Bron: Wikimedia Commons
Opinie, Nieuws, Wereld, Europa, Economie, Samenleving, Politiek, België -

Niet vluchtelingen, maar gevechtsvliegtuigen bedreigen onze sociale zekerheid

Beweren dat er harde keuzes gemaakt moeten worden tussen de sociale zekerheid en open grenzen is voorbij gaan aan talloze andere factoren, opties en waarheden. Mr. De Wever lijkt in zijn opiniestuk van 23 januari iets over het hoofd te zien: een miljardencontract dat op tafel ligt ten voordele van de wapenindustrie. Hij kiest er precies voor om positieve oplossingen voor het migratievraagstuk buiten beeld te houden?

donderdag 25 januari 2018 17:35
Spread the love

N-VA-voorzitter Bart De Wever stelt in z’n opiniestuk in De Morgen van 23 januari links voor de keuze: de sociale zekerheid veiligstellen of de grenzen openstellen. Dat de sociale zekerheid afgebroken wordt door de partij van De Wever zelf, of dat vluchtelingen opvangen geen kwestie is van keuzes maar het respecteren van mensenrechten, laten ondertussen talloze opiniemakers, politici en sociale organisaties weten. Maar stellen dat er maar twee opties zijn om tussen te kiezen, lijkt op z’n minst te getuigen van zware onoplettendheid.

Zo staat de vervanging van gevechtsvliegtuigen vandaag de dag hoog op de politieke agenda. De geplande aankoop van 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen zou volgens kolonel Van Pee, verantwoordelijke van het vervangingsdossier, over hun levensduur maar liefst 15 miljard euro kosten. Ook de initiële aankoopprijs wordt schromelijk onderschat: indien onze regering kiest voor het  Amerikaanse model F-35s, zal de kostprijs eerder rond de 5,3 miljard euro liggen. Dat is anderhalf keer zoveel als gebudgetteerd werd door de regering-Michel.

Nieuwe gevechtsvliegtuigen? De huidige Belgische F-16’s zijn aan vervanging toe blijkt. Deze vliegtuigen werden recent nog ingezet om doelwitten te bombarderen in Irak en Syrië, in strijd met het internationaal recht tussen haakjes. In oktober 2015 benadrukte de toenmalige Amerikaanse ambassadrice in een open brief dat het essentieel is dat België haar dienstbaarheid aan de NAVO blijft tonen door nieuwe gevechtsvliegtuigen te kopen. President Trump herbevestigde die wens vorig jaar tijdens een ontmoeting van de NAVO in Brussel. De vliegtuigen moeten liefst compatibel zijn om de – officieel niet aanwezige – Amerikaanse kernwapens die op Kleine Brogel liggen, te kunnen transporteren in geval van een nucleaire oorlog.

38.000 Belgen lieten de voorbije jaren weten dat ze niets moeten weten van de aankoop van deze nieuwe bommenwerpers. Niet enkel omwille van de hoge economische kostprijs, maar ook omwille van de menselijke kostprijs. Bommen brengen geen vrede. Terwijl er fors wordt bespaard op onze pensioenen, op toegang tot gezondheidszorg, op openbaar vervoer, op ontwikkelingssamenwerking, zijn het mede onze bommen die mensen dwingen hun land te verlaten. Investeren in peperduur oorlogsmateriaal, terwijl er zoveel noden zijn in ons land, is onaanvaardbaar.

Hoe zit het met de impact van ontwikkelingssamenwerking op migratie? Hoe beoordeelt de regering die impact? Migranten vluchten niet enkel voor de oorlogen die België meevoert en aanwakkert, maar ook de uitzichtloze situatie die onderontwikkeling en de plundering van natuurlijke grondstoffen met zich meebrengt. Het garanderen van basisrechten voor de bevolking, het versterken van lokale sociale bewegingen en het ontwikkelen van eerlijke handelsrelaties zouden een positief antwoord kunnen bieden op de wens om te migreren. Vreemd dat onze regering net daarop beslist te besparen.

Meneer De Wever, mocht u het dossier gemist hebben en u zoekende zijn naar middelen om de sociale zekerheid te redden: er ligt een contract op tafel ter waarde van 15 miljard euro voor bommenwerpers die we niet nodig hebben. Er wordt massaal aan grootschalige belastingontduiking gedaan, zoals de Panama en andere Papers aantonen. Misschien kan u zich beter toeleggen op de fiscale migratie? Die van steenrijke beleggers en gewiekste multinationals? U zal zien dat u snel de gezochte euro’s zal vinden en dat het niet nodig is om daarvoor mensen tegen elkaar op te zetten. Succes!

take down
the paywall
steun ons nu!