andere noden moeten gefinancieerd worden door intern middelen te zoeken”. Als we deze redenering aanhouden, dan is de kans zeer klein dat er een plan voor het basisonderwijs komt.

Het wordt nog gekker als blijkt dat deze N-VA’ers in het Vlaams Parlements bezorgd zijn om de onderwijspensioenen en de mogelijke erkenning van onze sector als zwaar beroep. De N-VA’ers in het federale parlement daarentegen gaan voluit voor de totale ontmanteling van onze pensioenen.

Met deze verschillende gedaantes kan NVA natuurlijk op ieder moment een bepaald deel van haar doelpubliek bedienen. Het getuigt echter van een weinig consequente houding. Constructief kan je het al helemaal niet noemen. Stemmengewin gaat duidelijk voor op alles, zelfs op de opleiding van onze jeugd of de extra ondersteuning van hen die dat nodig hebben.

Wij willen gerust de andere noden op tafel te leggen. Mogen we er dan vanuit gaan dat de NVA de eerste zal zijn om daarvoor budget te voorzien? De kostprijs voor de verschillende niveaus zal om en bij het miljard liggen. We zijn alleszins tevreden dat we toch al één bondgenoot hebben.

Samenwerken loont 

ACOD Onderwijs wenst haar appreciatie uit te drukken voor de inspanningen die ook
minister Crevits, haar team, de koepels en het GO! geleverd hebben. De zoektocht naar middelen en maatregelen voor de startende leraars was niet eenvoudig en is enkel gelukt door de volgehouden inspanning van alle partijen rond de tafel. Het resultaat mag er zijn en weldra zal blijken dat er voor de startende leraar wel degelijk positieve veranderingen zullen zijn.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!