Bron: o Avesso do Avesso
Opinie, Nieuws, Europa, Economie, Politiek, België - BBTK

“Carrefour: geen onderhandelingen zonder garanties!”

De BBTK heeft gisteren, 30 januari, zijn achterban geraadpleegd. Samen hebben we overlopen wat hun inschatting is een week na de aankondiging tot herstructurering. De BBTK heeft zich gepositioneerd voor wat betreft de syndicale strategie en de onontbeerlijke garanties die we willen behalen. Al deze aspecten zullen worden meegedeeld aan de directie tijdens de ondernemingsraad vandaag. De BBTK verwacht duidelijke antwoorden op een reeks vragen.

woensdag 31 januari 2018 16:09
Spread the love

Toen de directie van Carrefour op de bijzondere ondernemingsraad van 25 januari haar plannen bekend maakte, heeft ze zich beperkt tot een zakelijke en vooral incomplete opsomming van de maatregelen in het transformatieplan. Er is vandaag om 14u een nieuwe ondernemingsraad voorzien. De BBTK maakt hier de opmerkingen en eisen van de vertegenwoordigers van de groep bekend. Voor de BBTK is er geen sprake van onderhandelen zolang we geen garanties krijgen over bepaalde zaken.

Het lijkt immers alsof Carrefour een beroep doet op dezelfde recepten als in het verleden. Dit is de 3de herstructurering op 10 jaar tijd. Wanneer volgt de 4de? De BBTK wil zekerheid dat dit scenario zich niet zal herhalen. Wij willen een ambitieus project dat uitzicht biedt op duurzame tewerkstelling.

In een tweede fase, zodra we over garanties beschikken, willen wij een doorlichting van elke winkel die geherstructureerd wordt. Een doorlichting waarbij de personeelssituatie, de soorten contracten, de leeftijdspiramide en uiteraard een nauwkeurige financiële situatie van de winkel in kaart worden gebracht.

De BBTK is er van overtuigd dat de sluitingen niet onontkoombaar zijn. Wij rekenen erop dat de directie erkent dat er tussen een sluiting en een verkleining nog een andere mogelijkheid bestaat, nl. een doorstart van de geïntegreerde winkels. Op basis hiervan moeten simulaties kunnen worden gemaakt. Wij vragen de directie om alle mogelijke alternatieven in die zin te bestuderen.

Ook voor de centrale diensten hebben wij ambitie en wij verwachten dezelfde ambitie van de directie. De BBTK wil er zeker van zijn dat de zetel in Evere niet gewoonweg een filiaal van Parijs is. Dat er nog steeds commerciële beslissingen in Evere worden genomen! Daartoe is er nood aan personeel, aan efficiënte diensten. De BBTK zal ervoor strijden dat elke werknemer van de toren een toekomst zou hebben!

Wij willen bovendien de zekerheid dat:

  • De directie de uitdaging van de digitalisering zal aangaan, geloofwaardige dossiers zal uitwerken en deze tot slot zal financieren via investeringen van de aandeelhouders en niet via besparingen ten koste van het personeel.
  • Voor de groep een commerciële doorstart wordt uitgewerkt.
  • De tewerkstelling gewaarborgd zal zijn binnen de groep Carrefour Belgium in zijn geheel: geen “plan bis, ter, quater” of gelijkaardige plannen voor de Markets.
  • Herinschakelingen via interne mutaties effectief haalbaar zijn (verbintenis van de groep Carrefour).
  • Een correct sociaal plan zal worden voorgelegd aan de werknemers die het bedrijf op vrijwillige basis zouden moeten verlaten.

Als syndicale organisatie zullen wij alle acties van de werknemers ondersteunen. De BBTK zal ook talrijk aanwezig zijn op de bijeenkomst van 8 februari aan de hoofdzetel van Carrefour in Massy (Parijs, Frankrijk), om onze solidariteit met alle werknemers van deze groep in moeilijkheden te tonen.

take down
the paywall
steun ons nu!